Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De nieuwe hervorming maakt het voor ouderen veiliger om langer thuis te wonen

In 2030 zullen er meer ouderen in Noorwegen zijn dan kinderen. Om deze toename tegen te gaan, moet de samenleving het ouderen die langer thuis willen blijven wonen, makkelijker maken. Daarom is de regering bezig met hervormingen die het langer thuis wonen veiliger maken.

– Vorig jaar overschreden we een miljoen gepensioneerden in Noorwegen. Het is een historisch monument! We leven steeds langer en steeds meer mensen worden ouder. En velen van hen blijven langer gezond. Het is heel goed, maar het betekent ook dat we ons moeten aanpassen en nieuwe, duurzame oplossingen moeten vinden die oudere mensen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen, zegt minister van Volksgezondheid en Zorg, Engfield Kirkul.

Vooral op het platteland is er een gebrek aan adequate huisvesting voor ouderen. Het potentieel van universeel ontwerp is onvoldoende benut. Er zijn ook grote verschillen in de gezondheids- en zorgdiensten voor ouderen thuis.

Kjerkol ontmoet bewoners Carrie (links) en Esther bij een groot huis in Pastor Fanges vei tijdens de start van reparatiewerkzaamheden deze week.
Kjerkol ontmoet bewoners Carrie (links) en Esther bij een groot huis in Pastor Fanges vei tijdens de start van reparatiewerkzaamheden deze week. Foto: Ministerie van Volksgezondheid en Welzijn

De meeste ouderen willen zoveel mogelijk voor zichzelf zorgen en zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Vervolgens moeten we huisvestingsoplossingen ontwikkelen waarmee ouderen de veiligheid van hun huis en sociale connectiviteit kunnen ervaren en kunnen participeren in de lokale gemeenschap. Het is ook belangrijk voor de thuiszorg om preventief te handelen en senioren te helpen het leven in hun eigen huis onder controle te krijgen, zegt Kirkul.

Een Verslag van Nova Hij legt uit dat senioren vaak verhuizen van vrijstaande woningen naar meer toegankelijke en gemakkelijk te onderhouden appartementen. Ouderen maken echter in mindere mate gebruik van de mogelijkheid om hun woning aan te passen en beter aan te passen aan de ouderdom.

READ  Staatsfunctionaris: WeCare Care heeft de due diligence-clausule geschonden - Professionele gezondheidszorg, recht en justitie, geestelijke gezondheid

Niet minder belangrijk dan de aanpassing van de samenleving is dat ieder van ons verantwoordelijkheid draagt ​​voor onze veroudering. Dit betekent dat we moeten plannen voor toekomstige woonsituaties en moeten nadenken over hoe we onze woning kunnen aanpassen en geschikter maken voor senioren. Daar moeten we over gaan nadenken voordat de noodzaak zich voordoet, zegt Kjerkul.

Bij de hervormingen zullen verschillende ministeries en sectoren betrokken zijn. Het kabinet zal in verschillende delen van het land dialoogbijeenkomsten organiseren om ervaring op te doen en input te krijgen.

We willen een open en inclusief proces bij het werken aan hervormingen. De ouderen wonen in de gemeenten, en hier vinden we goede oplossingen. Dus we zullen rondlopen en luisteren naar degenen die ertoe doen. Het zou heel belangrijk zijn om, zegt Kirkul, die gemeenten, stedenbouwkundigen, ontwikkelaars en niet in de laatste plaats de ouderen zelf en hun familieleden te ontmoeten.