Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De nieuwe strategie geeft onderzoekers meer macht tegen uitgevers

Voor NTNU is het belangrijk dat alle kennis voor iedereen beschikbaar is. Voor individuele onderzoekers betekent dit dat ze met meer mensen in contact komen, zegt Tor Grande, vice-president onderzoek.

De strategie heet de Retentiestrategie en treedt op 1 oktober van dit jaar in werking. Vrij vertaald gaat het om de rechten om eigen onderzoek te bezitten, te gebruiken, te monitoren en te archiveren. Uitgevers zullen niet meer aan beide kanten zitten na het publiceren van een wetenschappelijk artikel in een van hun tijdschriften.

feiten

Grotere rechten op eigen onderzoek

De bewaarstrategie voor onderzoekers heeft betrekking op de vrijheid om eigen onderzoek te bezitten, gebruiken, monitoren en archiveren.

  • Het is gebruikelijk dat uitgevers werken met een verbod op gepubliceerde artikelen voordat onderzoekers kunnen publiceren waar ze maar willen, en onderzoek onmiddellijk beschikbaar stellen.
  • Deze redenering wordt ondersteund door Plan S.
  • Plan S is een initiatief voor open toegang tot publiek gefinancierd onderzoek.
  • Het initiatief werd gelanceerd door een coalitie van Europese onderzoeksfinanciers, de Coalition S.
  • De nieuwe strategie houdt in dat onderzoekers vrij zijn om het meest recente peer-reviewed manuscript te gebruiken voordat het in gesloten tijdschriften wordt gepubliceerd.
  • Uitgevers vrezen dat open access voor hen slechte financiën betekent omdat ze abonnementsinkomsten kunnen verliezen.
  • UiT – De Arctic University of Norway introduceerde de RR-strategie als eerste in Noorwegen. Nu heeft NTNU ook zo’n strategie aangenomen. Veel Noorse universiteiten overwegen hetzelfde te doen.

NTNU wordt de tweede universiteit in Noorwegen die deze strategie aanbiedt. De eerste was UiT – de Norwegian Arctic University, die vanaf 1 januari van dit jaar een retentiestrategie introduceerde. In Europa en de VS heeft een aantal instellingen deze strategie al ingevoerd.

UiT was een vroeg model. We hebben ze geïnspireerd’, zegt Grande.

Staat vrijer ten opzichte van gesloten magazijnen

De achtergrond van wat er nu gebeurt is Plan S, dat in 2018 werd gelanceerd door een coalitie van Europese onderzoeksfinanciers (Coalitie S) en ervoor zal zorgen dat de resultaten van al het door de coalitie gefinancierde onderzoek onmiddellijk beschikbaar zijn. In 2020 introduceerden ze de Rights Retention Strategy om dit doel te bereiken.

Noorse universiteiten volgen nu dit voorbeeld.

Met onze strategie kunnen onderzoekers overal publiceren waar ze willen, en de strategie maakt ook open toegang mogelijk tot onderzoek dat in gesloten tijdschriften is gepubliceerd, zegt NTNU-bibliotheekdirecteur Sigurd Eriksson.

In het besluit van NTNU over de nieuwe strategie staat het volgende:

«Door een strategie voor het behoud van rechten te introduceren, zullen full-text transcripties van alle wetenschappelijke artikelen onmiddellijk en zonder verbod en ongeacht de plaats van publicatie en de financier openbaar beschikbaar worden gemaakt. Dit zal NTNU helpen het doel te bereiken om alle publicaties zo snel mogelijk toegankelijk te maken. “

READ  Een Zweeds sportkoppel kreeg een gezond idee: enkele miljoenen verdienen

«Onderzoekers behouden zich het recht voor om teksten en ander materiaal dat ze zelf hebben geproduceerd, te verspreiden en te gebruiken. Ze kunnen ook vrij publiceren wat ze willen, en tegelijkertijd kunnen ze hun werk uploaden en volledige kopieën beschikbaar maken in de wetenschappelijke archieven. “

Geen individuele verantwoordelijkheid

Zouden onderzoekers niet in een dispuut terecht komen tussen NTNU, dat zoveel mogelijk open access wil, en uitgevers die aandringen op een deadline voordat artikelen openbaar worden?

