Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De Straat van Oslo groeit weer

Een nieuw onderzoek toont aan dat de vis- en broedgebieden voor kleine dieren in de Oslofjord verloren zullen gaan. Sterke milieumaatregelen zijn belangrijk om paling en suikergras weer bij elkaar te krijgen.

Palingen in de Oslofjord zijn bedekt met draadalgen. Foto: Eli Rinde/NIVA

Een nieuw onderzoek toont aan dat de vis- en broedgebieden voor kleine dieren in de Oslofjord verloren zullen gaan. Sterke milieumaatregelen zijn belangrijk om paling en suikergras weer bij elkaar te krijgen.

19. juni 2021

In opdracht van het Noorse Milieuagentschap heeft het Noorse Instituut voor Wateronderzoek (Niva) belangrijke habitattypen in de Oslofjord in kaart gebracht. Enkele voorbeelden van deze mariene gemeenschappen zijn zeegras- en kelpbossen.

Het nieuwe onderzoek is alarmerend. De resultaten laten een duidelijk negatieve ontwikkeling zien in de Straat van Oslo. Het is daarom belangrijk om nieuwe maatregelen te nemen, zodat de fjord niet weer aangroeit, zegt Elaine Hambro, directeur van noors milieuagentschap.

60 maatregelen die de Straat van Oslo zullen redden

Zeegras en algen vormen dichte weiden en bossen op de zeebodem. Het dient als schuilplaats, broedplaats en voerbak voor een aantal zeedieren en planten.

Peilingen wijzen op een verdere verslechtering van de Straat van Oslo. Wanneer het woud van diabetische kelp verdwijnt, verdwijnen ook de groei en het leefgebied van vele andere soorten.

Dit kan een belangrijke reden zijn waarom er minder kabeljauw aan de kust is in de Oslofjord.

Lees ook

Oslo heeft een onderwatertuinier nodig

Op de lange termijn bestaat het risico dat hogere temperaturen en meer afspoeling van land leiden tot een toename van het gehalte aan nutriënten en de hoeveelheid deeltjes in de zee.

READ  Verschillende landen sluiten grenzen - VG

Dit zal de negatieve ontwikkeling versterken en kraamkamers voor vissen en andere mariene soorten in de Oslofjord moeilijker maken.

Het Noorse Milieuagentschap doet dit om de omstandigheden in de Oslofjord te verbeteren:

  • De regering heeft op 30 maart van dit jaar een uitgebreid actieplan voor de Straat van Oslo aangenomen, naar aanleiding van voorstellen van het Noorse Milieuagentschap en andere instanties.
  • Het plan beschrijft een aantal milieumaatregelen om de uitstoot te verminderen. De grootste impact op de fjord lijkt verband te houden met het opladen, wat voornamelijk te wijten is aan landbouwafval en afvalwater van huishoudens.
  • Ook zijn nieuwe waterbeheerplannen ter consultatie voorgelegd, met concrete maatregelen die de komende zes jaar moeten worden uitgevoerd om een ​​goede milieusituatie in de Oslofjord te realiseren.
  • Het nieuwe actieplan van de regering ter bestrijding van schadelijke uitheemse soorten bevat maatregelen tegen uitheemse soorten in Noorwegen. Het Noorse Milieuagentschap volgt dit op.
  • Een goede kennis van biodiversiteit is een sleutelfactor om zorg te kunnen dragen voor het milieu en duurzame ontwikkeling te garanderen. Veel andere belangrijke habitattypen zullen tegen 2023 in de fjord in kaart worden gebracht.

Het in kaart brengen van de mariene natuur helpt ons de relatie tussen soorten, habitattypen en omgevingsomstandigheden langs de kust te begrijpen. En om de juiste acties te identificeren om de milieuomstandigheden in de Oslofjorden te verbeteren, zegt milieudirecteur Elaine Hambro.

Bron: noors milieuagentschap