Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Advies voor gezondheids- en zorgdiensten tijdens het normale dagelijkse leven met verhoogde paraatheid

De regering heeft besloten dat Noorwegen op 25 september 2021 met verhoogde paraatheid zal overgaan naar het normale dagelijkse leven.

De GGD moet nu beginnen met het afbouwen van maatregelen voor infectiebeheersing in verband met COVID-19 en de focus op algemeen advies over infectiebeheersing moet bij alle medewerkers bekend zijn. Quarantaine voor infectie is verwijderd. Er gelden nog steeds isolatie-eisen als je ziek bent met COVID-19:

De paraatheid moet worden gehandhaafd op uitbraken van COVID-19, griep, RS, norovirus en andere factoren.

Deze vier indicatoren moeten worden gebruikt wanneer autoriteiten de ziektelast beoordelen waarmee we te maken hebben:

 • Hoeveel zijn er opgenomen in het ziekenhuis?
 • Hoeveel liggen er op de intensive care?
 • Leeftijdsverdeling onder de gasten
 • Gemeentelijke capaciteit

Zo zullen de besmettingspercentages met covid-19 in de toekomst minder groot zijn, terwijl de totale last, die ook het griepvirus en het RS-virus omvat, doorslaggevender zal zijn. De meerderheid van de bevolking in Noorwegen wordt nu ingeënt tegen COVID-19. Definities van bescherming na vaccinatie of na een COVID-19-beoordeling vindt u hier:

In de GGD zullen nog steeds maatregelen moeten worden genomen om infectie-uitbraken in zorginstellingen en de thuiszorg te voorkomen.

De administratie heeft de volgende verantwoordelijkheden en taken:

 • Zorg ervoor dat zorginstellingen een actueel en geïmplementeerd infectiebeheersingsprogramma hebben.
 • Zorg ervoor dat andere gezondheidsdiensten bijgewerkte procedures voor infectiebeheersing hebben geschreven en geïmplementeerd in overeenstemming met de interne controlevoorschriften.
 • Beoordeling van de noodzaak van pre-triage van patiënten met het oog op infectie, evenals andere respiratoire factoren en gastro-enteritis.
 • Maak plannen om meer testen uit te voeren als deze procedure geschikt wordt.
 • Zorg ervoor dat het personeel routines heeft om thuis te blijven bij symptomen van een nieuwe infectie en dat het personeel op de hoogte is van dit advies.
 • Zorg ervoor dat medewerkers, inclusief tijdelijke medewerkers en nieuwe medewerkers, een training krijgen in het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Beoordeel of lokale routines moeten worden vastgesteld voor het testen van andere respiratoire agentia bij personeel met luchtwegsymptomen en patiënten die zijn opgenomen in zorginstellingen (influenza, RS-virus, enz.) Patiënten en bezoekers/begeleiders dienen bij aankomst contact met hem op te nemen en dat ze geen opgenomen patiënten/bewoners mogen bezoeken of metgezellen zijn, als ze symptomen hebben van een luchtweg- of gastro-intestinale infectie.
READ  Commandant: Een gestage cyclus van Helles Nord

Tips voor medewerkers

 • Het personeel volgt de lokale infectiebeheersingsprocedures die zijn beschreven in het infectiebeheersingsprogramma of in schriftelijke infectiebeheersingsprocedures.
 • Werknemers, ongeacht de vaccinatiestatus, mogen niet naar hun werk als ze symptomen van een nieuwe infectie krijgen, maar moeten thuis blijven en zich mogelijk laten testen.
 • Werknemers met milde luchtwegklachten en een goede algemene conditie, die positief getest zijn op covid-19, mogen na verduidelijking bij hun werkgever aan de slag en moeten dan een verband gebruiken met nauw contact met de patiënt.

Personeel testen

 • Iedereen met nieuwe luchtweg- of andere symptomen moet worden getest op COVID-19, ongeacht de vaccinatiestatus. Testen op asymptomatische werknemers wordt in de regel niet aanbevolen, de uitzonderingen zijn werknemers die als nauw contact zijn geïdentificeerd en niet volledig zijn gevaccineerd of beschermd.
 • Gedeeltelijk gevaccineerde werknemers, gedefinieerd als nauwe contacten, worden één keer getest tussen dag 3 en 5.
 • Routinematig testen van asymptomatische werknemers wordt niet aanbevolen.

Advies over het omgaan met symptomatische patiënten en bewoners

 • Patiënten die zijn opgenomen in ziekenhuizen en verpleeghuisbewoners met symptomen, ongeacht de vaccinatiestatus, moeten worden getest en geïsoleerd in afwachting van een negatieve test. Het moet worden getest op alle relevante ademhalingsfactoren.
 • Asymptomatische patiënten die niet naar binnen mogen (polikliniek, spoedeisende hulp, huisartsenpost, tandheelkundige dienst) kunnen, ongeacht de vaccinatiestatus, opgevangen worden door personeel met persoonlijke beschermingsmiddelen. Aan het eind van de dag kan worden overwogen of het overleg moet plaatsvinden. Patiënten moeten vermijden om in gemeenschappelijke ruimtes te verblijven.
 • Routinematig testen van asymptomatische patiënten in zorginstellingen wordt niet aanbevolen.

