Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

BUP mist specialisten. Tegelijkertijd nemen verwijzingen en risico’s toe

De druk in de kinder- en jeugdpsychiatrie blijft hoog. Terwijl het aantal verwijzingen toeneemt, kampt het Universitair Ziekenhuis Stavanger met grote problemen bij het werven en behouden van specialisten. Een consequentie is dat BUP in sommige gevallen de behandeling eerder dan gewenst moet beëindigen om plaats te maken voor nieuwe patiënten.

De kinder- en jeugdpsychiatrie staat voor grote uitdagingen op het gebied van werkgelegenheid. Tegelijkertijd constateert Helles Stavanger dat meer mensen zich aanmelden voor gespecialiseerde gezondheidszorg dan mensen die zich aanmelden voor geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.
Geplaatst: Geplaatst:

We missen een aantal specialisten in de gespecialiseerde gezondheidszorg. De werkgelegenheidsbasis is relatief zwak. Dit betekent dat we soms artsen inhuren met kortere ervaring, wat betekent dat poliklinische patiënten meer tijd moeten besteden aan mentorschap en het ontwikkelen van competenties om een ​​passende behandeling voor patiënten te garanderen. Het is riskant wanneer onze verwijzingen zo serieus worden genomen, zegt Schild Skogerbow, MD, een polikliniekdirecteur.

Åshild Skogerbø is kliniekdirecteur bij Madla BUP. Een jaar geleden sprak ik over het vergroten van doorverwijzingen naar de kinder- en jeugdpsychiatrie. Een jaar later was de situatie hetzelfde.

In mei 2021 vertelde Schogerbow aan Aftenbdeldet dat de tijdboeken vol waren. De pandemie eindigde boven wat al een paar jaar een gevaarlijke situatie was. De boodschap was duidelijk: – Nu kraakt in alle knokkels.

Na een jaar waren er weinig veranderingen.

– We zien een hint dat de referentienummers op het punt staan ​​een compromis te sluiten, maar tegelijkertijd zien we dat de ernst en complexiteit van degenen die bij ons komen hoog zijn. Dit is al zo lang aan de gang, zegt Skogrebo, wat het voor veel van onze therapeuten zo moeilijk maakt.

READ  Ziekte, Geneeskunde / Gezondheid | Meer blessures in aanloop naar Europees kampioenschap handbal - vijf gevallen in Noord-Macedonië

ernstige symptomen

Sinds het najaar van 2020 merkt de kinder- en jeugdpsychiatrie een duidelijk verschil in het aantal verwijzingen met voorgaande jaren. Ze hebben getest dat bij meer mensen de symptomen ernstiger worden dan voorheen.

Onder andere kinderen en jongvolwassenen met ernstige eetstoornissen die ambulant veel middelen vergen. Veel van deze vereisen een ziekenhuisopname. De kliniek heeft ook een ontwikkeling gezien bij jongvolwassenen met ernstige symptomen zoals psychose, en meer op jongere leeftijd met middelenmisbruikgedrag.

De genezers spreken van verdrietige, verveelde en hopeloze kinderen en jonge volwassenen. Lars Konrad Mo, MD, hoofd van de kinder- en jeugdpsychiatrie van het Stavanger University Hospital, zegt wat de volwassenpsychiatrie depressie zou noemen.

– We hebben medewerkers die echt voor de patiënten staan ​​en hun best doen. We bieden goede zorg, zegt kliniekdirecteur Schild Schojbrough.

Meer zonder de juiste vaardigheden

Terwijl het aantal verwijzingen toeneemt, staat de kinder- en jeugdpsychiatrie voor grote uitdagingen bij het werven en behouden van personeel, met name artsen en psychologen. Dit betekent dat artsen in opleiding (LIS) op sleutelposities van artsen en psychologen werkzaam zijn in de functie van psycholoog.

Hilse Stavanger meldde afgelopen najaar dat zij 38 functies in de kinder- en jeugdpsychiatrie hadden die ofwel vacant waren, ofwel personeel inhuurden met minder bekwaamheid dan in werkelijkheid werd aangenomen.

Pas afgestudeerden of een arts/psycholoog zonder ervaring in de geestelijke gezondheidszorg komen vaak binnen met kinderen en jongvolwassenen.

Verhoogde werkdruk en gebrek aan specialisten tasten de kwaliteit van het aanbod aan: BUP’s melden constant hoge werkdruk en hoge werkdruk. Dit komt op verschillende manieren tot uiting.

— Er zijn meldingen van uitdagingen bij het opzetten van kwaliteitsoperaties voor patiënten, zegt Mo.

READ  Politiek en geneeskunde / Gezondheid | Bill Clinton in ziekenhuis
Kliniekdirecteur Lars Konrad Moe sprak zijn bezorgdheid uit over kinderen en jonge volwassenen tijdens de pandemie. – Het lijkt misschien dat velen deze maatregelen erger hebben doorstaan ​​dan aanvankelijk werd gedacht.

