Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Class Action Suit Against Hydro: Inheemse en lokale mensen in Brazilië stappen naar een Nederlandse rechtbank

De class action-rechtszaak werd aangespannen in Nederland, waar drie waterbedrijven Paragomenas, Alonorte en Alpras waren geregistreerd. Over de hoogte van de schadevergoeding is in de rechtszaak geen beslissing genomen.

De meerderheid van de 40.000 die bij de rechtszaak betrokken waren, behoorde toe aan Cainquiama – de Amazone-vereniging van gemengde rassen en inheemse volkeren en Quilombolas, die ongeveer 11.000 families vertegenwoordigt in de nederzettingen Barcarena en Abaetetuba in de staat Pará, nabij de monding van de Amazone-rivier.

De eisers eisen vergoeding van Hydro voor schade die verband houdt met vermeende illegale vervuiling van faciliteiten die eigendom zijn van Hydro in het gebied. En ze claimen schade zoals kanker, Alzheimer, huidziekten, maagproblemen en diarree, naast watervergiftiging en milieuschade zoals ontbossing.

Beschadigd door emissies

De eisers beweren ook dat het levensonderhoud is aangetast door de visserij en de landbouw in het gebied dat wordt beïnvloed door emissies van waterkracht. De eisers baseren zich ook op een rapport van het Evandro Chagas Instituut, waarin wordt geconcludeerd dat de Murucupí-rivier nu te vervuild is met industrieel afval om te worden gebruikt voor drinkwater, vissen of zwemmen.

Aanklagers stellen dat er nu een class action-rechtszaak wordt aangespannen in Nederland, omdat de rechtszaken in Brazilië nog lang duren.

De achtergrond van de rechtszaken zijn de lozingen van waterkrachtcentrales in februari 2018, die leidden tot overstromingen van vervuild water in de Murucupí-rivier, onderdeel van de Amazone-delta. Door het ongeval moest Alonorte anderhalf jaar lang haar activiteiten geheel of gedeeltelijk stopzetten.

Verwijst naar de juridische procedures in Brazilië

De rechtszaak in Nederland kwam voor Hydro niet als een verrassing.

Hydro-units hebben zojuist een Nederlandse rechtszaak aangifte ontvangen van Cainquiama en zullen reageren op verzoek van de Nederlandse rechtbank, zegt Halvor Molland, directeur Informatie bij Hydro.

Hij merkt op dat dit allemaal zaken zijn die in Brazilië worden berecht.

De kwesties die door Cainquiama aan de orde zijn gesteld, worden al besproken met de Braziliaanse rechtbanken en de Braziliaanse autoriteiten. Sinds 2017 heeft Cainquiama in Brazilië vijf rechtszaken aangespannen tegen verschillende Hydro-eenheden in Brazilië. Wat betreft de Alunorte-zaak in 2018, hebben verschillende onderzoeken aangetoond dat er geen overschot aan stortplaatsen was, zegt Moland.(Voorwaarden)Copyright Dagens Næringsliv AS en / of onze leveranciers. We willen dat u onze cases deelt via een link die rechtstreeks naar onze pagina’s leidt. Het is niet toegestaan ​​de inhoud of een deel van de inhoud of enig ander gebruik ervan te reproduceren, behalve met schriftelijke toestemming of zoals toegestaan ​​door de wet. Kijk hier voor meer vereisten.