Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De minister van Volksgezondheid overweegt financiële maatregelen om de patiëntresultaten te verbeteren – gespecialiseerde gezondheidsdiensten, medicijnen, beleid en financiering, eerstelijnsgezondheidszorg

Dagens Medisin meldde eerder dat de afdelingsvoorzitter en voormalig voorzitter van de commissie voor het openbaar rapport palliatieve zorg de regering vraagt ​​om maatregelen te nemen om palliatieve zorg hoger op de agenda van de gezondheidsdienst te krijgen.

De arts meent dat er “heel weinig is gebeurd” nadat de commissie onder voorzitterschap van de Nationale Ozon Eenheid in 2017 de zaak overhandigde.

Hoofdonderwerp
Kaasa vraagt ​​de regering om duidelijke eisen en financiële prikkels om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen prioriteit geven aan palliatieve zorg.

Lees ook

Oncoloog vraagt ​​om heldere boodschap van bovenaf om palliatieve zorg op peil te brengen

– Dit zou een goede zaak moeten zijn voor de nieuwe regering, die kan worden benadrukt als een vervolg op de hervorming van de samenwerking. Het doel was te komen tot een goede en samenhangende patiëntoperatie. Dat geldt ook hier – we willen goed continu racen met een focus op zowel de patiënt als de kanker, zegt Casa.

Minister van Volksgezondheid en Zorg Ingfield Kirkul zei dat ze het met Kassa eens was over de noodzaak van kwaliteitsprocedures voor patiënten.

– Dit is iets waar we doelbewust aan werken om dit te verbeteren. Zo zal een coherent patiëntenproces een belangrijk onderwerp zijn in het nieuwe gezondheids- en samenwerkingsplan van de regering, schreef Kjerkul in een e-mail.

Wat voorheen het Nationaal Gezondheids- en Ziekenhuisplan heette, is nu omgedoopt tot het “Nationaal Gezondheids- en Samenwerkingsplan”. Het vorige plan loopt van 2020 tot 2023. Het volgende plan zal richtlijnen geven voor de gezondheidszorg in de periode van 2024 tot 2027.

READ  Licht kwik in blauwe heilbot | Naval Research Institute

Volgens het ministerie van VWS zal het nieuwe plan in de winter van 2023/2024 beschikbaar zijn.

Inbegrepen in het kankerplan
De minister had eerder aangekondigd dat er een nieuwe strategie moet worden ontwikkeld om kanker te bestrijden.

Kjerkul schreef dat palliatieve zorg daar een vanzelfsprekend onderwerp zou zijn.

Ze wijst op het rapport aan de Tweede Kamer getiteld Palliatieve zorg – We zullen allemaal op een dag sterven. Maar we zullen elke dag leven.” Het rapport ging op verschillende gebieden in op palliatieve zorg en behandeling en werd in 2020 gepresenteerd.

In het rapport dat aan het Noorse parlement is voorgelegd, staat dat alle personen in de laatste levensfase geïnterviewd moeten worden door competent personeel dat bijdraagt ​​aan een goede behandeling en een waardig en veilig levenseinde, schrijft Kjerkol.

Lees ook

Decentralisatie van kankerbehandeling: – We moeten specialisten van wereldklasse hebben verspreid over het hele land

Een van de dingen die we al hebben gedaan, is dat competentie-eisen in de palliatieve zorg zijn opgenomen in de Nationale Richtlijnen voor verpleegkundig onderwijs, geneeskunde en psychologie. Competentie in palliatieve zorg en kinderopvang is ook opgenomen in het kaderplan meer opleiding voor verpleegkundigen. Daarnaast is het Noorse Directoraat voor Gezondheid belast met het opzetten van een nieuw medisch specialisme in palliatieve zorg.

Wijzen naar een nieuw niveau
Op de vraag of de minister het initiatief zou nemen om de financiering te wijzigen en/of om ziekenhuizen voor palliatieve zorg te vragen, verwees de minister van VWS nogmaals naar het komende Nationaal Gezondheids- en Samenwerkingsplan.

READ  We moeten praten over de geestelijke gezondheid van mannen - Dagsavisen

– We zullen onder andere mogelijke maatregelen in financieringsplannen bekijken die een coherente patiëntenoperatie over de hele dienst bevorderen.

De minister verwijst ook naar de verantwoordelijkheid van het Noorse Directoraat voor Volksgezondheid voor het beheer van op activiteiten gebaseerde financieringsplannen in de gespecialiseerde gezondheidsdienst.

In de afgelopen jaren heeft het Noorse directoraat voor gezondheid financieringswijzigingen doorgevoerd om professioneel advies met betrekking tot palliatieve zorg beter te ondersteunen. De rijksbijdrageregelingen kunnen echter in beperkte mate worden ingezet om de wijze waarop de patiëntenzorg is geregeld in detail te beïnvloeden. Het Noorse Directoraat Gezondheid vertrouwt in grote mate op de medewerking en aanbevelingen van regionale gezondheidsautoriteiten bij het verder ontwikkelen van financieringsplannen.