Grote uitdagingen

Eind 2021 wachtten 447 kinderen en jongeren op hulp. De gemiddelde wachttijd ligt meestal tussen de 300 en 350. De gemiddelde wachttijd was eind vorig jaar 53 dagen. Het doel is 35 dagen.

De grootste zorg is dat we meer verwijzingen en meer patiënten krijgen dan we kunnen voltooien, zegt Moe.

Helse Stavanger stelt in het laatste bedrijfsrapport dat therapeuten in sommige gevallen de behandeling eerder dan gewenst moeten beëindigen om plaats te maken voor nieuwe patiënten. Moe maakt duidelijk dat hij bezorgd is dat therapeuten zullen testen dat ze patiënten in grotere mate behandelen in plaats van patiënten te behandelen.

Wanneer de stress de hele tijd te groot is, is het een reden tot zorg dat de aandacht wordt afgeleid. De focus ligt op het sluiten van zaken om plaats te maken voor mensen op de wachtlijst.

Wij bieden goede zorg

Kunnen kinderen, jongeren en ouders erop vertrouwen dat ze passende zorg krijgen bij BUP als het personeel niet over de juiste vaardigheden beschikt?

– Wij bieden passende zorg. Dit is niet waar de zorg ligt. Degenen die we aannemen hebben een kerncompetentie, maar voor pas afgestudeerden zal het enige tijd duren om ervaring op te bouwen om zelfverzekerd te zijn op het werk. Mo legt uit dat iedereen een goede show zou moeten krijgen, maar dat het wat langer kan duren.

Wat wordt er gedaan om de situatie te verbeteren?

We doen ons best om niet betrokken te raken bij brandbestrijding, maar we vinden dat we toch betrokken moeten zijn bij professionele planning en ontwikkeling. Ik wil al het personeel behouden en het is goed om met ons samen te werken. We willen een misbruikende gezondheidsdienst zijn waar zakendoen aantrekkelijk is. Het is net zo belangrijk als werkgelegenheid. Alle BUP-leiders zullen een professionele dag hebben waar we zullen kijken hoe we al het patiëntenwerk het beste kunnen beheren en hoe ze de kwaliteit van het patiënten- en werkgroepwerk kunnen waarborgen.

READ  Ontdek tekenen van geologische activiteit op Venus
Eind 2021 wachtten 447 kinderen en jongvolwassenen op gezondheidszorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Meer dan 100 meer dan normaal.

Health West: we zijn ons bewust van de uitdagingen

Gezondheid Stavanger staat niet alleen voor de uitdagingen van het rekruteren van kinderen en adolescenten voor de psychiatrie, maar de rekruteringssituatie hier is bijzonder uitdagend. Onder andere door concurrentie met Oslo, Bergen en Trondheim.

– We zijn ons bewust van de uitdagingen. Gebieden met een hogere bevolkingsdichtheid en een grotere beroepsomgeving zijn vaak aantrekkelijker voor professionals. Daarom moeten we goede manieren vinden om te werken op de gebieden die voor de grootste uitdagingen staan. In samenwerking met Health Trusts zullen we een strategie en actieplan ontwikkelen, zegt adjunct-directeur van Health West, Ola Jøsendal.

– Als dit een bekend probleem is, waarom werkt u er dan nu pas actief aan?

– Begin 2021 hebben we hier op een minder zwaar niveau aan gewerkt. In het najaar van 2021, toen de gevolgen van de epidemie voor kinderen en jongeren duidelijk werden, werden de werkzaamheden geïntensiveerd. We gaan nu actiever om met de uitdagingen. Op korte termijn moeten we werven en behouden. Op de lange termijn moet de opleidingscapaciteit worden vergroot en moet geestelijke gezondheidszorg als vakgebied aantrekkelijker worden in vergelijking met fysieke geneeskunde.

Ola Jøsendal, adjunct-directeur van Western Health.

Concurrentie met gemeenten

Gezondheid Stavanger beschrijft dat de indruk bestaat dat meer GGZ-professionals zich aanmelden bij een gespecialiseerde gezondheidsdienst dan doen. Waarom is het zo?

Als je je specialiseert in een bepaald vakgebied, ben je een aantrekkelijke werknemer. Het is meestal de grootste groep patiënten in het ziekenhuis. Sommigen kiezen ervoor om met patiëntengroepen buiten ziekenhuizen te werken, met minder on-demand werkdruk en minder werkdruk. Het is een competitief element. Bedenk ook dat gemeenten psychologen moesten inhuren, wat de situatie voor bedrijven verergerde.

Zijn ziekenfondsen in Helse Vest concurrerend op lonen?

Natuurlijk speelt het salaris ook een rol. Veel individuen concurreren met gezondheidsfondsen voor lonen, dus we moeten ons concurrentievermogen waarborgen. Tegelijkertijd kunnen we geen loonleider of loondrijver zijn, omdat dit kan leiden tot grote onevenwichtigheden in de gezondheidsdiensten

Geplaatst: