Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De Taliban bespotten de naïeve indicatoren van Noorwegen

Het bezoek van de Taliban onthult de naïviteit van Noorwegen

mei dit weekend Noorse media meldden dat het terroristische regime van de Taliban De rechten van vrouwen worden nog steeds beperkt in Afghanistan.

Ze ontnemen de Afghaanse vrouwen alle basisvrijheden.

Selfiefoto: Javad Parsa / NTB

Er werden boerka-orders ingevoerd, vrouwen kregen geen werk, meisjes boven de basisschool werd geen onderwijs gegeven en de mogelijkheid voor vrouwen om buitenshuis alleen te blijven en de mogelijkheid om auto te rijden te verliezen, werd beperkt.

Helaas is het zoals verwacht.

Het is heel triest voor Afghaanse vrouwen die zo zwaar getroffen zijn door de islamitische kijk op vrouwen in de Taliban, maar iedereen die zich herinnert hoe islamisten het land slecht bestuurden de laatste keer dat ze aan de macht waren, zou niet verbaasd moeten zijn.

We hebben het over een meedogenloze terroristische organisatie die al vele malen haar ware gezicht heeft laten zien.

De enigen die verrast lijken door de snelle terugkeer van de Taliban naar het oude pad zijn de Noorse politici.

Velen waren optimistisch en enthousiast over het dialooginitiatief van de regering, waarmee een Taliban-delegatie in januari van dit jaar luxe reizen naar Oslo maakte.

De kosten van het bezoek van de terroristische organisatie aan Noorwegen, waaronder ook een vertegenwoordiger van het beruchte Haqqani-netwerk dat achter de terroristische aanslag op het Serena Hotel zat, bedroegen zeven miljoen kronen, die door de Noorse belastingbetaler werden gedekt.

Alleen FrP had kritiek op het bezoek.

We waren van mening dat het enige doel van de Taliban was om de bijeenkomst te gebruiken om internationaal erkend te worden als de legitieme autoriteit in Afghanistan, ondanks de machtsovername in een staatsgreep.

naïef Noorwegen

Het was nooit de bedoeling van de Taliban om de omstandigheden voor Afghaanse vrouwen, kinderen en minderheden te verbeteren.

ex team Robert Mood gaf aan dat het bezoek aan Noorwegen een duidelijke legitimiteit was voor de TalibanEn dat de Taliban dat duidelijk als een overwinning zouden gebruiken.

Later zien we passend.

Noorwegen leek naïef en stond open voor gebruik door radicale islamisten.

NRC-secretaris-generaal en oud-arbeidspoliticus Jan Egeland zei na de bijeenkomst in januari dat de Taliban duidelijke en bindende toezeggingen hebben gedaan dat er op alle niveaus onderwijs voor meisjes komt.

Ze moeten ook de rechten van vrouwen en meisjes respecteren.

Na de bijeenkomst benadrukte minister van Buitenlandse Zaken Anneken Hoetfeldt (PvdA) ook dat de rechten van vrouwen en meisjes, waaronder toegang tot school, werk en persoonlijke vrijheid, absoluut centraal staan ​​in het Noorse beleid ten aanzien van Afghanistan.

Wijzende vinger uit Noorwegen

Volgens de minister van Buitenlandse Zaken werd het “sterk en herhaaldelijk benadrukt tijdens het bezoek van de Taliban-delegatie aan Noorwegen”.

Het wijzende vingertje uit Noorwegen en de lieve beloften van de Taliban bleken waardeloos. Maar wat zullen daarvan de gevolgen zijn?

Ondanks het feit dat de Taliban ons vertrouwen op flagrante wijze heeft geschonden, zal Noorwegen contact met hen blijven opnemen.

Na het laatste nieuws over nieuwe aanvallen op vrouwenrechten dit weekend, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Henrik Thun (PvdA) dat de dialoog met de Taliban moet worden voortgezet, omdat Noorwegen zonder dialoog geen kans heeft om de machthebbers te beïnvloeden.

Nogmaals, het getuigt van grenzeloze naïviteit, en de Noorse autoriteiten hebben nog niet geleerd dat ze ook geen mogelijkheid hebben om door dialoog te beïnvloeden, ze krijgen alleen maar toenemende erkenning van een terroristische organisatie.

Het FRP-programma zal de Afghaanse bevolking natuurlijk helpen een humanitaire ramp en een nieuwe toestroom van vluchtelingen uit het land te voorkomen.

Gratis luxe rondleidingen

Maar dit moet gebeuren via de internationale gemeenschap en humanitaire organisaties.

Noorwegen zal nooit meer een mislukte missie ondernemen als vredestichter en conflictanalysator.

Noorse politici zijn naïef gebleken tegenover het meedogenloze Taliban-regime.

De Taliban kan niet worden opgelost met gratis luxe rondleidingen en accommodaties in Noorse conferentiehotels.

De FrP verwacht nu een antwoord van de regering over de mate van contact die de Noorse autoriteiten hebben gehad met de Taliban na het bezoek, en of Noorwegen geld heeft verstrekt aan het islamitische terroristische regime.

Ons standpunt is duidelijk. De Noorse autoriteiten moeten alle banden met de terroristen verbreken nadat ze de beloften die ze na de bijeenkomst aan Noorwegen hebben gedaan, hebben gebroken.

Het komt ook niemand, en zeker Afghaanse vrouwen, niet ten goede dat Noorwegen in de toekomst zijn naïeve benadering van de Taliban voortzet.

het artikel beantwoorden? Brand je ergens van binnen? Stuur ons uw mening via [email protected]

READ  Waarschuwt voor ontlading bij rampen - VG