Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Christen Sveaas Kistefos: verdiende $ 1 miljard in een half jaar

Kristen Svias deed het vorig jaar goed, maar dit jaar in ieder geval.

Na de eerste helft van het jaar behaalde zijn eigen bedrijf Kistefos een winst van meer dan NOK 1 miljard voor belastingen – meer dan 50 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De verbetering van de resultaten was voornamelijk te danken aan betere resultaten bij Advanzia Bank, Western Bulk Chartering en Viking Supply Ships, die allemaal in de rekeningen werden geconsolideerd, evenals hogere winsten uit de verkoop van activa. Dat schrijft de raad van bestuur van Kistefos in het woensdag verschenen halfjaarbericht.

Het resultaat omvat een netto financieel inkomen van 61,5 miljoen NOK, voornamelijk bestaande uit winsten op beursgenoteerde aandelen van 208 miljoen NOK, winsten op de verkoop van Promon van 270 miljoen NOK en rentekosten van 167 miljoen NOK, evenals negatief. Verandering in de waarde van niet-beursgenoteerde aandelen 217 miljoen NOK.

Volgens het rapport heeft Kistefos gedurende de zes maanden ongeveer 1,1 miljard NOK geïnvesteerd in nieuwe en bestaande portfoliobedrijven.

Sveaas ging dit jaar onder meer fors naar beursgenoteerde aandelen in de oliedienstensector en werd betaald in de vorm van een prijsstijging.

Medio maart kocht Kistefos een groot belang in Siem Offshore, bezuinigde op BOrr Drilling en Solstad Offshore, en verwierf ook een belang in seismisch bedrijf PGS. Sveaas bezat zelf bijna alle bevoorradingsschepen van de Vikingen.

Met een goede ontwikkeling in onder meer de niet-geconsolideerde activiteiten verwacht de Raad van Bestuur van Kistefos “voortdurende positieve ontwikkeling en goede resultaten in de groep in de tweede helft van het jaar”, schreef het bestuur in zijn halfjaarverslag.

READ  Militaire junta Myanmar eist toestemming om mobiele communicatie te monitoren - E24

Eind juni had Kistefos een totaal saldo van NOK 39,4 miljard. Het gereserveerde eigen vermogen bedroeg 4,6 miljard NOK, vergeleken met 3,4 miljard NOK in dezelfde periode vorig jaar. De liquiditeitsvoorraad bedroeg 1,3 miljard NOK.

(miljoen Noorse kronen) 2.QV/22 2.QV/21
operationeel inkomen 11.005 7294
Afspeelresultaat 961 632
Resultaat vóór belastingen 1,022 668
Resultaat na belasting 908 568