Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Cultuur en Gezondheid | Zie vrijwilligers!

In 2022 vieren we feest vrijwilliger– Het grootste werkteam in Noorwegen. Het gaat erom Noorwegen te onderscheiden als vrijwilligersland en om meer mensen in het team te krijgen.

Onderzoekers en docenten van UiT Norway’s Arctic University maken deel uit van het team. Het is het teamspel waar we het over moeten hebben. Teamspel voor een duurzamere toekomst. Duurzaamheid gaat niet alleen over klimaat en milieu.

Duurzaamheid heeft ook te maken met sociale en economische factoren. Om tot duurzame ontwikkeling te komen, moeten we handelen op drie gebieden: klimaat en milieu, economie en sociale omstandigheden. Sociale duurzaamheid betekent dat alle mensen gelijke kansen moeten hebben om deel te nemen aan de samenleving, op een stabiel leven, op onderwijs, op werk en de mogelijkheid om vrij en onafhankelijk te leven zonder discriminatie.

Economische duurzaamheid betekent zorgen voor de financiële zekerheid van mens en samenleving. De uitdaging is om de economie te verduurzamen, volgens wat men groene groei kan noemen, om tegelijkertijd de menselijke behoeften te borgen en binnen de veerkracht van de natuur te blijven, aldus de Verenigde Naties.

We moeten vrijwilligerswerk promoten

Als we dit jaar het Jaar van het Vrijwilligerswerk vieren, dragen we als kennisorganisatie bij aan sociale en economische duurzaamheid. We zullen verhalen, projecten, interacties en innovaties presenteren die het belang van vrijwilligerswerk voor onze gemeenschap vergroten. We vinden vrijwilligerswerk in veel sectoren van onze samenlevingen waar we ons leven leiden.

Vrijwilligerswerk heeft een impact op onze kwaliteit van leven. Vrijwilligerswerk vinden we vooral op het gebied van gezondheid, welzijn, kunst, cultuur en sport. Nu willen we allereerst vrijwilligerswerk in de zorg en gezondheid bevorderen, want gemeenten in heel Noorwegen hebben het hier moeilijk mee. UiT doet onderzoek naar en geeft les in een breed scala aan vrijwilligersactiviteiten die groeien kwaliteit van het levenBeide gezondheidsbevorderingen duurzaam opereren, zowel sociaal als economisch.

READ  Corona, gezondheid | Twee nieuwe verwondingen in de afgelopen 24 uur

Zorg voor ouderen Het is één voorbeeld. De publieke sector dekt de basis, zoals voedsel en zorg, maar is volledig afhankelijk van vrijwilligers om mensen ouder dan ons van goede kwaliteit en zinvolle sociale inhoud te kunnen voorzien. UiT werkt samen met velen het huisOver zoeken in het veld en hier zegt hij De rol van de kunsten In een privéklas, want kunst kan bijdragen aan goede ervaringen en doelgerichte activiteit.

We moeten ouderen zien als een vrijwillige hulpbron

De verzorgingsstaat brengt een aanzienlijke herverdeling met zich mee gedurende onze hele levenscyclus. Als kinderen, jongeren en gepensioneerden ontvangen we meer dan we geven, terwijl we als volwassenen meer bijdragen dan we nodig hebben (Meld. St. 14 (2020-2021)).

Dit vertelt ons dat duurzame samenlevingen van de toekomst geassocieerd moeten worden met meer dan één uitspraak: “De toekomst is de jeugd”, omdat ouderen ook de toekomst zijn. We weten dat “/…/ de groei van de beroepsbevolking veel zwakker zal zijn dan voorheen, en zwakker dan de groei in oudere leeftijdsgroepen” (Mild St. 14 (2020-2021)). Een belangrijk aspect van dit duurzaamheidsdiscours is dat we de hele bevolking moeten kunnen gebruiken om de uitdagingen van morgen op te kunnen lossen, en daarbij kan sociale innovatie centraal staan.

Het is een politieke doelstelling dat grote groepen die in de toekomst de pensioengerechtigde leeftijd zullen bereiken hun competenties en middelen grotendeels zullen inzetten ten behoeve van het milieu en de lokale gemeenschap (Verslag aan de Tweede Kamer 14 (2020-2021)). Verschillende recente rapporten aan het Noorse parlement benadrukken de bevordering van het toegenomen vrijwilligerswerk onder ouderen.

READ  Geneeskunde / Gezondheid, Ziekte | Solberg: Delta-variant kan heropening vertragen

We moeten de vrijwilligers zien en leren kennen

Wij zijn van mening dat wat tegenwoordig groot vrijwilligerswerk wordt genoemd een sleutelcomponent kan worden van duurzaamheid in een meer esthetisch georiënteerde ouderenzorg, omdat de nieuwe generatie ouderen de middelen heeft om deel te nemen, als ze zich gemotiveerd voelen en hun bijdrage echt nodig en gewaardeerd (Hansen en Slagsvold, 2020, p. 4).

We kunnen niet meer alleen praten over het gebruik van een of andere liefhebber in het verpleeghuis (zoals een culturele factor), of de belangrijkste verhuizer in de lokale gemeenschap. Om duurzame steden en gemeenschappen te bouwen, moeten we beroep doen op wat ‘collectief vrijwilligerswerk’ en ‘reflectief vrijwilligerswerk’ wordt genoemd (Hansen & Slagsvold, 2020). Groepsvrijwilligers worden gemotiveerd door religieuze of ideologische toewijding die resulteert in regelmatige inspanning, terwijl reflexieve of individuele vrijwilligers gericht zijn op het evenement zelf en niet primair op groepsverband (Eimhjellen, 2018).

Voor reflectieve vrijwilligers is het essentieel dat het verpleeghuis voldoet aan de speciale interesses en verwachtingen van de vrijwilligers. Daarom is co-creatie (Zeilig West, Williams, 2018) een goede instap. Vrijwilligers moeten, net als bewoners, gezien, betrokken, goed opgeleid en opgevolgd worden.

UiT heeft een bekwame en toegewijde professionele staf die veel om deze kwesties geeft. In het Jaar van het Vrijwilligerswerk is het belangrijk om de verhalen te promoten die Noorwegen als vrijwilligersland onderscheiden en om aan te geven dat we meer mensen in het team moeten krijgen.