Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Betere laagdrempelige psychologische diensten voor kinderen en jongeren

Hartelijk dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan deze lancering en voor het maken van dit belangrijke rapport!

Veel jongeren hebben psychische problemen en daar moet iets aan gedaan worden.

Door de pandemie is de vraag naar geestelijke gezondheidszorg bij kinderen en jongeren toegenomen. We zien een toename van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg onder kinderen en jongvolwassenen, en meer mensen ervaren ernstigere stoornissen.

We moeten en moeten er iets aan doen.

Hun rapport is een belangrijke bijdrage aan ons werk aan het Mental Health Escalation Plan.

Het intensiveringsplan richt zich op de gemeentelijke dienstverlening. Ook gaan we bijzondere aandacht besteden aan de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. Daarnaast versterken we het gezondheidscentrum en de schoolgezondheidszorg.

Ik ben het er helemaal mee eens dat we de toegang tot laagdrempelige GGZ makkelijker moeten maken, waar in het land je ook woont, en dat de interactie tussen gemeenten en de gespecialiseerde gezondheidszorg moet verbeteren.

We moeten de geestelijke gezondheidszorg versterken, maar ook de laagdrempelige gemeentelijke diensten uitbreiden om een ​​goede hulp te garanderen voor iedereen – zowel degenen die hulp nodig hebben in de gespecialiseerde gezondheidszorg als degenen die deze met andere hulp runnen.

Deze regering zal zorgen voor gemakkelijke toegang tot en hoogwaardige geestelijke gezondheidszorg voor mensen in het hele land, vooral voor kinderen en jongeren.

In verband met de werkzaamheden aan het Escalatieplan Geestelijke Gezondheidszorg hebben we verschillende inputgesprekken.

Velen van hen benadrukken de noodzaak van betere kansen voor mensen met minder ernstige ziekten om hulp te krijgen in de gemeenten. Het is belangrijk om vroeg hulp te krijgen om ernstigere psychische aandoeningen te voorkomen.

READ  Gezondheid Fonna moet 69 miljoen NOK besparen na budgetoverschrijding - nieuws, gezondheidsbeleid, gezondheidseconomie

We willen ervoor zorgen dat het aanbod toegankelijk en van hoge kwaliteit is voor mensen in het hele land. Dat betekent onder meer dat we in alle gemeenten de wetgeving van de laagdrempelige GGZ onderzoeken. Dat realiseert u zich ook in uw aanbevelingen aan ons.

We moeten ook aandacht besteden aan groepen waarmee we niet zo goed kunnen communiceren – zoals ik in het verslag al aangaf. Dit geldt bijvoorbeeld voor jongeren, gezinnen en kinderen met een multiculturele achtergrond. We moeten heroverwegen hoe we deze groepen kunnen bereiken met gemeentelijke diensten.

Het is belangrijk dat degenen die hulp nodig hebben in de geestelijke gezondheidszorg, deze ook krijgen.

Een belangrijk doel voor ons is om bij iedere doorverwezen persoon naar de BUP/Gespecialiseerde Gezondheidszorg een beoordelingsgesprek te hebben. Hoewel niet iedereen per se een gespecialiseerde behandeling nodig heeft, zal het voor velen belangrijk zijn om serieus genomen te worden en iemand te ontmoeten die hen ziet en kan helpen om op de juiste plek te komen.

Ik heb ziekenhuizen al gevraagd om het makkelijker te maken – en ik zei dat ze moesten beginnen met kinderen en jonge volwassenen.

Tegelijkertijd werken we ook aan het andere uiterste: het bevorderen van de algemene geestelijke gezondheid en het voorkomen dat kinderen en jongeren psychische problemen en stoornissen krijgen.

Actief zijn, iets doen met anderen en iets zinvols doen is belangrijk voor onze mentale gezondheid. Dit geldt ongeacht of u jong of oud bent.

Trondelag County Council is nu een proefproject gestart om uit te zoeken hoe actief zijn, iets met anderen doen en iets nuttigs doen de geestelijke gezondheid kan bevorderen.

READ  Feiten, beroepsleven | Zullen gezondheid, onderwijs en landsachtergrond een leider worden op de wachtlijst in het beroepsleven?

Het project heet ABC voor een goede geestelijke gezondheid en kan zowel in kinderdagverblijven als op scholen worden uitgevoerd.

We weten dat een goede geestelijke gezondheid op veel gebieden wordt bevorderd. In het gezin, in de omgeving, in de crèche, op school en op het recreatieterrein.

Terwijl u het rapport schrijft, moeten we in en met kindertuinen werken om geestelijke gezondheidsproblemen te voorkomen en te behandelen om te voorkomen dat ze zich ontwikkelen en groeien.

Veel maatregelen ter bevordering van een goede geestelijke gezondheid liggen in sectoren buiten de gezondheidssector. Daarom moeten we op alle gebieden werken.

Ik ben blij dat de diensten hun aanbod tijdens de pandemie hebben opgevoerd, zodat meer mensen hulp kunnen krijgen. Tegelijkertijd meldden ze een steeds grotere toestroom.

Diensten moeten de tijd en middelen hebben om de hulp te bieden die kinderen en jongeren nodig hebben. Zowel in laagdrempelige hulpverleningsdiensten als in de gespecialiseerde gezondheidszorg.

Ook moeten we kijken wat we kunnen doen om goede professionals in onze dienstverlening te werven en te behouden.

Kinderen en jongeren in Noorwegen moeten het naar hun zin hebben. En degenen die uitdagingen hebben, moeten hulp krijgen om beter te worden.

We werken eraan om ervoor te zorgen dat meer mensen een goede geestelijke gezondheid en kwaliteit van leven genieten, en dat mensen met psychische problemen kwaliteitsvolle en toegankelijke hulp krijgen.

Ik hoop dat we in de toekomst door kortetermijnmaatregelen en grote planningswerkzaamheden het aanbod aan kinderen en jongeren in de gemeenten kunnen vergroten.

Nu zullen de afdelingsprofessionals en ik hun melding volledig herkennen en voluit blijven werken met het escalatieplan.

READ  Per Willie Amundsen verdedigt het christelijke voorstel over "westerse suprematie": - Niet alle culturen zijn van gelijke waarde

Nogmaals heel erg bedankt voor het grondige en belangrijke werk dat je hebt gedaan!