Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Aan de Universiteit van Oslo is er een vacature als senior adviseur

Wil je werken aan loopbaanontwikkeling voor beginnende onderzoekers?

Over parkeren

We zijn op zoek naar iemand die het werk van UiO wil helpen ontwikkelen en voortzetten met loopbaanontwikkelingsacties voor onderzoekers in de vroege loopbaan. UiO zal onderzoekstalent ontwikkelen voor de academische wereld, de gemeenschap en het bedrijfsleven, en je moet kennis hebben van loopbaantrajecten binnen onderzoek en werkgelegenheid in de private en publieke sector.

Er worden twee vaste functies geadverteerd in de centrale afdeling van UiO in een project om loopbaanondersteuning te ontwikkelen voor onderzoekers in een vroeg stadium van hun loopbaan.

De functies zullen een team vormen dat in interactie met andere afdelingen en hogescholen de inhoud en richting van het project zal beïnvloeden.

Het project zal een raakvlak hebben met het werk van de universiteit op het gebied van innovatie, sectorale en zakelijke samenwerking, doctoraal onderwijs, human resources en competentieontwikkeling, evenals college-specifieke maatregelen voor loopbaanondersteuning. De veelheid aan actoren en de complexiteit van de universiteit vereisen goede communicatieve vaardigheden en flexibiliteit bij het uitvoeren van zakelijke taken.

Positie 1) Als Senior Consultant: Project Manager, Community Liaison en Work Life

Projectmanager positie op de afdeling Onderzoek en Innovatie Management. Je hebt een professionele coördinerende rol met verantwoordelijkheid voor ontwikkeling en werk met UiO-management, hogescholen, musea en centra, maar ook extern met het beroepsleven in het openbaar bestuur, het bedrijfsleven en samenwerkingspartners in binnen- en buitenland.

werk taken

 • Coördineren en verder ontwikkelen van informatie- en dienstenaanbod voor beginnende onderzoekers, bijvoorbeeld praktijkregelingen, alumnicontact en training.
 • Opzetten van uitgebreide systemen voor training en capaciteitsopbouw binnen de functionele ondersteuning van faculteitsleden (“Train the Trainer”).
 • Samenwerken met professionele adviseurs voor hogescholen, universiteitsbibliotheek en anderen.
 • Ontwikkelen van samenwerking met het bedrijfsleven en de publieke sector.
 • Ontwikkeling van het loopbaanbegeleidingsbeleid van de universiteit in lijn met de nationale en internationale werkzaamheden op dit gebied.

Kwalificatievereisten

 • Hoger onderwijs met minimaal een masterdiploma. Beroepsopleiding kan formele onderwijsvereisten vervangen.
 • Projectmanagementervaring of ervaring met het managen van complexe operaties met verschillende actoren.
 • Ervaring in loopbaanbegeleiding als dienstverleningsgebied, bij voorkeur voor kandidaten in het hoger onderwijs en onderzoek
 • Inzicht in de rol van de onderzoeker en het dagelijks leven van de onderzoeker en inzicht in de verschillende behoeften van gebruikers.
 • Goede schriftelijke en mondelinge presentatievaardigheden in het Noors en Engels.
READ  Noordelijke Gezondheid | Na de laatste bestuursvergadering in Hels Nord denk ik ook dat er in de regio Helgeland "duizend ideeën" door de hoofden van veel mensen tegelijk gaan

Persoonlijke karaktertrekken

Wij willen jou als:

 • Neemt onafhankelijke verantwoordelijkheid voor de voortgang en beschikt over indrukwekkende uitvoerende vaardigheden.
 • Hij heeft overzicht en kan prioriteiten stellen tussen verschillende werktaken in een hectisch dagelijks leven.
 • Hij houdt van interdisciplinair werken en kan een goede interactie creëren over professionele en organisatorische grenzen heen.
 • Hij heeft een goed begrip van de rollen.
 • Draagt ​​actief bij aan een goede werkomgeving.

Persoonlijke fitheid wordt benadrukt.

Positie 2) als Senior HR Consultant – Loopbaanontwikkeling

Deze functie is op de afdeling Personeelsondersteuning en behoort tot de HR Development Group op de afdeling. Bij ons krijg je diverse en uitdagende opdrachten met goede mogelijkheden voor professionele ontwikkeling, niet in de laatste plaats om deel uit te maken van een competente en betrokken professionele omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het intern ontwikkelen van en samenwerken met UiO-management, hogescholen, musea en centra.

werk taken

 • Centraal functionele ondersteuningsactiviteiten ontwikkelen en runnen in UiO.
 • Opstellen en uitvoeren van voorstellen voor competentieontwikkeling.
 • Ga door met het werk van UiO om excellentie op het gebied van human resources in onderzoek te waarborgen.
 • Samenwerken met professionele adviseurs voor hogescholen, universiteitsbibliotheek en anderen.
 • Hulp en advies aan managers.
 • Schriftelijke en mondelinge presentaties aan UiO-management en bestuursorganen.
 • Mediawerk en communicatie.

