Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

15.000 soorten in Europa voor de DNA-bibliotheek

15.000 soorten in Europa voor de DNA-bibliotheek

DNA van Europese soorten wordt verzameld in een open encyclopedie. In Noorwegen zijn we in volle gang.

We moeten weten waar we voor moeten zorgen. Wetenschappers schatten dat de aarde ongeveer tien miljoen soorten heeft, maar we kennen er slechts ongeveer 1,8 miljoen. Europa heeft ook geen overzicht, maar het kan in ieder geval snel beter worden.


We weten niet echt hoeveel soorten er zijn, maar wetenschappers schatten dat er ongeveer tien miljoen zijn. Foto: Torbjørn Ekrem, NTNU

Het doel is om 15.000 Europese soorten in kaart te brengen, zegt professor Torbjorn Akram van de afdeling Natuurgeschiedenis van het NTNU Science Museum.

De Europese Unie heeft 20 miljoen euro, iets meer dan 200 miljoen NOK, uitgetrokken om een ​​beter overzicht te krijgen van het dieren- en plantenleven in Europa. Het maakt allemaal deel uit van een project genaamd Biodiversiteit genomics Europa Gefinancierd door het Negende Kaderprogramma Horizon Europe van de Europese Unie. NTNU heeft vijf van die miljoenen ontvangen.

De onderzoekers namen DNA-monsters van duizenden soorten. Over een paar jaar wordt dit een encyclopedie die vrij gebruikt kan worden om soorten te identificeren. Het is een handig hulpmiddel voor degenen die de biodiversiteit in ons deel van de wereld moeten bewaken en verzorgen.


DNA.  De foto toont professor Torbjorn Akram.

Professor Torbjørn Ekrem heeft een ziekteval die wordt gebruikt om insecten te vangen. Foto: Elizabeth Store, NTNU

Groot en pan-Europees

30 Europese onderzoeksinstellingen zijn bij het werk betrokken. Uit Noorwegen werden NTNU en de Universiteit van Oslo geselecteerd. Andere bijdragen komen uit grote delen van Europa, van Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland tot Italië, Griekenland en Oekraïne.

– We zullen een gemeenschappelijke strategie vinden om soorten te identificeren, in kaart te brengen en te volgen met behulp van het genetische materiaal van de soort, zegt professor Akram.


DNA.  De foto toont Elizabeth Stoer in nood.

Elizabeth Storr verandert de fles in de malaiseval. Foto: Torbjørn Ekrem, NTNU

Dit is niet zo eenvoudig als je zou denken, omdat de werkwijze in verschillende organisaties sterk kan verschillen. Maar als ze geen gemeenschappelijke manieren bedenken om DNA te verzamelen, analyseren en indexeren, zal het eindresultaat ook niet goed zijn. Ze moeten het dus waarmaken.

In Noorwegen voeren onderzoekers al jaren soortgelijke taken uit, en dit is waarschijnlijk een van de redenen waarom we er zo sterk bij betrokken zijn.

Hij zette het DNA in Noorwegen

– Het is niet alsof we helemaal opnieuw beginnen. Professor Akram zegt dat we al ervaring hebben op een soortgelijk gebied.

Dit geldt onder meer voor de Noorse barcode for life (Norbul). Onderzoekers hebben DNA van ongeveer 25.000 soorten in Noorwegen in kaart gebracht. Dit DNA wordt omgezet in barcodes die eenvoudig kunnen worden gescand en gebruikt door onderzoekers en managers die snel moeten weten met welke soort ze te maken hebben.

Sommige van de overgebleven soorten zullen nu worden verzameld door onderzoekers in heel Europa of worden geplukt uit materiaal dat al is verzameld in de wetenschappelijke collecties van Europese musea.

Akram leidt onder meer de taak om de grootste gaten in de referentiebasis te vinden. Welke soorten barcodes worden niet geregistreerd? Wat is het meest urgent? Hoe komen we aan goede exemplaren?


De foto toont Elizabeth Stoer en Torbjorn Akram.

Elisabeth Storr en Torbjorn Akram onderzoeken de vallen. Beiden nemen deel aan een nieuw project van de Europese Unie om het DNA van een soort in kaart te brengen. Foto: Thomas Store Akram

Invasieve soorten zijn belangrijk

Een groot deel van de taak is onder meer het overzicht krijgen van de invasieve soorten. Er zijn er waarschijnlijk 10.000 in Europa, en het IPBES-team beschouwt dit als een van de belangrijkste bedreigingen voor de soortenrijkdom in de wereld.

Dit zijn soorten die hier eigenlijk niet thuishoren, maar wel grote schade kunnen aanrichten. Als het zich verspreidt, kan dit gevolgen hebben voor zowel mensen, het leven in het algemeen als de economie.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de bittere cambrusia-plant, die het pollenseizoen kan verlengen tot november als hij hier komt. In de omgeving van jetting poort, een kopdier dat zich als een deken op de zeebodem kan verspreiden en andere soorten kan vervangen. Maar dit geldt ook voor de nerts, die de vogels hier in Noorwegen schaadt.

De missie eindigt nooit

200 miljoen NOK lijkt veel geld, maar dit is een baan die niet tijdens ons leven zal eindigen. NTNU vindt en brengt voortdurend nieuwe soorten in kaart, zoals slakken, insecten en algen. Op de meest onverwachte plekken.

We vinden nieuwe soorten in onze tuinen, merkt Akram op. Deze soorten hebben misschien ook een belangrijke plaats in voedselketens, maar daar weten we niets van, zegt hij.

Over drie en een half jaar is het project klaar, maar mogelijk komen de eerste resultaten al volgend jaar. Dan kijken we of er later meer komt. Want zelfs als we geen volledig overzicht hebben, komen 15.000 soorten toch niet in de buurt van alles wat er nog moet worden gecodeerd in ons deel van de wereld.

Vanuit het Science Museum doen ook universitair hoofddocent Torkild Bakken en onderzoekers Elisabeth Stur en Glenn Dunshea mee.

READ  Organisaties stellen grondhuurbelasting op windenergie uit