Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Creativiteit is een voorwaarde voor vooruitgang in de wetenschap

Creativiteit is leuke intelligentie.

Dit citaat wordt vaak toegeschreven aan Albert Einstein, maar het is moeilijk om bewijs te vinden dat het de oorsprong van de verklaring was of dat hij het überhaupt zei. De meesten zijn het er echter over eens dat creativiteit een belangrijke voorwaarde was voor Einsteins grote ontdekkingen.

Het vermogen om creatief te zijn is niet beperkt tot kunstenaars, artiesten, ontwerpers en adverteerders. De grote vooruitgang in de natuurwetenschappen zou niet mogelijk zijn geweest zonder een greintje creativiteit.

Denk maar aan de eerder genoemde Einstein of bijvoorbeeld Isaac Newton. Of de twee Nobelprijswinnaars zijn May Brett en Edward Moser en hun baanbrekende experimenten.

Wetenschappelijke creativiteit kun je niet onderscheiden als een aparte vorm van creativiteit, zegt schrijfster Hilda Ostby.

ik heb het boek geschreven Creativiteit – De hersenwetenschap achter ideeën en waarom dagdromen de wereld zou moeten redden. Onderzoek op dit gebied heeft geen duidelijke en duidelijke definitie van wat creativiteit is, maar volgens Ostby is een vorm van ‘anders denken’ de sleutel.

Creativiteit gaat over het vermogen om buiten de kaders te denken en het vermogen om onconventioneel te denken. Ostby zegt dat het essentieel is als je een geweldig kunstwerk wilt maken of als je barrières in de wetenschap wilt slechten.

Een belangrijk onderdeel van creativiteit is kunnen kiezen welke richting je op wilt, zegt natuurkundige en houtsnijder Tor Ole Odden.

Je moet het onderwerp kennen

Het helpt natuurlijk niet om creatief te zijn als je het onderwerp niet kent. Maar het geldt niet alleen voor natuurkunde en geneeskunde. De auteur moet de taal beheersen, de beeldhouwer moet de eigenschappen van het materiaal kennen en de reclamecampagne zal niet bijzonder goed zijn zonder professionele zwaarte.

Creativiteit heeft te maken met het feit dat er veel manieren zijn om een ​​probleem op te lossen, maar wetenschappelijke creativiteit moet plaatsvinden binnen een kader, zegt onderzoeker Tor Ole Odden van de afdeling Natuurkunde van de Universiteit van Oslo.

Hij weet waar hij het over heeft. Odden groeide op in een Noors-Amerikaans gezin dat houtsnijder is in Wisconsin, VS, en hij is zelf houtsnijder.

In houtsnijwerk hebben we onze lijsten. We werken met hout, we hebben een traditie om erin te werken en we moeten een aantal specifieke gereedschappen gebruiken. In dit kader vindt volgens hem creativiteit plaats.

Natuurkunde heeft andere kaders. Het moet voldoen aan natuurwetten – zoals de wet van behoud van energie, die stelt dat energie nooit kan ontstaan ​​of verdwijnen, maar alleen van de ene vorm in de andere kan veranderen.

READ  NA: De grote tijdschriftzwendel | DN

Binnen dit kader bieden de instrumenten en methoden van de natuurkunde niettemin een brede ruimte voor creatief werk.

Je moet de basisfysica kennen, maar deze tools en methoden bieden ons een kader waarin we kunnen werken en creatief kunnen zijn, zegt Odden.

Hij werkt in het zogenaamde Centre for Computing in Science Education (CCSE) waar ze het gebruik van programmeren in het onderwijs onderzoeken en testen. Hier zien ze ook de mogelijkheid om wat creativiteit te brengen in onderwerpen die vaak als kil en onpersoonlijk worden beschouwd.

De hersenen zijn van nature creatief.  Schrijfster Hilda Ostby zegt: Je hoeft je niet te vervelen als je niet altijd creatief bent.

De hersenen zijn van nature creatief. Schrijfster Hilda Ostby zegt: Je hoeft je niet te vervelen als je niet altijd creatief bent.

