Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

40% van de dodelijke ongevallen gebeuren als je de verkeersregels overtreedt

De nulsomvisie van verkeer gaat over ethiek, verantwoordelijkheid en wetenschap. De weggebruiker heeft de verantwoordelijkheid om opzettelijke overtredingen te voorkomen, terwijl de overheid verantwoordelijk is voor een veilig wegsysteem.

Uit materiaal van de ongevallenanalysegroep van dodelijke verkeersongevallen van 2017-2020 van de Norwegian Public Roads Administration (UAG) bleek dat opzettelijk gevaarlijk en illegaal gedrag bijdroeg aan 40% van de ongevallen. Dit type incident wordt beschreven in het rapport “Dodelijke ongevallen binnen en buiten Zero Vision System Boundaries” en ook buiten de systeemgrenzen. Alle andere gebeurtenissen in dit verband worden gedefinieerd als vallend binnen de grenzen van het systeem.

Er zijn veel overeenkomsten tussen incidenten die buiten de grenzen van het systeem liggen. Meestal komen ze ’s nachts voor, ook jongeren, en bij 80% van de ongevallen overlijdt alleen de bestuurder. Ongevallen binnen de grenzen van het systeem hebben een complexer causaal beeld. Bij ongevallen zijn bijvoorbeeld veel groepen weggebruikers en een bredere leeftijdsgroep betrokken. Bij deze ongevallen zien we vaak meer dan één bestuurder om het leven komen.

Het rapport concludeert dat er verschillende soorten acties nodig zijn om de twee groepen te bereiken. Incidenten veroorzaakt door criminaliteit kunnen door technologische maatregelen en regelgeving sterk worden teruggedrongen, maar vereisen de steun en acceptatie van de samenleving, dat wil zeggen politieke wil.

Vermoeidheid en onoplettendheid behoren tot de meest voorkomende factoren bij ongevallen binnen de systeemgrenzen. Om dit soort ongevallen te voorkomen, kunnen maatregelen zoals campagnes en rijhulpsystemen, die van invloed zijn op leidt tot veiliger rijden, effect hebben.

Vind Extraavisen.no leuk op Facebook!

Analyses van de Noorse openbare wegdienst dragen bij aan meer kennis en de laagste ongevallencijfers in Europa

Mona Tvereen van de Norwegian Public Roads Administration leidt de Incident Analysis (UAG) werkzaamheden en heeft bijgedragen aan het rapport “Fatal Accidents Inside and Outside Zero Vision System Boundaries”. Zegt:

READ  De behoefte aan meer contragewicht - VG

– Een beoordeling van de materialen van UAG geeft ons de kennis dat we maatregelen beter kunnen richten om de nulvisie van nul dodelijke slachtoffers en ernstig verkeersgewonden te bereiken. Dit is een uniek materiaal en een belangrijk onderdeel van het op kennis gebaseerde verkeersveiligheidswerk dat Noorwegen al lange tijd uitvoert, wat betekent dat we de laagste ongevalscijfers van Europa hebben.

Dodelijke ongevallen binnen en buiten Zero Vision Systeemgrenzen Rapport

classificatie ongelukken moorden
binnen 234 (60%) 249 (60%)
buiten 157 (40%) 166 (40%)
In totaal 391 (100%) 415 (100%)