Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De expertgroep levert input voor een nieuwe strategie en nieuwe maatregelenpakketten

Een nieuwe groep experts zal de maatschappelijke gevolgen van infectiebeheersingsmaatregelen onder de aandacht brengen en beoordelen. De beoordelingen van de expertgroep zullen belangrijk zijn bij het werken aan nieuwe maatregelenpakketten en het herzien van de regeringsstrategie voor de COVID-19-pandemie

– De epidemie duurt nu ongeveer twee jaar. Maatregelen ter bestrijding van infecties hebben ernstige gevolgen voor de samenleving als geheel en voor onze economie. Om de pandemie in de toekomst op de meest voorspelbare manier het hoofd te kunnen bieden, hebben we meer kennis nodig over de maatschappelijke gevolgen van de maatregelen, zegt premier Jonas Gahr Store.

Het kabinet heeft voor kerst 2021 landelijke infectiebeheersingsmaatregelen ingevoerd als gevolg van de onzekere situatie met de ommicronvariant. Maatregelen worden in de toekomst aangepast. Omikron veroorzaakt minder ernstige ziekten en een hoog percentage van de bevolking is nu volledig ingeënt. Dit verandert de voorwaarden voor het omgaan met de epidemie. Het kabinet wil dus nieuwe en actuele kennis over maatschappelijke en economische gevolgen en balans van maatregelen.

We willen meer voorspelbaarheid voor sectoren die hard zijn getroffen door COVID-19-statistieken. Ons plan is om pakketten met maatregelen op te stellen die klaar staan ​​bij uitbraken en varianten van nieuwe virussen. Dit maakt het makkelijker om snel in te spelen op de infectiesituatie en zorgt voor een betere voorspelbaarheid. Om het pakket aan maatregelen zo effectief mogelijk te laten zijn, is het van belang meer kennis te hebben over de effecten op de samenleving. Een panel van experts zal een bijdrage leveren, zegt minister van Volksgezondheid en Welzijn, Ingfield Kirkul.

READ  NASA streeft naar dit "naar de wetenschap" en het zou onze kijk op de wereld kunnen veranderen

Het ministerie van Volksgezondheid en Zorg heeft het Noorse Directoraat voor Volksgezondheid en het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid opgedragen om, in samenwerking met anderen, voorstellen voor te bereiden voor mogelijke pakketten infectiebeheersingsmaatregelen op verschillende schaalniveaus. Deze moeten zowel kunnen worden gebruikt om maatregelen aan te scherpen als om maatregelen te vergemakkelijken.

De regering werkt ook aan het actualiseren van de strategie en het noodplan voor de bestrijding van de pandemie. De herziene strategie wordt in het voorjaar van 2022 gepresenteerd en beschrijft hoe we op de lange termijn met het virus zullen leven. Het hoofddoel is een zo laag mogelijke belasting van het individu en de samenleving als geheel. De analyses en evaluaties die door het expertteam worden uitgevoerd, zullen belangrijk zijn bij het werken aan de herziene strategie.

De groep deskundigen zal worden voorgezeten door professor Steiner Holden. De groep deskundigen bestaat uit mensen met een brede competentie en inzicht in economie, geneeskunde en gezondheid.

De groep deskundigen zal uiterlijk eind maart een eindrapport indienen. De groep moet voor die tijd deelrapporten indienen, inclusief een beoordeling van het pakket maatregelen dat is opgesteld door het Noorse Directoraat voor Volksgezondheid en het Nationaal Instituut voor Volksgezondheid.

autorisaties

De online status wordt bijgewerkt met een overzicht van de deskundige teamleden