Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De Noorse economie blijft groeien – E24

Volgens cijfers van Statistics Norway groeide de economie van het Noorse vasteland van april tot mei met 1,8 procent. Dit is de tweede opeenvolgende maand van groei. Vooral de detailhandel kreeg een impuls.

De groei in mei is iets sterker dan de consensusraming van Bloomberg.

Kittel Bloom Haugstülen

Geplaatst:

Volgens consensusschattingen verkregen door Bloomberg werd een groei van één procent vooraf verwacht. DNB Markets schatte voor de maand mei een stijging van het bbp met 1,6 procent ten opzichte van de voorgaande maand.

In de preview schreef Bloomberg dat het plan van de regering om te heropenen en een sprong in de detailhandelsverkopen duidden op een toename van de economische activiteit in mei, evenals in het tweede kwartaal van het jaar. Alleen al in het eerste kwartaal bedroeg de daling één procent.

Economische ontwikkeling wordt gemeten aan de hand van het Bruto Nationaal Product (BBP). Vanwege de grote olieproductie van Noorwegen wordt het zogenaamde BBP van het vasteland gebruikt om de ontwikkeling te berekenen. Dit cijfer omvat de productie van alle industrieën in Noorwegen, met uitzondering van oliewinning en buitenlandse scheepvaart.

Groei in de productie van diensten

Noorwegen statistieken notities Economische groei wordt gekenmerkt door de openheid van delen van de samenleving.

Statistieken Zweden schreef verder dat de detailhandel de belangrijkste reden was voor de groei van het BBP, met een toename in veel industrieën, waaronder kledingwinkels. Accommodatie, restaurants, cultuur, entertainment en andere delen van de dienstensector laten ook een goede groei zien, maar ze zijn allemaal afkomstig van een laag activiteitsniveau, zo wordt opgemerkt.

Al met al steeg het dienstenverbruik met 3,7 procent, de sterkste groei sinds juni vorig jaar. Het was de opheffing van het nationale verbod op de verkoop van sterke drank en de heropening van restaurants in met name Oslo die voor een sterke groei van de serviceconsumptie hadden moeten zorgen.

Opvallend is dat het serviceverbruik nog altijd 12 procent lager ligt dan voor de coronapandemie.

Lees ook

Dit najaar kan de crisisondersteuning worden afgebouwd: – We zijn geslaagd voor de duurtest

Grote groei in consumptie

Uit het rapport blijkt dat de consumptie van huishoudens in mei met 4,7 procent groeide. Ook hier benadrukt Statistics Norway de geleidelijke heropening als een sterke bijdragende factor. Afgelopen maand steeg ook de consumptie van goederen met 4,9 procent, ook de hoogste groei sinds juni vorig jaar. Hier was hij speciaal Sterke groei in de consumptie van kleding en schoenenMeubilair en diverse huishoudelijke apparatuur, zo lijkt het.

Bovendien wordt vermeld dat de handel in Noorwegen wordt beïnvloed Daling grensoverschrijdende handel en minder reizen, en dat het winkelpatroon van de Noren tijdens de pandemie aanzienlijke veranderingen heeft ondergaan. Dit heeft enorme gevolgen gehad in aantallen, en het volume van de detailhandel lijkt ver boven het niveau van vóór de pandemie te liggen.

De pandemie en de bijbehorende beperkingen hebben de Noren ertoe aangezet om minder geld uit te geven aan het kopen van diensten en meer aan het consumeren van goederen, aldus Statistics Norway.

Lees ook

Statistieken Noorwegen verwacht forse stijging: wees niet bang voor het spook van inflatie

READ  Faillissement New Touch | DN