Dagdroom waait

Hilde Ostby verwijst naar Einsteins eerste editie van de relativiteitstheorie, de zogenaamde speciale relativiteitstheorie, als een heel goed voorbeeld van hoe creativiteit werkt in de wetenschap.

Einstein creëerde een probleem voor zichzelf dat niemand hem vroeg op te lossen.

Na tien jaar lang nadenken en nadenken, dit voortdurend in het achterhoofd houdend, kwam er plotseling een oplossing. Ostby denkt dat dit met de geest in gedachten, wat hier natuurlijk in figuurlijke zin wordt bedoeld, niet toevallig is.

De afgelopen tien jaar zijn geëxplodeerd op zoek naar een zogenaamde dagdroomstaat. Het is wanneer je in je eigen gedachten gaat en de associaties volgt die naar voren komen. Misschien ben je van plan wat je gaat eten, denk je aan het verleden en maak je plannen en visies voor de toekomst, zegt ze.

In dit geval consolideren de herinneringen zodat ze in het geheugen blijven, terwijl je de relatie met jezelf en met anderen verwerkt.

De meeste van de grote ideeën ontstonden in een staat van dagdromen, zegt Ostby.

Toonaangevende ideeën zullen ontstaan ​​wanneer we ons een tijdje in onze eigen ideeën kunnen verdiepen, wanneer we lange denklijnen tot het eindpunt volgen. Net als Einstein.

Het zal studenten in staat stellen om creatief te zijn

Met zijn creatieve achtergrond in houtsnijwerk stelde Tor Ole Odden vaak teleur als hij natuurkunde studeerde – toen de taken waaraan hij werkte maar één juist antwoord hadden en er maar twee of drie paden naartoe gingen.

Een belangrijk onderdeel van creativiteit is kunnen kiezen welke richting je op wilt, en moeilijkheden kunnen doordenken als ze zich voordoen, in plaats van over je heen te moeten komen, zegt Odden.

Van studenten wordt niet verwacht dat ze binnen drie of vijf jaar alle natuurkunde zelf uitvinden. Het heeft honderden jaren geduurd om te komen waar we nu zijn.

– We denken iets kleiner. Hoe kunnen we leerlingen helpen om natuurkunde als een creatief vak te zien? Hoe kunnen we ze helpen de tools toe te passen op problemen die ze zelf belangrijk vinden?

READ  Veel ouders willen het beeldschermgebruik op de basisschool terugdringen

– En er zijn zoveel interessante zaken dat het voor de student mogelijk is om iets nieuws te ontdekken. Geen nieuwe natuurwet, zegt Auden, maar een klein, intrigerend, nieuw stukje.

Hij gelooft dat het belangrijkste is om studenten eigenaarschap te geven van hun eigen leren.

creatieve codering

Over sommige natuurkundige onderwerpen hebben Odden en collega’s van CCSE getest wat ze noemen wiskunde artikel. Hier zullen de studenten hun eigen probleem kiezen, ze zullen hun computerprogramma coderen, ze zullen natuurlijk de tools en methoden van de natuurkunde moeten aansluiten en ze zullen een rapport maken over wat ze hebben gedaan.

In alle gewrichten is het mogelijk om meer of minder creatief te zijn. Waar en hoe creativiteit zich manifesteert, verschilt van persoon tot persoon.

– Hij ziet er erg slim uit. Onderzoek toont aan dat door dingen op nieuwe manieren te doen, andere ideeën ontstaan. Dit zet je op het verkeerde been, zegt Hilda Ostby.

Aan de andere kant, wanneer we ons concentreren op het oplossen van specifieke taken, verwijderen we tegelijkertijd alle externe associaties en gedachten. Vreemd dat er geen onderwijsinstellingen meer van op de hoogte zijn.

We willen studenten die baanbrekende ideeën hebben voor kokosnoten. Als we ze constant dwingen om doelbewust naar beoordelingen en scores te kijken die ze stressvol maken, zal dat hun associatieve dagdroomstatus verminderen, zegt Ostby.

Veel studenten voelen zich zo gestrest en zo in beslag genomen door hun cijfers dat ze al het andere overschaduwen. Volgens Ostby is er geen goed uitgangspunt voor creativiteit.

