Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De Gezondheids- en Welzijnscommissie volgde de spelregels niet – Blog

Wijzigingen in de wet op gezondheidswerkers (Naprass, orthopedisch en paramedicus), voorstel .236L (2020-2021), zullen op 3 maart 2022 in het parlement worden besproken.

De Commissie voor Gezondheid en Welzijn heeft haar oprichting. 170 liter (2021-2022). In dit advies bevelen zij de Tweede Kamer aan de aanbeveling van het ministerie met enkele wijzigingen over te nemen. Een van die veranderingen is om fysiotherapeuten meer opleiding te geven in manuele therapie. Het maakte geen deel uit van het overleg en werd ook niet voorgelegd aan de betrokken partijen en relevante beroepsorganisaties.

Het wetgevend werk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Voorbereidend wetgevingswerk
  • wet Project
  • Comitéprocedures
  • Overweeg het Parlement in twee rondes
  • Straf van de koning in de raad

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Lovarbeidet/

Voorbereiding op het werk van de wet

In de ministeries wordt voorbereidend wetgevend werk verricht. Een ministerie dat beroepsmatig verantwoordelijk is voor de wet, is verplicht de zaak grondig te onderzoeken voordat deze voor de Tweede Kamer wordt gebracht. Tijdens de rapportage wordt de casus ter consultatie gestuurd om input te krijgen van de betrokken partijen en relevante beroepsorganisaties. https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Lovarbeidet/

Comitéprocedures

Het wetsvoorstel wordt eerst aan het parlement voorgelegd en vervolgens naar een vaste beroepscommissie gestuurd. De commissie bespreekt het wetsvoorstel en legt haar advies, met een ontwerpresolutie, voor aan de Tweede Kamer.. Net als ministeries nodigen commissies graag hoorzittingen uit om erachter te komen wat professionals en direct betrokken groepen denken over het voorstel en welke gevolgen het kan hebben. https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Lovarbeidet/

Over de opname van chiropractoren in het wetsvoorstel tot wijziging van de wet heeft geen consultatie plaatsgevonden. Het is gewoon een behandeling per geval die belangrijk is voor de getroffenen – en dat zijn er veel.

READ  Discussie, Lezersbericht | “Mismanagement in Hels Nord. Niemand is verantwoordelijk voor de verloren ziekenhuisshow »

Tijdens deze wintervakanties is er maar één ding te zeggen: Volg de bergweerregel 8: keer op tijd om, er is niets mis met omkeren.

opmerkingen