Kwalificatievereisten

 • Hoger onderwijs met minimaal een masterdiploma. Beroepsopleiding kan formele onderwijsvereisten vervangen.
 • Goede kennis van het hoger onderwijs, de randvoorwaarden voor onderzoek en het dagelijks leven van onderzoekers.
 • Kennis van human resources en werknemerswerk, inclusief de academische carrièreladder en werkgelegenheid.
 • Ervaring met het ontwikkelen van competentieaanbod en opleidingsinitiatieven.
 • Inzichten in de behoefte aan loopbaanondersteuning voor beginnende onderzoekers.
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden in het Noors en Engels.
READ  Het Wetenschapsmuseum toont delen van het erfgoed van Grisolía

Het is een pré als je daarnaast beschikt over:

 • Pedagogische competentie en bekendheid met e-learning ontwikkeling en competentieanalyse.
 • Ervaring met projectmanagement of ervaring met het coördineren van complexe operaties.

Persoonlijke karaktertrekken

Wij willen jou als:

 • Neemt zelfstandig verantwoordelijkheid voor de voortgang, neemt initiatief en beschikt over uitstekende uitvoerende vaardigheden.
 • Hij heeft overzicht en stelt prioriteiten in het soms hectische dagelijkse leven.
 • Creëert een goede interactie over professionele en organisatorische grenzen heen.
 • Hij heeft een goed begrip van de rollen.
 • Draagt ​​actief bij aan een goede werkomgeving en communicatie.

wij bieden

 • Leuke, spannende en professionele werkomgeving in een hoog tempo.
 • Groot netwerk van contacten voor UiO’s academische omgevingen en ondersteunende en beheerseenheden.
 • Opdrachten met goede mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Projectmanagerpositie op de afdeling Onderzoek en Innovatie: Salaris als Senior Consultant, SKO 1364 in een bereik van NOK. 677600-825900.
 • Functie als Senior HR Consultant – Loopbaanontwikkeling: Salaris als Senior Consultant, SKO 1364 in een bereik van NOK. 665.700-801.300.
 • Mogelijkheid tot training tijdens werkuren.
 • Flexibele werkuren en goede zorgplannen.
 • Goed pensioenstelsel bij het staatspensioenfonds.

De aanvraag moet bevatten:

 • Presentatie brief
 • CV
 • ik. Diploma, certificaten, referentielijst 2-3 (naam, contactpersoon van de aanvrager, e-mailadres en telefoonnummer).

Sollicitaties moeten met eventuele bijlagen worden ingediend via ons Jobbnorge-wervingssysteem.

In de sollicitatie moet worden vermeld op welke van de functies je solliciteert, of dat je op beide solliciteert.

andere informatie

Bestaande sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek.

Op grond van artikel 25, tweede lid, van de Wet openbaarmaking mag informatie over de aanvrager worden gepubliceerd, ook als de aanvrager verzoekt deze niet op de lijst van aanvragers te plaatsen.

Inclusie en diversiteit zijn kracht. UiO heeft als personeelsbeleidsdoel een genderevenwichtige samenstelling te bereiken en mensen met een allochtone achtergrond te werven.

READ  Werkgelegenheidscrisis of slechte regelgeving in de zorg? - Yasin

Verder willen we medewerkers met verschillende vaardigheden, vakgroepen, levenservaring en perspectieven. Voor de medewerkers die dat nodig hebben, regelen we de nodige afspraken.

Contactgegevens

Voor de functie van Senior Counselor:
Projectmanager, Maatschappij en Werk:

Sectiemanager Ingrid SognerEn de
[email protected]
Telefoon 906 63386

Senior adviseur se-Marit KristiansenEn de
[email protected]
Telefoon 416 12054

Voor de functie van Senior HR Consultant – Loopbaanontwikkeling:
manager directeur Heggy Elizabeth LovebackEn de
[email protected]
Telefoon 920 42455

Over de Universiteit van Oslo

Universiteit van Oslo Het is de oudste en hoogste onderzoeks- en onderwijsinstelling in Noorwegen met 28.000 studenten en 7.500 medewerkers. De academische schaal en internationaal erkende onderzoeksomgevingen maken UiO tot een belangrijke speler in de samenleving.

Afdeling Onderzoek en Innovatie Hij is eindverantwoordelijk voor de centrale onderzoeksadministratie van UiO-eenheden en onderzoeksgroepen. De centrale taken van het departement hebben betrekking op externe financiering voor onderzoek en innovatie, opvolging van UiO-partners en samenwerkingsovereenkomsten, onderzoeksethiek, opleiding van onderzoekers, onderzoeksinfrastructuur, open science en secretariaatstaken. De afdeling bestaat uit twee onderafdelingen: de afdeling Onderzoek en Innovatie en de afdeling Onderzoek en Internationale Samenwerking.

Afdeling Mensenondersteuning Het is de centrale personeelsafdeling van UiO, met de algehele verantwoordelijkheid voor beleid, bedrijfsvoering en ontwikkeling binnen medewerkers, personeelszaken en organisatieontwikkeling. De afdeling vervult taken binnen een breed scala aan HR-taken op zowel strategisch als operationeel niveau, zoals organisatieontwikkeling/veranderingsoperaties, personele bezetting, competentieontwikkeling, mentoring in individuele gevallen, juridische en contractuele documentatie, management- en personeelsontwikkeling, salarisonderhandelingen en personeelszaken. Het personeel van de afdeling is verdeeld in 3 afdelingen met verschillende gespecialiseerde expertises op het gebied van human resources.

Deadline aanmelding: 29 augustus 2022

werkgever: Universiteit van Oslo
Gemeente: Oslo
Omvang: fulltime (2 banen)
Duur: vast
Werkplek: Blindern