Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Buikpijn door klimaatvoorstellen in het Europees Parlement – VG

Climate Gas Challenge: Het Europees Parlement heeft woensdag gestemd om een ​​voorstel te verwerpen om de transport- en bouwsector te integreren in het EU-quotumhandelssysteem. Ook andere continenten hebben last van de uitstoot van broeikasgassen, zoals hier in China.

Een motie om het aan- en verkoopsysteem van klimaatquota te herzien werd woensdag abrupt gestemd in het Europees Parlement.

Geplaatst:

De motie werd verworpen met 340 stemmen voor en 265 tegen. De volledige verandering in de quotahandel moet dus opnieuw worden onderhandeld in de Milieucommissie van het Europees Parlement.

– Dit is een slechte dag voor het Europees Parlement. Jammer, zei de Duitse christen-democraat Peter Leese, die de onderhandelingen leidde over de hervorming.

scherpe beschuldigingen

De opmerkingen werden gevolgd door een harde woordenwisseling waarin conservatieve wetgevers de Groene Partij en de socialisten ervan beschuldigden zich aan te sluiten bij extreemrechts om het voorstel omver te werpen.

Van zijn kant beschuldigde links rechts ervan de hervorming van de quotahandel te verzwakken.

Je kunt niet om steun van extreemrechts vragen om het ambitieniveau te verlagen en dan klagen als we het met ze eens zijn. Je moet consequent zijn, zei de leider van de socialistische groepering, Iratex Garcia.

Leidinggevend bij de stemming: De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Mitsola, zat woensdag de stemming voor, die eindigde in de nederlaag van een klimaatvoorstel waarover in de Milieucommissie was onderhandeld. Hier zijn foto’s van haar gemaakt tijdens het World Economic Forum in Davos in mei.

Onderdeel van het klimaatpakket

Het klimaatvoorstel dat woensdag werd gestemd, had de transport- en bouwsector opgenomen in het Emissions Trading Scheme (ETS) van de Europese Unie, zodat deze sectoren ook quota voor de uitstoot van broeikasgassen moeten kopen.

READ  Lady Gaga: - Het zorgde voor complete verwarring

Dit voorstel is een belangrijk onderdeel van het brede klimaatpakket “fit 55” van de Europese Commissie van afgelopen zomer.

Het klimaatpakket heeft als doel de uitstoot van schadelijke broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55 procent te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990.

Verzoening uitstellen

Het Europees Parlement stemt woensdag ook over een aantal andere klimaatvoorstellen, waaronder die met betrekking tot de invoering van het Sociaal Klimaatfonds en het zogenaamde Carbon Reduction Amendment Mechanism (CBAM).

Deze stemmingen worden uitgesteld omdat de biedingen zijn gekoppeld aan het voorstel om quota te verhandelen.

Aan de andere kant zal er nog steeds worden gestemd over hoeveel elk land zijn emissies zal verminderen in gebieden die niet onder het quotahandelssysteem vallen.

Groene energie: windturbines bij zonsondergang voor het Griekse eiland Tilos, in het zuidoosten van Griekenland.

lange onderhandelingen

Medio mei kwam de Milieucommissie van het Europees Parlement, na langdurige onderhandelingen, bijeen over een voorstel om het quotahandelssysteem in de Europese Unie uit te breiden.

Het voorstel bepaalde dat bedrijven tegen 2030 zouden moeten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen door hun gebouwen en voertuigen. Het voorzag ook in een reductie van 63 procent van de uitstoot van sectoren die onder de Europese koolstofmarkt vallen tegen 2030 in vergelijking met 2005.