Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Aanscherping E-Health Governance – Nieuws, Politiek en Economie, ICT 2

Onlangs werd in het parlement de stand van zaken besproken van bevindingen van het bureau van de auditeur-generaal en kritiek op het werken met één persoon – één tijdschrift en toegang tot adviesdiensten in het directoraat E-Health.

binnen Aanpassen Wat de zaak betreft, steunde de meerderheid van de Gezondheids- en Welzijnscommissie de bevindingen en kritiek van het bureau van de auditeur-generaal, en meende dat deze werden versterkt door een hoorzitting in de zaak, die in maart werd gehouden.

De directie E-Health liet eerder al weten dat de directie kritiek zeer serieus neemt.

De Noorse Informatie- en Communicatieautoriteit is van mening dat wat zij beschrijft als het slachten van het directoraat moet worden nagestreefd, en wil een volledige externe beoordeling van het directoraat.

Dagens Medisin stelde het ministerie van VWS verschillende vragen over de rol van het ministerie in de zaak. Staatssecretaris Ellen Ronning-Arnesen reageerde schriftelijk in een e-mail.

Hier kunt u lezen over de rapporten en kritieken van het Bureau van de Rekenkamer

Hier kunt u de zaken van Dagens Medisins lezen over Akson en One Civilist – One Journal

– Deze regering benadrukt de administratie van het agentschap in de directie en de opdrachtbrief. Er zijn duidelijke managementreferenties naar het gebruik van adviseurs. De Tweede Kamer heeft onder meer aangegeven dat er een duidelijke verduidelijking moet komen van de rollen en verantwoordelijkheden tussen rijk en gemeente en heeft ons gevraagd de werkzaamheden nauwlettend te volgen. We komen terug naar het Europees Parlement met een update over de status en voortgang van de staatsbegroting voor 2023. Het gezamenlijke gemeenteblad wordt nu geïmplementeerd in een gemeenterichtlijn, schrijft Elaine Runing-Arnesen in een e-mail aan Dagens Medisin.

READ  Meer dan 30 nieuwe mannen in gezondheid dankzij wervingsprojecten

De staatssecretaris wijst op de verantwoordelijkheid van de gemeente en dat de verantwoordelijkheid van gemeenten om te zorgen voor goede medische dossiers een dergelijke regeling van verantwoordelijkheid voorschrijft.

We gaan het werk van de gemeentelijke sector ondersteunen met betere oplossingen voor medische dossiers. Voor de staat is het belangrijk om een ​​duidelijke verduidelijking te hebben van de rollen en verantwoordelijkheden voor de verdere werkzaamheden.

Ook geeft het de follow-up aan van het onderzoek van de Rekenkamer door het ministerie via de bestuurlijke dialoog met de directie in 2021 en 2022.

De minister van Buitenlandse Zaken schreef dat het ministerie de directie had gevraagd om een ​​aparte verklaring af te geven naar aanleiding van het rapport.

De voortgang en status werden regelmatig gecontroleerd tijdens de managementvergaderingen van het Agentschap met het directoraat.

– Zal het ministerie zijn rol in het werken met één inwoner – één tijdschrift herzien?

– Opvolgen van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer door het Ministerie en de Directie. We hebben de opdrachtbrief van de directie voor 2022 benadrukt, waarin staat dat het opvolgen van de aanbevelingen van de OAG een topprioriteit zal zijn.

Verhuizen om verantwoordelijkheid te nemen?

De Algemene Rekenkamer concludeerde dat het ministerie van Volksgezondheid en Zorgdiensten zijn verantwoordelijkheid voor de opvolging, kwaliteitsborging en rapportage van werkzaamheden met één bewoner – één medisch dossier niet op een goede manier had vervuld. Wat zegt het ministerie hierover en wat doet het om ervoor te zorgen dat het ministerie die verantwoordelijkheid ook in de toekomst op zich neemt?

Wij zijn van mening dat er behoefte is aan een meer stapsgewijze ontwikkeling van digitale oplossingen, aangezien winsten en voordelen sneller worden gerealiseerd. Het moet patiënten en zorgprofessionals duidelijk zijn waar we geld aan uitgeven. De medicatielijst van een patiënt, het primaire medische dossier en het delen van documenten zijn hier voorbeelden. We moeten de interactie en functionaliteit stap voor stap verbeteren, voortbouwend op de goede landelijke oplossingen die we al hebben gebouwd. Op deze manier kunnen we sneller voordelen behalen voor zorgprofessionals en patiënten.

READ  Geen staatsvoorschriften in het geval van ziekenhuis

Ze merkte ook op dat het werken met één inwoner – één tijdschrift het onderwerp was van verschillende fasen met relevante beslispunten, en dat het Noorse parlement hierover regelmatig werd geïnformeerd.

Axon is het onderwerp geweest van zowel KS1 als KS2. Ook geldt de eis dat het geactualiseerde beheerdocument van een gezamenlijk gemeentelijk tijdschrift extern beveiligd moet zijn.

Raadpleeg de instructies:

de Commissie constitutionele zaken en toezicht van het Parlement in haar aanbeveling in het geval dat het de verantwoordelijkheid van een eenmanszaak is om te beschikken over systemen en procedures voor interne controle om het administratieve gezag uit te oefenen en haar taken op een verantwoorde manier uit te voeren. De Commissie Grondwet en Toezicht merkte in haar advies in de zaak op dat het hogere ministerie ervoor zou moeten zorgen dat de kerndirectie zulk intern toezicht heeft.

– Waarom heeft het ministerie deze verantwoordelijkheid niet gedragen en wat doet het ministerie om dat in de toekomst te waarborgen?

– Wij gaan ervan uit dat de directie haar taken op een verantwoorde manier uitvoert en het ministerie is in de hoofdinstructies duidelijk dat de administratie moet beschikken over een effectieve interne beheersing aangepast aan risico’s, materialiteit en exclusiviteit.

– Fredrik Seversen van ICT Noorwegen vertelde Dagens Medisin dat men moet overwegen of de doelstellingen kunnen worden bereikt zoals het directoraat vandaag is georganiseerd, of dat de taken beter kunnen worden opgelost door reorganisatie. Gaat het ministerie zelf een analyse maken en bekijken hoe de directie E-Health is georganiseerd om de doelstellingen te realiseren?

We beoordelen het behalen van doelen regelmatig, zoals we bij al onze kernbureaus doen, schrijft Ronning-Arnesen.

READ  China publiceert nieuwe video en foto's van zijn Zhurong Mars Rover

Volg het laatste nieuws van Dagens Medisin door u te abonneren op onze gratis nieuwsbrief en ons te volgen op sociale media.