Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

2021 verkiezingen, debat | Lintho heeft gelijk, het verwijderen van bureaucratie slaat de plank mis

De zogenaamde “ontbureaucratie en efficiëntiehervorming” die door de regering wordt uitgevoerd, is geen recept voor verminderde bureaucratie en efficiëntie, noch hervorming. Er zijn duidelijke bezuinigingen, verpakt in de taal van mystieke consultancy.”

laatste wedstrijd Dit is een discussiepost, geschreven door een externe bijdrager. De publicatie verwoordt de standpunten van de auteur.

Gevangenisofficier Klaus Lintho schrijft in een lezerspublicatie hoe het overheidsbeleid de afgelopen jaren het dagelijks leven in de gevangenissen heeft beïnvloed. Het is moedig om Lintho te vertellen wat hij meemaakt en te beschrijven is iets wat we helaas steeds vaker horen van medewerkers en winkelmanagers in de strafinrichting.

De zogenaamde “verwijdering van bureaucratie en hervorming van efficiëntie”, schreef Lintho terecht, is geen recept voor verminderde bureaucratie, efficiëntie of hervorming. Er zijn duidelijke bezuinigingen verpakt in mystieke adviestaal. Dit had gevolgen voor gevangenisbeambten en optredens voor gevangenen.

Hetzelfde zien we bij politie en justitie. Degenen in het dagelijks leven, of het nu politieagenten, officieren van justitie of zaakspecialisten in agentschappen zijn, ervaren bezuinigingen, terwijl de bureaucratie in directoraten toeneemt. Deze ontwikkeling werd uiterlijk deze week bevestigd door NTL-winkelagenten van zowel de rechtbanken als de politie.

De Centrumpartij heeft kritiek geuit op de beleidskeuzes die de Conservatieven en de Liberale Partij de afgelopen acht jaar hebben gemaakt. De regering heeft er onder meer voor gekozen om bijna een miljard kronen uit te geven aan de Nederlandse gevangeniszorg om de wachtrijen in de gevangenissen te verminderen. Terugkijkend zien we dat dit tot 2017 een stunt-verkiezingscampagne was. De regeling werd in 2018 stopgezet, en tegelijkertijd werden hier thuis 262 gevangenisplaatsen gesloten. Zie de resultaten vandaag. De wachtlijst voor de straftoemeting is bijna op hetzelfde niveau als in 2013.

READ  Telenor-aksjen faller markant etter tallslipp – ned over fem prosent

De Centrumpartij zal de bureaucratie verminderen, maar zich meer richten op de professionals die het werk doen. Het lijdt geen twijfel dat de directoraten in dit land opvallen. Tegelijkertijd worden gevangenisbeambten, politieagenten en gerechtspersoneel voortdurend bezuinigd. Als de Centrumpartij naar de regering komt, zullen we actie ondernemen. Als enige partij gaan we naar de stembus om een ​​directie te sluiten, de directie Politie. Andere directoraten moeten worden verkleind. We zullen het overmatige gebruik van overheidsadviseurs sterk terugdringen en geld verstrekken aan degenen die in dit land werken, zoals gevangenissen en politiebureaus.

De Denen verminderen de centrale bureaucratie fors en verdelen tegelijkertijd geld over diensten. Dit is duidelijk niet populair bij degenen die in de omliggende districten aan comfortabele bureaubanen zitten. Maar het moet gedaan worden. De Centrumpartij vindt dat we moeten leren van de wijze stappen die de Denen nu maken.

Wij zijn van mening dat Lintho en zijn collega’s het werk dat hen is toegewezen uitstekend kunnen doen – als ze financiële speelruimte krijgen om hen beiden veiligheid op de werkplek te bieden. Dit wordt dus iets waar we meteen mee aan de slag gaan als we bij de regering komen, zodat zowel het personeel van de Halden-gevangenis als de rest van de justitiële sector dat zijn. De Conservatieven en de Groene Partij domineren al acht jaar de ontwikkelingen in de justitiële sector. Nu moeten ze gaan.