Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De agrarische sector in Nederland verkeert in crisis

Dit is het onderwerp van discussie. Meningen in de tekst zijn de verantwoordelijkheid van de auteur.

De afgelopen weken hebben boeren in Nederland geprotesteerd tegen het plan van de regering om de stikstofuitstoot in de landbouw tegen 2030 te halveren, zo blijkt uit een rapport van NTB en Bondebladet.

Boeren protesteren, geen wonder. De gevolgen zullen zijn dat veel bedrijven de veestapel zullen moeten verminderen of helemaal moeten sluiten. De autoriteiten beweren dat, aangezien de landbouw verantwoordelijk is voor 45 procent van de stikstofemissies en moet worden teruggedrongen om Nederland zijn klimaatdoelen te halen, er niet omheen kan.

En hier bevinden we ons in het hart van de uitdagingen van de toekomst. Hoe ver moeten we gaan om de klimaatemissies te verminderen? Is er echt een drempel voor pijn? Laten we het tot het uiterste doorvoeren: mens en dier krijgen het beste niet te veel, want het klimaatsysteem wordt zwaar op de proef gesteld. Zijn we zeker van de feiten in dit geval in het bijzonder en in het geval van klimaat in het algemeen?

Steigan.no formuleert een ander geval als volgt: “Deze ‘klimaatmaatregelen’ of ‘milieumaatregelen’ zijn typerend voor de technocratische elite in Europa en Noord-Amerika. Op basis van hun vermeende bezorgdheid over het ‘klimaat’ voeren ze een dictatoriaal en extreem beleid tegen hun bevolking, gericht op het verarmen en onteigenen van hen. Ten gunste van de grote financiële wereld, de agribusiness en andere sectoren van de mondiale westerse westerse klasse.

Dit zijn sterke woorden. Maar zoals we het EU-systeem de afgelopen decennia hebben ervaren, is het helaas niet uitgesloten. Als we naar de geschiedenis kijken, zijn boeren eerder onderworpen aan brutaal beleid in Europa, bijvoorbeeld in de machtige bureaucratische Sovjet-Unie in 1932 en 1933.

READ  Renteverhoging, norge bank | De renteverhoging nadert, maar er is nu geen stijging

Nu komt ook dit bericht van Document.no: De Trudeau-regering roept boeren in Canada op om de stikstofemissies van synthetische mest tegen 2030 met 30 procent te verminderen, wat betekent dat boeren hun gebruik van synthetische mest sterk moeten verminderen. Misschien goed voor het klimaat, maar het is funest voor de voedselproductie.”

Ik zou boeren in Noorwegen willen aanmoedigen om zich bewust te zijn van de situatie die in Nederland is ontstaan. Een soortgelijk probleem kan zich snel voordoen in Noorwegen. Men kan zien dat veel Noorse partijen klimaat als electorale kwestie hebben in plaats van zelfvoorziening en gezonde voedselproductie. Daarnaast zijn er sterke economische krachten die Noorse politici beïnvloeden.