Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Asker kan een pionier worden in de circulaire economie – en tegelijkertijd kosten besparen • Budstikka

De gemeente Askar heeft een klimaatplanvoorstel opgesteld, dat nu ter consultatie ligt.

Hier wordt de overgang naar een circulaire economie beschreven als cruciaal voor het bereiken van een samenleving met lage emissies.

De bouwpraktijk in de gemeente Asker wijst veel ruimte toe in het plan. De bouw- en vastgoedsector kan de ‘40% -sector ‘worden genoemd: wereldwijd verbruikt de bouw 40% van de totale energie, is goed voor meer dan 40% van het hulpbronnengebruik en 40% van de uitstoot van broeikasgassen, naast 40% van de het totale afval wordt gegenereerd in de levenscyclus van de constructie.

Gebouwen als Risenga en Bondi School waren amper 50 jaar oud voordat ze werden gesloopt. De standaard was niet goed genoeg om aan de huidige behoeften te voldoen. Als gemeente en als gemeenschap moeten wij als gemeente en gemeenschap een algemeen compromis sluiten met dit soort “gebruik en verwijdering” en afval van hulpbronnen.

Ontwerp klimaatplan zegt: “Ook al is de klimaatvoetafdruk kleiner bij gebruik van klimaatvriendelijke materialen, de vierkante meters die het meest geschikt zijn voor het klimaat zijn de niet bebouwde meters. Om de klimaatdoelen te halen, moeten er minder sloopwerkzaamheden en minder nieuwbouw plaatsvinden en moet in de projecten rehabilitatie als mogelijke oplossing worden gezien. ”(P. 32) Dit zijn nieuwe en interessante tonen.

Maar wat zijn de specifieke doelen en maatregelen die worden voorgesteld om hier te komen?

Gelet op het vorige klimaatplan voor de oude Askar-gemeente in 2018, nam de gemeenteraad het voorstel van de PvdA en de Millennium Development Goals (MDG’s) aan dat de kanselier zou moeten onderzoeken hoe Asker een pioniersgemeente in de circulaire economie moet worden.

Deze ambitie is niet meegenomen in het voorgestelde nieuwe plan. waarom niet? Asker heeft de middelen en expertise om dit mogelijk te maken.

We zijn nu al een toekomstgerichte gemeente op het gebied van afvalvermindering en recycling en dat is zeer succesvol Meubelrecyclingproject Vanaf de aanbiedingen van 2020. De gemeente heeft de uitstoot verminderd en 16 miljoen NOK bespaard.

Waarom kon Asker niet ook milieu- en klimaatambitieuzer worden in de bouw en in onroerend goed? Kan de gemeente middelen beter beheren en tegelijkertijd geld besparen?

Als inspiratie kunnen we naar Nederland kijken. Hier is de politieke doelstelling binnen de circulaire economie hoog en tastbaar. Nederland streeft ernaar Volledige circulaire economie tegen 2050 Halverwege, dat wil zeggen in 2030, wordt gewerkt aan een vermindering van het gebruik van virgin grondstoffen met 50 procent.

De bouwsector is hiervoor een grote investering en Het benadert eigenlijk 40 procent Gerecyclede materialen behoren tot alle materialen die in de Nederlandse bouwsector worden gebruikt. Ongeveer 15 procent van de materialen die in alle productieprocessen in Nederland worden gebruikt, zijn feitelijk gerecyclede materialen.

Als een grote gemeente als Asker voorop loopt in openbare aanbestedingen in de bouw, kan dat een groot verschil maken. En als je het slim doet, kan de gemeente misschien geld besparen en tegelijkertijd de uitstoot verminderen.

READ  U verwacht een miljoen verliezen na cyberaanvallen | Finansavisen

Samenvatting en input voor een beter en realistischer klimaatplan:

  • De gemeente Askar is in 2025 een voortrekkersgemeente in de circulaire economie.
  • De gemeente Askar stelt eisen vast voor het aandeel gerecyclede grondstoffen bij de inkoop voor de nieuwbouw en saneringsoperaties van de gemeente, met streefdoelen van 30 procent in 2025 en 50 procent in 2030.