Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Consultatie – Beëindiging toestemmingsplan bij vrije keuze van behandeling

Onze referentie: 1464/22

Consultatie – Beëindiging toestemmingsplan bij vrije keuze van behandeling

Het ministerie van VWS doet hierbij adviesvoorstellen voor wijziging van regelgeving om de toestemmingsregeling in de vrije keuze van behandeling af te schaffen.

De raadplegingsnota stelt wijzigingen voor van wet nr. 63 van 2 juli 1999 nr. 63 betreffende de rechten van patiënten en gebruikers (wet op de patiënten- en gebruikersrechten) § 2-4 en wet nr. 61 van 2 juli 1999 nr. Bovendien wordt voorgesteld om de verordeningen van 29 oktober 2015 nr. 1232 betreffende de toegang van particuliere ondernemingen tot het verlenen van gespecialiseerde gezondheidsdiensten in ruil voor betalingen van de staat in te trekken.

Het voorstel houdt in dat particuliere aanbieders niet langer toestemming krijgen om tegen betaling van de staat gespecialiseerde gezondheidsdiensten te verlenen. Bovendien houden de wijzigingen in dat de goedkeuring om gespecialiseerde gezondheidsdiensten te verlenen in ruil voor betalingen van de staat vervalt, zelfs als de goedkeuringsperiode niet is verstreken. Het voorstel houdt ook in dat het recht van patiënten om deze vertegenwoordigers te kiezen vervalt. Patiënten die recht hebben op de noodzakelijke gezondheidszorg in een gespecialiseerde gezondheidsdienst, zullen echter nog steeds kunnen kiezen tussen openbare instellingen en particuliere bedrijven die een overeenkomst hebben met regionale gezondheidsautoriteiten. Het keuzerecht is niet gerelateerd aan de behandeling, maar aan de plaats van behandeling. Het ministerie suggereert daarom dat “het recht op vrije keuze van behandeling” in plaats daarvan “het recht om de plaats van behandeling te kiezen” wordt genoemd.

Het ministerie is voornemens om per 1 januari 2023 de vrije keuze-toestemmingsregeling voor behandeling af te schaffen. Om de belangen van patiënten te beschermen, stelt het advies een overgangsregeling voor de zorg voor die inging voordat de wijzigingen van kracht werden en tot de toegang tot gezondheidszorg. Zorg is voltooid. Voorgesteld wordt de overgangsregeling te beperken tot zes maanden, dus tot 1 juli 2023 als de wijzigingen op 1 januari 2023 ingaan.

READ  Nieuwsverslaafden worstelen vaak zowel fysiek als mentaal

De deadline voor consultatie is 1 juli 2022.

De hoorzittingen zijn open en iedereen kan ons input sturen. Adviesorganen zijn verplicht om te beoordelen of het Overlegmemorandum moet worden gestuurd naar de primaire instanties of bedrijven, dochterondernemingen, leden, etc.

Merk op dat de verklaringen openbaar zijn in overeenstemming met de Wet openbare toegang tot informatie en worden gepubliceerd met andere raadplegingsverklaringen. We vereisen dat counselingreacties digitaal worden ingediend met behulp van het counselingreactieformulier op regjeringen.no

Met vriendelijke groet

Elisabeth Salvesen (EF)

hoofd van de missie

Utley Guttison

Sectiemanager

Het document staat online en bevat dus geen handgeschreven handtekeningen