Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Communicatie over gezondheid is meer dan alleen goed Noors

discussie yngve røe, kjell sverre pettersen en gro jamtvedt

Onderzoek wijst uit dat zorgprofessionals denken dat patiënten meer begrijpen dan ze in werkelijkheid doen.

Deze tekst is een discussiepost. De inhoud van de tekst geeft de mening van de auteur weer.

professionele taal | In een debat in Krono op 14 juni Professoren Magne Nylenna en Erlend Hem van de Universiteit van Oslo Medical School beweren dat onderwijsinstellingen meer verantwoordelijkheid zouden moeten nemen voor gezondheidswerkers die goed Noors gebruiken.

Neelna en Heim zijn lovenswaardig Voor een belangrijke discussie, maar het onderwerp mag niet beperkt blijven tot alleen semantiek. Alle stadia en niveaus van de communicatie-gezondheidsdienst moeten de verschillende voorwaarden aanpassen zodat gebruikers de informatie die ze ontvangen, mondeling, schriftelijk of visueel, kunnen begrijpen en zoeken. Gezondheidsautoriteiten moeten er rekening mee houden dat veel mensen zeer verschillende gezondheidsvaardigheden hebben wanneer ze belangrijke gezondheidsinformatie verstrekken aan de hele bevolking of bepaalde doelgroepen.

Lees meer na de aankondiging

Ontvang het nieuws op uw mobiele telefoon
Download de Khrono-app!

Hoewel artsen En andere gezondheidswerkers vereenvoudigen de taal nooit erg. Het vermogen om te lezen, het lichaam te kennen en getallen te begrijpen bij sommige patiënten kan zo zwak zijn dat ze problemen hebben met het communiceren met symptomen en het verkeerd begrijpen van behandelingsinformatie.

Onderzoek wijst uit dat beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg geloven dat patiënten meer begrijpen dan ze in werkelijkheid doen, en veel patiënten kunnen zich ‘schaamt’ voelen door de ontoereikendheid van hun ontmoeting met therapeuten te erkennen.

Postboek

gerelateerde onderwerpen Gezondheidscommunicatie is een onderwerp geworden dat verband houdt met de Covid-19-pandemie, waarbij duidelijk werd aangegeven hoe moeilijk het is om advies over infectiebeheersing aan de bevolking te communiceren. Evenzo geven de langetermijnkenmerken aan dat het vermogen van een individu om gezondheidsproblemen te voorkomen en te beheersen, steeds belangrijker wordt in de gezondheidszorg van de toekomst. Gezondheidsvaardigheden, kortom, gaat over het vermogen van mensen om gezondheidsinformatie te begrijpen, te evalueren en te gebruiken om weloverwogen beslissingen te nemen over hun gezondheid.

Ministerie van Volksgezondheid en Zorgdiensten Gelanceerd in 2019 AD Een strategie om de gezondheidsefficiëntie van de bevolking te vergroten. Hier werd ook de wens geuit om een ​​nationaal competentieonderzoek onder de bevolking uit te voeren als op onderzoek gebaseerd basismateriaal voor maatregelen. Recent gepubliceerd rapport over Gezondheidsefficiëntie bij de Noorse bevolking (januari 2021) leverde een aantal interessante resultaten op.

Resultaten geven aan: Een derde van de bevolking heeft zo’n lage competentie op het gebied van volksgezondheid dat velen van hen de centrale kennis en vaardigheden missen die nodig zijn om de slogan “patiëntengezondheidszorg” te realiseren. Het kan voor hen onder meer moeilijk zijn om hun gezondheidsproblemen met hun huisarts te bespreken. Velen hebben ook problemen met het evalueren van de kwaliteit van gezondheidsinformatie, kennis van de verschillende instanties in het gezondheidszorgsysteem, en velen weten niet zo goed wat hun rechten zijn als patiënt en gebruiker.

resultaten in het noors Het bevolkingsonderzoek sluit aan bij de resultaten van een gelijkaardig groot Europees onderzoek. Dit is de reden waarom, gelet op de doelstellingen van de patiëntenvisie van de gezondheidsdienst, er rekening mee moet worden gehouden dat velen nu voor grote uitdagingen lijken te staan ​​in de dialoog met de gezondheidsdienst.

ik Het tweede deel van de enquête die eerder deze maand werd geïntroduceerd, stelt dat de gezondheidsefficiëntie van delen van de immigrantenbevolking in veel gebieden slechter is. Dit gold met name voor het beheersen van digitale hulpmiddelen in de communicatie met het zorgstelsel (zoals applicaties) en het gebruik van digitale technologie in de communicatie met het zorgstelsel.

Voor zorgprofessionals Communicatie moet daarom niet alleen worden aangepast aan de gezondheidscompetentie van het individu, maar ook aan de factoren van het culturele kader. Het gaat om veel fundamentelere veranderingen in de communicatie dan alleen spreken in een duidelijkere taal! De snelle digitalisering van de gezondheidsdiensten kan voor sommige groepen, zoals ouderen, chronisch zieken en sommige immigrantengroepen, een bijzondere uitdaging zijn. De laatstgenoemde groepen zullen waarschijnlijk profiteren van het feit dat de communicatie over de gezondheidszorg plaatsvindt in de alledaagse taal van hun voorkeur – en in een vereenvoudigde vorm.

Het is een prioritaire taak Voor elk van de ziekenhuizen en instellingen voor hoger onderwijs om bij te dragen aan leermiddelen die de gezondheidscompetentie van gezondheidswerkers en de bevolking vergroten. Door afgestudeerden op te leiden in de meeste gezondheidsberoepen, zijn we in College voor GezondheidswetenschappenOsloMet maakt zich grote zorgen over deze uitdagingen. Het College ondergaat momenteel een reorganisatie, omdat we het onderwijs in gezondheidscompetenties coördineren in onze 10 niet-gegradueerde programma’s.

Dankzij het nieuwe model Wat levenslang leren betreft, zijn we van plan om in samenwerking met gezondheidsdiensten verdere permanente educatie over gezondheidscompetenties te ontwikkelen. We zijn bezorgd dat dit niet alleen betrekking moet hebben op wat de studenten leren, maar ook op hoe – dat wil zeggen de methoden van lesgeven. Gezondheidsgerelateerd competentieonderwijs is gebaseerd op actieve leerlinggerichte onderwijsmethoden, waarbij studenten op dezelfde manier met elkaar omgaan als met patiënten.

Kortom, wij denken van wel De uitdagingen waarmee gezondheidsdiensten op dit gebied worden geconfronteerd, gaan dieper dan taal. Het is van cruciaal belang dat huidige en toekomstige gezondheidswerkers kennis en vaardigheden ontwikkelen die de gezondheid van patiënten en bevolkingsgroepen verbeteren. Om dit te bereiken, moeten onderwijsinstellingen een alomvattende aanpak hebben voor het onderwijzen van gezondheidscompetentie en samenwerking tussen onderwijsinstellingen en met gezondheidsdiensten. Dit zal in de toekomst een bijdrage leveren aan een meer gezondheidsvriendelijke samenleving.

READ  Directeur Health North vindt de conclusie van de Norwegian Health Board over het Helgeland-ziekenhuis gevaarlijk - NRK