Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

CBS: Valley Producent, Rise Consumer

CBS: Valley Producent, Rise Consumer

De voedselproducentenprijzen waren in juli 4,2 procent lager dan in januari, maar de consumentenprijzen stegen met 3,7 procent. Slechts 15 procent van de producenten denkt dat de prijzen de komende maanden zullen stijgen, terwijl ruim de helft van de voedselproducenten dat begin dit jaar nog deed.

Consumentenprijzen volgen over het algemeen de producentenprijzen, bijvoorbeeld als gevolg van langlopende contracten tussen supermarkten en fabrikanten. Als dat zo is, betekent dit dat de consumentenprijzen de afgelopen maanden zijn gedaald, in lijn met de producentenprijzen. Volgens CBS-econoom Peter Hein van Mulligen is de grote vraag of dat ook gebeurt. ‘De consumentenprijzen zullen stagneren, maar er is geen garantie dat dit binnen een paar maanden zal gebeuren.’

Wereldmarkt

Relatief gezien zijn de supermarktprijzen al lange tijd op hetzelfde niveau gebleven. Pas eind 2021 werden de prijzen hoger en die stilning zet dus nog steeds door. Voor producer Jet de Brijsthlinging ontmoette Die Samhangt de Brijsen von Vodels op de Veldmark, al in oktober 2021. Sinds dit zar dalen die veer. Von Mulligen Kieft op dot dot kommt tortat proturenbrijsen consumertenbrijsen Sterkere schommelingen dan.

De Proedurenbrijsen van Jewellprodukten Dalton Het Kielenden Zar Bibliothek Strong. Geen daling van de supermarktprijzen. Wel is de consumentenprijs van producten als yoghurt, kaas en melkdranken sinds februari gestabiliseerd.

READ  LIA NICI | Net voor de Noorse landing komen acht keer zoveel vissen uit de Britse wateren