Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

40 nieuwe onderzoeksprojecten over klimaat en milieu

De Onderzoeksraad heeft besloten om in 2023 40 nieuwe onderzoeksprojecten te ondersteunen met een bedrag van 474 miljoen NOK. De projecten zullen kennis opleveren over hoe de samenleving, de natuur en het milieu zich aanpassen aan klimaatverandering.

We moeten beter weten over de klimaatcrisis en de natuur, het klimaatbeleid in binnen- en buitenland en hoe we snel met de gevolgen van klimaatverandering kunnen omgaan. We hebben dus goede en actieve onderzoeksomgevingen nodig binnen klimaat en milieu die ertoe bijdragen dat Noorwegen voorop loopt op het gebied van innovatie en wetenschappelijke ontwikkeling, zegt minister van Klimaat en Milieu, Espen Barth Eide (AP)

Naast het Ministerie van Klimaatverandering zijn het Ministerie van Handel en Visserij, het Ministerie van Landbouw, het Ministerie van Onderwijs en het Ministerie van Olie en Energie betrokken bij de financiering van onderzoeksprojecten op het gebied van klimaat en milieu.

Op onderzoek gebaseerde kennis is absoluut essentieel voor ons om ons aan te passen. Tegelijkertijd weten we dat landen die vooroplopen op het gebied van innovatie en kennis gebruiken, aan de andere kant sterker naar voren zullen komen, zegt Mary Sundley Tveit, CEO van de Research Council.

Werk leven en natuur

Een van de projecten die nu financiering ontvangt, is het Institute for Social Research, dat met partners in het VK en de VS gaat onderzoeken hoe de groene transitie de arbeidsmarkt in Noorwegen beïnvloedt en wat het beste is voor innovatie en verandering.

Vliegreizen zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Onderzoekers van CICERO, Nord University en Lund University gaan onderzoeken hoe de behoefte aan vliegreizen kan worden verminderd, zonder dat dit ten koste gaat van werk of relaties.

Het Noorse Instituut voor Natuuronderzoek (NINA), met een aantal partners, wordt ondersteund om het potentieel voor herstel van veengebieden te onderzoeken, welke impact dit zou kunnen hebben op de opname van broeikasgassen en de biodiversiteit, en welke kansen het zou kunnen bieden voor nieuwe banen en nieuwe industrieën in het hele land. .

READ  Gezondheid, Oslofjord | Vleesetende bacteriën in de Oslofjord: - Neem voorzorgsmaatregelen voordat u gaat douchen

Maritime Zero 2050 is een initiatief om emissievrije oplossingen te ontwikkelen voor grote schepen die lange afstanden afleggen. Drie projecten ontvingen NOK 36 miljoen voor duurzame innovaties, technologie en nieuwe oplossingen die geschikt zijn voor sectoren van schepen en vaarafstanden waar nu al emissievrije oplossingen beschikbaar zijn.

Deze projecten krijgen steun (onderzoeksproject):

Karaktereigenschap

organisatie

projecteren

Vast bedrag – tot (1000 NOK)

boycot

Nul Emissie Maatschappij

CICERO Centrum voor Klimaatonderzoek

Vlieg minder en luxe. Betrek Noren bij het verminderen van de intensiteit van de reis van sociale praktijken.

12000

Oslo

CICERO Centrum voor Klimaatonderzoek

Bestuur in beroering: de Europese Green Deal en de implicaties daarvan voor Noorwegen

12000

Oslo

CICERO Centrum voor Klimaatonderzoek

Volg risico’s in toekomstige emissies, klimaat- en technologieaannames

11991

Oslo

Afdeling Sport en Sociale Wetenschappen (College of Sports)

Van klimaatkennis tot klimaatactie in de sport

12000

Oslo

Universiteit van Oslo

Klimaatactie en de staat versnellen: netto nul bereiken (ACCELZ)

12000

Oslo

Noors Instituut voor Natuuronderzoek (NINA)

Op de natuur gebaseerde oplossingen voor het eindgebruik van aangetast veen – effecten op klimaat, biodiversiteit en beleid (PEATWAY)

11965

Trondelag

Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU)

Klimaatrechten: visueel bewijs van klimaatstaten ontwerpen

8921

Trondelag

groene verschuiving

CICERO Centrum voor Klimaatonderzoek

Noorwegen in de Europese groene transitie – strategieën en beleidsmaatregelen die kosteneffectieve emissiereductie combineren met hoge aanvaardbaarheid

12000

Oslo

Afdeling Sociaal Onderzoek

Noorwegen in de Europese groene transitie – strategieën en beleidsmaatregelen die kosteneffectieve emissiereductie combineren met hoge aanvaardbaarheid

12000

Oslo

Statistieken Noorwegen

De groene transformatie: toolontwerp, werving en kapitaal met een lange levensduur

7063

READ  Op 25 mei werd op de afdeling een beurs voor wetenschap en technologie gehouden

Efficiëntie- en samenwerkingsprojecten:

