Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Daarom kunnen zwakke maatregelen tegen opwarming van de aarde illegaal zijn

  • Christina Voigt

    Professor, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Oslo

Op donderdag 28 november 2019 riep het Europees Parlement een klimaatcrisis uit. De Commissie zal er onder meer voor zorgen dat alle economische en juridische beslissingen worden genomen in overeenstemming met de doelstelling van 1,5 graad. Foto: Vincent Kessler / Reuters / NDP

De milieu- en klimaatcrisis stelt de rechtbanken open voor onbebouwd land.

Deze kennis is de toewijding van Uptonposten aan onderzoek en wetenschap, waar onderzoekers en professionals uit het hele land artikelen aanleveren.

Vorig jaar Conferentie Zes Portugese jongeren van 8 tot 21 jaar in 33 Europese landen, waaronder Noorwegen, verschijnen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Over de hele wereld hebben milieuorganisaties en burgers, met name kinderen en jongeren, staten en instellingen voor nationale en internationale rechtbanken gedaagd. Tegenwoordig zijn er meer dan 1.500 van dergelijke “klimaatproblemen”, en nog veel meer 1000 i USA.

Maar waarom gebeurt dit, en welke uitdagingen brengt het met zich mee?

De rol van de rechtbanken

Concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer Verhoogt, En de klimaatverandering zal versnellen. De wetenschap weet wat er moet gebeuren om het klimaat op een niveau te houden dat de planeet bewoonbaar maakt.

Op internationaal niveau zijn de staatshoofden het eens பாரிசவ்தாலென். Volgens de afspraak wordt de temperatuurstijging onder de 2 graden Celsius gehouden, wat neerkomt op 1,5 graden Celsius.

Om het doel te bereiken, mondiale CO2De uitstoot in 2050 zal netto nul zijn VN-klimaatgroep.

Maar het gebrek aan politieke wil om de nodige maatregelen te nemen. Daarom rijst in veel landen de vraag of dit legaal is. Dit is waar de rechtbanken in beeld komen.

READ  Zitplaatsen voor TV 2:- Ik heb een datum vastgelegd maar durf het niet te zeggen

Verweerder ontkent dat de rechtbanken een rol te spelen hebben bij klimaatverandering. Eisers zijn van mening dat het gebruik van de rechterlijke macht door een derde staatsautoriteit systematisch en noodzakelijk is om het optreden van de staat te herzien.

In veel gevallen hebben de eisers gelijk gehad.

Is het ongrondwettig?

In sommige gevallen wordt de rechtbanken gevraagd om administratieve maatregelen of wetten te herzien. Dit geldt voor gevallen waarin de regering wordt beschuldigd van schending van de grondwet of mensenrechten.

ik வழக்கு Argentijnse zaak De Hoge Raad heeft in 2019 bevolen om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 17 tot 25 procent te verminderen ten opzichte van de uitstoot in 1990.

Een ander voorbeeld is de klimaatzaak bij het Noorse Hooggerechtshof. Dit geldt voor de winningsvergunningen voor olie en gas in de Barentszzee en of de Grondwet in strijd is met de milieuvoorziening in 12112. Hier Won de staat.

Dit is anders In Duitsland. In een nieuw besluit dat op 26 april 2021 werd aangekondigd, oordeelde het Duitse Grondwettelijk Hof dat de Duitse klimaatwet ongrondwettig was omdat er geen specifieke doelstellingen waren voor het verminderen van emissies na 2030.

Het klimaatrecht schendt daarmee de grondwettelijke rechten van jonge eisers voor individuele vrijheid in de toekomst. De Duitse regering heeft nu een deadline voor 2022 gekregen om te beslissen welke actie ze moet ondernemen Klimaatneutraliteit in 2050.

De effecten kunnen aanzienlijk zijn

Sommige zaken gaan over mensenrechten. In een zaak tegen 33 landen beweren Portugese jongeren dat die landen hun mensenrechten schenden, die in de wet zijn vastgelegd Europese conferentie over mensenrechten, Door de ambitieuze bezuinigingen op broeikasgassen niet te volgen.

READ  Nieuw literair cadeau voor docenten Nederlands

Andere effecten van ernstige bosbranden en klimaatverandering in Portugal hebben nu al gevolgen voor de kwaliteit van leven van deze jonge mensen, en er wordt beweerd dat dit in de loop van de tijd zal toenemen.

De zaak is nog in behandeling.

Als de Portugese jeugd wordt bevestigd, zullen de effecten in Noorwegen aanzienlijk zijn. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens kan Noorwegen bijvoorbeeld bevelen specifieke maatregelen te specificeren die moeten worden genomen in overeenstemming met de temperatuurdoelen in de Overeenkomst van Parijs.

Uit deze en andere zaken blijkt dat de rechtbanken in veel landen een belangrijke rol spelen bij klimaatoorlogvoering.

Dit stelt de rechtbanken en rechters voor nieuwe uitdagingen. Zaken zijn vaak wetenschappelijk complex en rechters moeten gedegen wetenschappelijke kennis hebben, wat vaak het geval is in de VN. Afgeleid van de Climate Group.

Dit betekent dat de kennisbasis in bijna alle oordelen gelijk is, onder andere met de breedste wetenschappelijke consensus ter wereld.

Een druppel water

Rechters dienen internationale juridische vorderingen te vermijden. Een voorbeeld is het omgaan met het argument “een druppel in het water”.

Staten verdedigen vaak hun eigen passiviteit door te beweren dat niemand het klimaatprobleem alleen kan oplossen – elke bijdrage is slechts een druppel in de oceaan.

De Hoge Raad wees dit argument af. Omdat het klimaatprobleem internationale samenwerking vereist, moet iedereen bijdragen aan ambitieuze klimaatactie. Niemand kan zijn verantwoordelijkheid ontlopen door te verwijzen naar de emissies van andere staten.

De rechtbanken in Australië en Duitsland volgden dit voorbeeld.

Steeds weer is het argument dat dit politiek is, niet gerechtigheid. Politieke motieven en acties worden een zaak van de rechtbank wanneer de staat zijn plicht om actie te ondernemen ontduikt of de rechten van burgers schendt als er adequate klimaatactie plaatsvindt.

READ  5 makkelijke en smakelijke Nederlandse ovenrecepten

De grondwet en internationale verdragen bepalen de politieke manoeuvreerruimte. Dergelijke beperkingen zijn belangrijk in milieu- en klimaatkwesties.

Democratische politieke processen worden vaak beheerst door compromissen en korte verkiezingsperiodes waarin alleen volwassenen vandaag stemrecht hebben. Hierdoor kunnen politici zich richten op milieuoverwegingen op de lange termijn en op de belangen van jongere en toekomstige generaties.

Als wetgevend en uitvoerend orgaan is het de rol van de rechtbanken, in het bijzonder het Hooggerechtshof, om ervoor te zorgen dat de staat functioneert binnen het constitutionele kader.

Christina Voigt is hoogleraar publiekrecht aan de Universiteit van Oslo en expert in internationaal milieurecht.