Het is belangrijk om veilige ruimtes te creëren. Wat ik als schrijver doe, is zulke ruimtes creëren waar ik het me kan veroorloven om fouten te maken. Onderzoek naar creativiteit laat ook zien dat het kunnen maken van fouten erg belangrijk is.

Universiteiten hebben er alles aan om goede bazen te ontwikkelen. Dan moeten ze de studenten zo min mogelijk onder druk zetten en goed zorgen voor de goede bazen die ze hebben gekregen, zegt Ostby.

Volledig onschadelijk met creatieve codering

Beveiliging heeft ook een ander aspect van de universiteit met toegang tot geavanceerde en dure technologie. Het gaat er niet alleen om studenten massaspectrometers en elektronenmicroscopen te laten gebruiken. En misschien moet je even nadenken voordat je scheikundestudenten creatief laat worden in het lab.

Een van de redenen daarvoor Dit is mijn accounty is heel schattig, maar het is niet gevaarlijk. Het ergste dat kan gebeuren is dat het computerprogramma dat je hebt gemaakt crasht. Je kunt veel pogingen doen en naar veel verschillende problemen kijken zonder dat je een nieuwe tool hoeft te leren, zegt Tor Ole Odden.

READ  DNA onthult: dubbelgangers hebben meer gemeen dan een gezicht

Moeilijk maar stimulerend en interessant

Bij CCSE hebben ze ook studenten geïnterviewd die het eens probeerden wiskunde artikel.

– Wat we keer op keer horen is dat ze het zo leuk vinden als we ze de kans geven om op deze manier creatief te zijn. Ze vinden het uitdagend, maar leuk en motiverend voor de meeste studenten, zegt Odden.

Niet iedereen, dat is waar genoeg.

Sommigen zeggen dat ze daarom speciaal voor natuurkunde hebben gekozen Niet Het is een creatief onderwerp en omdat het pure antwoorden heeft die je kunt bedenken. Ze zien het meer als een puzzel die opgelost kan worden. Het is oké, maar ik denk dat het een enigszins verkeerde manier is om naar het onderwerp te kijken, zegt Odden.

Hilda Ostby is van mening dat niemand zich zorgen hoeft te maken als ze zich niet creatief voelen.

– Mensen zijn heel verschillend. We hebben verschillende herinneringen, we hebben een ander immuunsysteem, sommigen dagdromen meer dan anderen, en we hebben verschillende capaciteiten voor creativiteit. Sommigen vinden het leuk om grenzen te verleggen, terwijl anderen het leuk vinden om altijd grenzen te hebben.

Creativiteit is altijd overal. De hersenen zijn creatief van aard. Je moet je niet vervelen als je je niet altijd creatief voelt, zegt Ostby.

Ik denk dat de studenten beter uitgerust zullen zijn

Voor studenten die de volgende Einstein, Newton of Nikola Tesla willen worden, is het natuurlijk goed om hun creativiteit zo snel mogelijk te stimuleren.

Studenten leren creativiteit te gebruiken omdat we willen dat ze een originele houding hebben ten opzichte van het onderwerp. Natuurkunde en andere wetenschappelijke vakken zijn creatieve vakken, zegt Auden, en komen niet altijd naar voren als je een traditionele wetenschappelijke opleiding volgt.

Als je onderzoek doet, is er niet maar één manier om een ​​doel te bereiken.

Hij hoopt en gelooft dat studenten die dit soort onderwijs volgen, beter toegerust zullen zijn, of ze nu hun studie aan de universiteit afronden of een andere richting kiezen.

– Dat is tenminste het doel. Vooral het feit dat ze hun eigen probleem moeten definiëren. Ze krijgen een manier om het aan te vallen en leren het aan anderen voor te stellen. Het is een meer realistische situatie dan alleen het schrijven van antwoorden op veel verplichte taken.

Je krijgt een beter begrip dan wanneer je op andere manieren leert, zegt Odden.

Referentie:

Hildi Ostby: Creativiteit – De hersenwetenschap achter ideeën en waarom dagdromers de wereld zouden moeten redden. Boek bij Cappelen Damm, 2020. (Abstract)