Advies voor werknemers in een gezondheidsdienst die wordt gedefinieerd als nauw contact buiten de werkplek

Het personeel van de GGD volgt de adviezen voor de bewoners op, maar met de toevoeging van enkele verbeterde infectiebeheersingsmaatregelen.

 • Personeel, ongeacht de vaccinatiestatus, die thuis een infectie heeft of wordt gedefinieerd als ‘andere nauwe contacten’, moet tot 5 dagen na de laatste blootstelling een verband gebruiken wanneer ze nauw contact hebben gehad met de patiënt/bewoner. Werknemers moeten ernaar streven afstand te houden van hun collega’s.
 • Niet-gevaccineerd personeel met infectie thuis moet verband dragen bij contact met patiënten/bewoners en afstand houden van anderen. Daarnaast dienen ze 7 dagen dagelijks getest te worden, zie het advies van bewoners als ze 7 dagen niet afzien van contact met anderen.
READ  Geneeskunde / gezondheid, ziekte | Noorwegen zal in april en juli meer dan 1 miljoen extra doses van Pfizer ontvangen

Als niet-gevaccineerde en gedeeltelijk gevaccineerde werknemers worden gedefinieerd als ‘andere nauwe contacten’, wordt testen aanbevolen voor de rest van de bevolking.

Maatregelen als SARS-CoV-2 wordt gedetecteerd in gezondheids-, zorg- en thuiszorginstellingen

In instellingen voor gezondheidszorg en thuiszorg moet de detectie van infectie worden uitgevoerd volgens de interne routine.

 • Voer in zorg-, zorg- en thuiszorginstellingen maatregelen uit zoals beschreven in:
 • Beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt in overeenstemming met het volgende:

Maatregelen als SARS-CoV-2 wordt gedetecteerd in andere delen van de gezondheidsdienst (dokterspraktijk, eerste hulp, tandheelkundige dienst, enz.)

Hier geldt de meldingsplicht voor de algemene bevolking, aangezien u degenen met wie u nauw contact hebt gehad informeert. Het achteraf opsporen van de infectie is geen vereiste.

Tips voor bezoekers en reisgenoten

Bezoekers/begeleidende patiënten/bewoners van de gezondheidsdienst hebben betrekking op adviezen voor de algemene bevolking, maar mogen niet op bezoek komen als ze symptomen van infectie ontwikkelen of als is vastgesteld dat ze nauw contact hebben.

paraatheid

De Gezondheids- en Welzijnsdienst volgt lokale en regionale noodplannen en reactieplannen voor SARS-CoV-2, griep en andere respiratoire agentia, evenals norovirus.

Voor meer informatie over andere infectieziekten die een uitbraak kunnen veroorzaken, moet je erop voorbereid zijn in de gemeentelijke gezondheids- en welzijnsinstellingen

Algemene infectiebeheersingsmaatregelen in de GGD

Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten worden opgeleid in het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit omvat het in- en uitschakelen van het apparaat, evenals kritieke punten tijdens het gebruik. Lees hier meer;

Gespecialiseerde gezondheidsdienst

Regionale gezondheidsautoriteiten zouden plannen moeten hebben om veel patiënten met COVID-19 en andere infectieziekten tegelijkertijd op te nemen, zich voor te bereiden op goede laboratoriumanalysemogelijkheden en het ziekteverzuim onder het personeel te verhogen.

READ  Gezondheidszorg en medicijnen / Gezondheid | Studie: Peesproblemen bij meer dan de helft van de jongeren met milde coronaire symptomen

Waakzaamheid voor symptomen, thuisblijven van personeel bij ziekte, strikte naleving van de basisprocedure voor infectiecontrole en het vermogen om snel maatregelen te nemen als de situatie verandert, zijn allemaal belangrijk voor een gespecialiseerde gezondheidsdienst in de toekomst.

De volgende covid-19-hoofdstukken worden binnenkort bijgewerkt zodat het advies nu geldt voor luchtwegvirussen zoals SARS-CoV-2, influenza, RS-virus, enz., en gastro-intestinale virussen zoals norovirus:

Gemeentelijke gezondheids- en welzijnsdiensten/-instellingen

Om het risico op infectie en de verspreiding ervan in gemeentelijke gezondheids- en zorgdiensten/-instellingen te verminderen, moet de waakzaamheid voor de symptomen van de ziekte COVID-19 verder worden verhoogd. Personeel en bewoners/ontvangers moeten altijd worden getest op symptomen en na blootstelling moet er altijd een lage drempel zijn voor testen, ongeacht de vaccinatiestatus. Niet-gevaccineerde bewoners van verpleeghuizen en niet-gevaccineerde dienstontvangers in gedeelde huizen moeten worden beschermd. Bescherming van niet-gevaccineerden houdt in dat er maatregelen worden getroffen zodat niet-beschermden minimaal een meter afstand kunnen houden tot anderen, en waar mogelijk ook tot medewerkers. Niet-gevaccineerde bewoners/ontvangers dienen, voor zover mogelijk, contact op te nemen met volledig gevaccineerd personeel. De volgende hoofdstukken zijn nog relevant voor GGD’en/instellingen: