Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Bezorgdheid over de toekomst van de Nationale Competentiedienst – onderzoek, gespecialiseerde gezondheidsdiensten, politiek en economie, en infectie beantwoord

Publicatiedatum: 13-05-2022 – 14.00

Minister van Volksgezondheid en Zorg, Ingfeld Kirkul, reageerde op een schriftelijke vraag van Erlind Svardal Boye (h) over bezorgdheid over de verdere toekomst van de nationale competentiedienst voor de detectie van antibioticaresistentie in het Northern Norway University Hospital.

Ik ben het volledig eens met vertegenwoordiger Erlend Svardal Bøe dat het belangrijk is om binnen antibioticaresistentie (AMR) een goede werkomgeving te hebben, aangezien antibioticaresistentie een van de grootste gezondheidsuitdagingen is waarmee we in de toekomst worden geconfronteerd.

Dagens Medisin meldde eerder dat landelijke competentiediensten worden gereorganiseerd tot professionele netwerken.

dynamisch systeem

Op de lijst van te reorganiseren landelijke competentiediensten tot professionele netwerken staat de Landelijke Competentiedienst Opsporing Antibioticaresistentie.

In 2022 had de Efficiency Service, beheerd door UNN, 7,7 miljoen NOK aan toegewezen middelen.

Kjerkol schrijft dat antibiotica en antibioticaresistentie gebieden zijn die een hoge nationale prioriteit hebben en zullen krijgen.

– Ik heb er vertrouwen in dat Helse Nord RHF in samenwerking met andere regionale gezondheidsfondsen goede toekomstige oplossingen zal vinden om de nationale competentie te dienen die het vakgebied ten goede zal komen.

De minister van Volksgezondheid geeft aan dat dit een belangrijke reden is om op termijn meer diensten op te zetten die zowel gericht zijn op gespecialiseerde en eerstelijnsgezondheidszorg als op de functies die zijn toegewezen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid.

– Om een ​​dynamischer systeem te garanderen, was het noodzakelijk om de termijn voor het dienen van de nationale bevoegdheid te beperken tot vijf of tien jaar.

Tegelijkertijd worden volgens Kjerkol afspraken gemaakt over het voortzetten van de dienstverlening als kwaliteits- en efficiencynetwerk, hub of ander format.

READ  Debat: Doe niet wat rector Stollen zegt!

– Maar dan buiten het reguleringssysteem van de landelijke diensten.

De UNN National Competency Service is opgericht in 2001 en zal worden uitgefaseerd als een National Competency Service binnen het reguleringssysteem van de nationale diensten.

– Ik ben door Helse Nord RHF geïnformeerd dat zij in dialoog en proces zijn met UNN en de Competentiedienst over de passende voortzetting van de omgeving en de professionele functies van de Dienst.

Kjerkol antwoordt dat hoewel Helse Nord RHF verantwoordelijk is voor de National Competency Services-operatie in zijn regio, de vier regionale gezondheidstrusts in het proces samenwerken.

– Helse Nord RHF werkt in dit geval afzonderlijk samen met Helse Vest RHF, die verantwoordelijk is voor de Nationale Competentiedienst Antibioticaresistentie van de Gespecialiseerde Gezondheidsdienst (KAS). Daarnaast is het wenselijk om te beoordelen of er behoefte is aan verdere afstemming met andere diensten binnen het vakgebied.