Met deze strategie is het de Stichting die de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om de rechten op het manuscript veilig te stellen. Tour Grande benadrukt dat het niet de enige verantwoordelijkheid zal zijn.

Het is tot nu toe vlot verlopen

De UiT Arctic University of Norway kan er dus op bogen dat ze de strategie als eerste presenteerde.

UiT loopt al heel ver voorop als het gaat om open science. Hier was hier thuis animo voor. Het was dus niet meer dan normaal dat we de volgende stap namen, zegt Camilla Breck, vice-president voor onderzoek en ontwikkeling van de universiteit.

Camilla Brikke is vice-kanselier van UiT Arctic University of Norway

Brick zegt dat de ervaringen in de eerste zes maanden goed zijn geweest. Er was geen terugslag van de uitgeverijen en de onderzoekers maakten geen gebruik van de kans die ze kregen om het onderzoek zo toegankelijk mogelijk te maken.

De vice-president van de NTNU zegt dat er, voor zover hij weet, niet veel gevallen zijn geweest waarin uitgevers individuele onderzoekers hebben bekritiseerd die in strijd met de tijdschriftregelgeving zelfarchivering hebben ondernomen. De uitgevers kozen ervoor om er geen nummer van te maken.

Brikki zegt dat de introductie van de strategie in Tromsø internationale belangstelling heeft gekregen. UiT heeft onder meer lezingen over dit onderwerp gegeven aan de Universiteit van Stockholm.

We willen dat meer mensen hetzelfde doen als wij. Dit helpt druk uit te oefenen op uitgevers. We accepteren geen deadlines die zijn vastgesteld door uitgevers en publiceren het nieuwste peer-reviewed manuscript in onze archieven.

Het zijn niet de gepubliceerde onderzoeksartikelen die in de open archieven van de instellingen terechtkomen, maar de meest recente peer-reviewed manuscripten.

READ  De weg kiezen: zo zullen we de services uitvoeren

Het is verheugend dat NTNU dit voorbeeld zal volgen en we hopen dat meer organisaties in onze sector dit voorbeeld zullen volgen, zegt vice-kanselier Camilla Brikki van UiT.

Kritische uitgevers

Zoals Khrono al eerder zeiUitgeverijgiganten in 2021 waren onder meer tegen de strategie van het behoud van rechten.

In een open brief ondertekend door meer dan 50 belanghebbenden, waaronder Elsevier, Springer Nature, Taylor & Francis en Wiley, schreven de uitgevers dat dit een uitdaging vormt voor de inkomsten die nodig zijn om verschillende redactionele werkzaamheden te financieren, waaronder “het peer review-proces, dat als relevant wordt beschouwd.” kritische waarde en is van fundamenteel belang voor het valideren van resultaten.”

Ze beweerden verder dat de Plan S-strategie “de mogelijkheid elimineert om vergoedingen in rekening te brengen voor diensten die door uitgevers worden geleverd, hetzij via abonnementen of publicatiekosten (kosten voor artikelverwerking)”. Ze concludeerden dat “de retentiestrategie economisch niet duurzaam is en potentiële steun voor open access-tijdschriften ondermijnt”.

De uitgevers waren ook van mening dat het “de integriteit van de gepubliceerde kopie (de recordkopie) zou ondermijnen”.

Er werd beweerd dat de strategie “langdurige academische vrijheden negeert” en dat het zou werken voor een “gemeenschappelijk doel van een meer open en rechtvaardig wetenschappelijk ecosysteem”.

