Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Commissie privacy in scholen en kleuterscholen – roept op tot onmiddellijke maatregelen

Minister van Gemeente en Provincie Sigbjorn Jelsvik (TV) ontving het rapport van de Commissie Persoonlijke Bescherming maandag uit handen van commissievoorzitter John Arne Moen (L). Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

door NTB | 26.09.2022 11:10:46

Wetenschap en technologie: De afgelopen jaren heeft de Privacycommissie een onderzoek uitgevoerd naar de algemene privacysituatie in Noorwegen.

Tronder-Avisa Algemeen directeur John Arne Moyne van Tronder-Avisa leidde de commissie, die ook bestaat uit onder anderen voormalig Tor-advocaat Axel Busch en voormalig Finster-leider Train Sky Grande.

Het was maandag Bekijk de resultaten van de commissie. De digitalisering is de afgelopen jaren in recordtempo gevorderd, maar de privacygerelateerde gevolgen zijn volgens het panel onvoldoende ingeschat.

Een gebied van bijzonder belang is de onderwijssector – kinderen en jongeren op scholen en kleuterscholen.

De kwekerijsector is een van de gebieden waar wij ons zorgen over maken. De digitalisering is hier heel snel gegaan en er zijn veel digitale leermiddelen gebruikt, zegt commissie-vicevoorzitter Engfield Ness tegen NTB.

Deze gratis apps verzamelen gegevens die zakelijke actoren gebruiken, en die gegevens gebruiken ze om hun profielen op te bouwen, zegt Ness.

Het Comité is van mening dat de situatie op scholen een van de gebieden is waar maatregelen het hardst nodig zijn.

“We pleiten voor onmiddellijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de privacy wordt beschermd en dat ze de nodige middelen en expertise krijgen”, zegt Ness.

Ze pleiten voor een servicecatalogus van digitale oplossingen die veilig kunnen worden gebruikt. Dit dient landelijk afgestemd te worden, zodat niet iedere school en gemeente dezelfde toetsing hoeft uit te voeren.

READ  Ons werk met Werelderfgoed is gebaseerd op internationale normen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties

De combinatie van hoe snel deze ontwikkeling gaat met complexe regelgeving maakt het moeilijk om door het veld te navigeren.

Ze wijst erop dat de publieke sector een bijzondere verantwoordelijkheid heeft om het voortouw te nemen als het gaat om kwaliteitsoplossingen die de privacy in Noorwegen beschermen. Ook pleit de commissie voor een integraal privacybeleid dat hand in hand moet gaan met het digitaliseringsbeleid.

– Er zou een jaarlijkse update van het Europees Parlement moeten komen over de staat van privacy, in het licht van de voortdurend evoluerende digitale en nieuwe uitdagingen, zegt Ness.

De overheid wil digitale dienstverlening van hoge kwaliteit faciliteren, maar om het vertrouwen in deze diensten te behouden, moet de privacy worden beschermd, vindt hij.

Hij zei niets over wanneer de overheid met maatregelen zou komen om de privacy te verbeteren, maar hij verwees wel naar het overheidsplatform, dat pleit voor een landelijke strategie en richtlijnen voor privacy en digitale privacy.

We hebben voortdurend actuele kennis over deze kwesties nodig, en het rapport van de commissie zal een belangrijke bijdrage leveren aan het werk van de regering om te zorgen voor goede digitale oplossingen in Noorwegen, zowel in de publieke als de private sector.

Uit het onderzoek van de commissie bleek dat docenten vaak gratis apps gebruiken voor gebruik in het onderwijs zonder na te denken over het soort gegevens dat wordt verzameld.

De technologie ontwikkelt zich in hoog tempo en steeds meer sectoren worden gedigitaliseerd. Volgens Ness heeft dit grote voordelen, maar in sommige gevallen heeft privacy bewust een lagere prioriteit gekregen. Dit geldt vaak voor het ontbreken van de benodigde middelen en expertise.

READ  Het verdient veel lof voor de openheid

Commissievoorzitter Moen overhandigde het rapport maandag aan de gemeente- en provincieminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Gelsvik merkt op dat het 13 jaar geleden is sinds het laatste rapport van de privacycommissie en dat die gemeenschap sindsdien steeds digitaler is geworden.

(© NTB)