Karaktereigenschap

organisatie

projecteren

Vast bedrag – tot (1000 NOK)

boycot

gebiedsdruk

Stiftelsen Ruralis Instituut voor landelijk en regionaal onderzoek

Flex blauwe plekken bouwen? Het belang van rechtvaardigheid en blauwe ruimte bij het samenstellen van de blauwe economie in de context van klimaatverandering

14000

Oslo

Universiteit van Bergen (UiB)

Adaptief medebeheer ter bevordering van culturele biodiversiteit en duurzame ontwikkeling in kustgemeenschappen

13762

Westland

Maatschappij en bedrijfsonderzoek AS

Ontwikkeling van flexibele tools voor gemengde visserij

12975

Westland

Noorwegen

De terugkeer van otters: verergering van conflicten tussen mens en natuur en het potentieel voor mitigatiestrategieën voor kustgebieden die onder stress staan

13999

Westland

Telemark Research Foundation

Duurzame kustrecreatie – de rol en het potentieel van vrijwilligersorganisaties en maatschappelijke betrokkenheid in kustgebieden onder stress

8453

Vestfold en Telemark

Fridtjof Nansen Instituut (FNI)

Duurzaam beheer van kustgebieden: locaties van zalmkwekerijen en de ecologische situatie

8851

Oslo

zee en zee (scheepvaart)

Noorwegen

Energiebesparende werking van schepen op waterstof

12000

Westland

Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU)

Nucleaire voortstuwing voor koopvaardijschepen 1

10025

Trondelag

Corvus Energy AS

Waterstofversterkt zeevervoer

13900

Westland

circulaire economie

CICERO Centrum voor Klimaatonderzoek

De overgang naar consumentenpraktijken in de circulaire economie voor elektronische producten in Noorwegen mogelijk maken

13731

Oslo

Noors Instituut voor Luchtonderzoek (NILU)

Efficiënte recycling van e-waste door geautomatiseerde en intelligente stroom van resourcegegevens

14628

Troms en Finnmark

nieuwigheid

Recyclebare voedselcontactverpakkingen op basis van gerecyclede vezels en verwijderbare barrière

9247

Troms en Finnmark

Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU)

1-2-TRE-STEG: Stappen naar de draai van houten gebouwen

14900

Trondelag

Milieutoxines en vervuiling

Noors Instituut voor Wateronderzoek (NIVA)

Landbouwgrond beschermen tegen plasticvervuiling

13996

Oslo

veterinair instituut

Vooruitgang in de richting van milieuveiligere rodenticiden

11154

inham

Noors Instituut voor Bio-economie (NIBIO)

Agrarische mitigerende maatregelen en de waarde van het verbeteren van de waterkwaliteit

11907

inham

veterinair instituut

Kunnen schimmels Dr. Jekyll en Mr. Hyde zijn in het plastic zwerfvuilprobleem?

11384

inham

Nul Emissie Maatschappij

CICERO Centrum voor Klimaatonderzoek

Vlieg minder en luxe. Betrek Noren bij het verminderen van de intensiteit van de reis van sociale praktijken.

12000

Oslo

CICERO Centrum voor Klimaatonderzoek

Bestuur in beroering: de Europese Green Deal en de implicaties daarvan voor Noorwegen

12000

Oslo

Noors Instituut voor Wetenschap en Technologie (NTNU)

Klimaatrechten: visueel bewijs van klimaatstaten ontwerpen

8921

Trondelag

CICERO Centrum voor Klimaatonderzoek

Toekomstige emissierisico’s, klimaat- en technologische aannames volgen

11991

Oslo

Universiteit van Oslo (UiO)

Klimaatactie en de staat versnellen: netto nul bereiken (ACCELZ)

12000

Oslo

Noorse Sportacademie
(Nationale gezondheidsinstituten)

Van klimaatkennis tot klimaatactie in de sport

12000

Oslo

Noors Instituut voor Natuuronderzoek (NINA)

Op de natuur gebaseerde oplossingen voor het eindgebruik van aangetast veen – effecten op klimaat, biodiversiteit en beleid (PEATWAY)

11965

Trondelag

Economische problemen in verband met de groene transitie

CICERO Centrum voor Klimaatonderzoek

Noorwegen in de Europese groene transitie – strategieën en beleidsmaatregelen die kosteneffectieve emissiereductie combineren met hoge aanvaardbaarheid

12000

Oslo

Instituut voor Sociaal Onderzoek (ISF)

De economie vergroenen – innovatie, economie en banenvraag vergemakkelijken

12000

Oslo

Statistieken Noorwegen

De groene transformatie: toolontwerp, werving en kapitaal met een lange levensduur

7063

Oslo

Antimicrobiële resistentie

Noorwegen

Effect van toegediend medicijngebruik op de ontwikkeling van antibioticaresistentiegenen in de omgeving en het risico van blootstelling van de mens

16000

Westland

veterinair instituut

Interventies om de kennis en het bewustzijn van antimicrobiële resistentie te verbeteren met behulp van de One Health-benadering in Tanzania

15000

inham

Hogeschool binnen

OH-AMR-Diag: nieuwe technologische oplossingen voor snelle detectie en screening van antimicrobiële resistentie vanuit één gezondheidsperspectief

15969

Binnenland

READ  Geestelijke gezondheid is de kern van de sociaaldemocratie