Stagnatie in zelf gearchiveerde manuscripten

Zowel UiT als NTNU hebben het Harvard-model overgenomen. Het gaat erom dat organisaties die adverteren op hun websites een retentiestrategie hebben. Een ander model is dat de onderzoekers zelf verantwoordelijk zijn voor het invoeren van tekst waarin staat dat ze zich de rechten voorbehouden bij het aanleveren van artikelen bij het tijdschrift. NTNU-onderzoekers moeten dit vermijden.

Internationaal zijn er grote universiteiten die al een strategie voor het behoud van rechten hanteren. Universiteitsvoorzitter Tor Grande vermeld op NTNU Harvard, Stanford, Trinity en Oxford.

Een groot deel van degenen die onderzoek financieren, hebben open toegang en zelfarchivering nodig.

Er is dus van alle kanten druk om zoveel mogelijk open onderzoek te doen. Grande ziet echter een trend die hij niet leuk vindt.

– Mijn zorg is dat het aandeel zelfgearchiveerde artikelen in NTNU is gestagneerd en een beetje terug is. Een groot deel van onze publicaties is nog niet voor iedereen beschikbaar, zegt hij.

De vice-kanselier legt deze ontwikkeling uit door te zeggen dat er berichten zijn die zelf gearchiveerd kunnen worden, maar dat is niet gebeurd. In dit verband benadrukt het het belang van co-internationaal uitgeven. Meer dan 50 procent van de artikelen over NTNU wordt samen met internationale partners gepubliceerd. Bij zelfarchivering is toestemming van alle auteurs vereist.

READ  Tuinieren voor geestelijke gezondheid myMotherLode.com

– Ik heb geen goed antwoord waarom het stopte. Hier moeten we binnen NTNU meer aandacht aan besteden.

Economie is een belangrijke factor

Voor uitgevers was het zeer winstgevend om wetenschappelijke tijdschriften uit te geven. Het businessmodel was simpel: anderen financieren onderzoekers en onderzoek, terwijl uitgevers veel geld verdienen met abonnementen die instellingen en anderen toegang geven tot onderzoeksartikelen.

Het financiële aspect is een belangrijke reden waarom NTNU deze strategie nu introduceert. De financiële modellen in publicatieovereenkomsten van vandaag zijn economisch niet houdbaar. Bibliotheekdirecteur Sigurd Ericsson zegt dat de aangenomen strategie een potentieel instrument is dat de verdere ontwikkeling in de goede richting kan beïnvloeden.

NTNU wil een businessmodel waarin alles open is. Grandi wijst erop dat de afspraken die nu in Noorwegen van kracht zijn, niet bijdragen aan de door hen gewenste transparantie.

– Er was een groei van het aantal publicaties in Noorwegen, waardoor we het quotum tegen het einde van het jaar hebben gebruikt. Dit betekent dat sommige van onze krantenartikelen niet worden geopend als we niet veel betalen, en dat hebben we gedaan, zegt Grande.

UiO- en UiB-studiestrategie

Andere universiteiten volgen de ontwikkeling met belangstelling. Bibliotheekdirecteur Randy Halvge Eversby van de Universiteit van Oslo (UiO) zegt dat ze in de herfst zullen kijken naar een strategie voor institutionele rechten.

Een dergelijke strategie zou zelfarchivering bevorderen als een echt alternatief voor het voldoen aan open access-eisen, zegt ze.

Ook de Universiteit van Bergen overweegt de strategie in het najaar te lanceren.

– Ja, we zijn bezig met het bespreken van het beleid van institutionele rechten, dat onderzoekers kan ontlasten van de verantwoordelijkheid en het werk om de rechten van hun artikelen van de uitgevers zelf te verzekeren, benadrukt Benedict Carlsen, de vice-president van de universiteit voor onderzoek en internationale betrekkingen .

Sikt gaat dit jaar namens de sector onderhandelen met 12 uitgevers. Grote overeenkomsten moeten worden vernieuwd. Een belangrijk uitgangspunt wordt onbeperkte toegang tot openbaar publiceren in de tijdschriften van de uitgever.

Open access als onderdeel van open science is een paradigmaverschuiving, merkt vice-kanselier Tor Grande van NTNU op.