Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De olifant in de onderzoeksraad

debat Eric Eriksen

De Onderzoeksraad zal eind 2024 een tekort van 2,9 miljard hebben. Hoe zijn we hier beland?

Deze tekst is een discussiepost. De inhoud van de tekst geeft de mening van de auteur weer.

donderdag 12 mei Minister Burton Moe leverde de Raad van Bestuur van de Onderzoeksraad. De reden is dat het onderzoeksbestuur zich in een gevaarlijke financiële positie bevindt. De raad van bestuur zal aan het einde van het jaar een totaal verlies van 275 miljoen NOK oplopen.

Tegelijkertijd De geplande betalingen in 2022 en 2023 liggen ruim boven het niveau van de kredieten. Dit zal resulteren in een tekort van NOK 1,9 miljard (nominaal NOK) eind 2023 en een tekort van NOK 2,9 miljard eind 2024.

Hoe zijn we hier beland? De staat kent fondsen voor één jaar toe, terwijl de Wetenschappelijke Onderzoeksraad fondsen toekent voor projecten die vele jaren duren en daarom elk jaar nieuwe fondsen nodig hebben. Niet al het onderzoek kan aan het begin van het jaar starten. Vandaar dat de kredieten in behandeling zijn.

Andere onderzoeksgebieden Je kunt ook meer startup-projecten hebben dan waar je geld voor hebt. Zo wordt in de Onderzoeksraad het ‘leningenstelsel’ intern ontwikkeld waarbij de kredieten tussen begrotingsposten worden overgeschreven, maar altijd op voorwaarde dat de middelen worden terugbetaald.

Dit is een schema Niemand mag, maar is stilzwijgend opgenomen in de Onderzoeksraad en het ministerie.

Om niet te eindigen Met over het algemeen weinig geld volgde de Onderzoeksraad een voorzichtige lijn. In de loop van de tijd zijn voorzieningen getroffen die schommelingen in de financieringsbehoefte van projecten kunnen opvangen. Dit is geen exacte wetenschap en van tijd tot tijd worden de sedimenten groot.

In die periode Van 2017 tot 2021 vroeg het ministerie de Onderzoeksraad om het niveau van de toewijzing te handhaven, terwijl het parlement een aantal eenmalige bezuinigingen van in totaal 1,7 miljard NOK goedkeurde. Als gevolg hiervan werden de voorzieningen aanzienlijk verminderd. Het daalde van 4 miljard begin 2021 naar 2,5 miljard begin 2022. Aan het einde van het jaar zullen de voorzieningen worden verslonden en daarmee het tekort van 275 miljoen kronen.

zo een Probleem Het is normaal dat de minister hiervoor de Onderzoeksraad aanwijst. In zijn wereld deed de Onderzoeksraad zijn werk niet.

In plaats van het bestuur te ontslaan, had Ola Borten Moe zijn aandacht moeten richten op zijn ministerie, dat de volledige controle heeft over de Onderzoeksraad, en hem moeten vragen om te onderzoeken hoe deze situatie is ontstaan ​​en hoe deze is opgelost.

Eric Eriksen, voormalig medewerker van het Department of Petroleum and Energy Research Office

hij is Een gewone aandeelhouder en werknemer van een oliemaatschappij die weet dat de raad van bestuur zich moet informeren over de financiële positie van de onderneming en verplicht is ervoor te zorgen dat haar activiteiten, boekhouding en beheer van haar activa aan voldoende controle worden onderworpen.

Het doet niet Hij begreep, en daarom is hij een olifant, dat dit van toepassing is op LLC’s en de Research Council niet. De regels in het Wetboek van Vennootschappen zijn niet van toepassing op de Raad van Bestuur van de Onderzoeksraad.

precies het tegenovergestelde.

Raad van bestuur van de Onderzoeksraad Het heeft betrekking op de statuten van de Onderzoeksraad, uitgevaardigd door hetzelfde departement waarin Burton Moe staatssecretaris is.

Het is van hen Onderzoek strategische taken die tot in detail zijn uitgewerkt en die duidelijk van belang zijn voor de Raad van Bestuur. In paragraaf 6 staat terecht dat de Onderzoeksraad onderworpen is aan de Operationele Richtlijnen en Financiële Instructies van de NRC, maar deze paragraaf heeft betrekking op de Onderzoeksraad als bestuursorgaan met bijzondere bevoegdheden.

speciale krachten In deze context betekent dit dat het ministerie (en het parlement) de volledige bevoegdheid heeft om de Onderzoeksraad aan te sturen en te controleren. Het is dus de verantwoordelijkheid van het ministerie en niet van de raad van bestuur om ervoor te zorgen dat het bestuur de regels voor begrotingsbeheer van de staat niet schendt.

over minister Misschien zou het leuk zijn om een ​​bord te kunnen gooien als de tuit van de fles gevaarlijk dicht naar de minister begint te wijzen.

minister zegt De nieuwe raad is goed op de hoogte van de staatsprivatiseringsregels, overheidsfinanciën en bedrijfskunde. Dat is allemaal goed en wel, maar de vraag is of het bevoegd is om de taken uit te voeren die in het platform zijn vastgelegd, namelijk het volgen van het onderzoeksbeleid, het adviseren over het onderzoeksbeleid en de primaire verantwoordelijkheid voor de strategie van de Onderzoeksraad.

Of misschien De volgende stap voor de minister is dat hij de statuten wil wijzigen zodat het financieel beheer centraal komt te staan?

Dat is een hoop Dat is wat er moet gebeuren om de onderzoeksraad beter te laten werken dan hij doet. Wat de minister nu deed, hoort daar niet bij. In plaats van het bestuur te ontslaan, had hij zijn aandacht moeten richten op zijn ministerie, dat de volledige controle heeft over de Onderzoeksraad, en hem moeten vragen om te onderzoeken hoe deze situatie is ontstaan ​​en hoe deze is opgelost. Het zou minder opstandingen hebben gecreëerd in de onderzoeksgemeenschappen.

dan kan ik Hij verloor graag op het bord. Niet om het te bekritiseren, maar om te zien of een gekozen raad van bestuur, zoals de Onderzoeksraad, ooit nationale strategieën zou kunnen ontwikkelen die stellen dat het ene voorrang moet krijgen boven het andere.

Het verhaal is helemaal papaCreëren Uit de eerste onderzoeksraad in 1946 komt iets anders naar voren. Strategieën bij de Onderzoeksraad prioriteren alles gelijk, zodat iedereen vooruit kan en iedereen het kan hebben. Het wordt meestal geen strategie genoemd, maar om belangen te beschermen.

Maar dit is een ander verhaal.

Lees ook:

Volg meer discussies in de academische wereld op de opiniepagina van Khrono

READ  Creëert oplossingen voor pijn en zelfgerapporteerde geestelijke gezondheid - banen en onderwijs, onderzoek, politiek en economie, ICT en gezondheid