Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De Veiligheidsraad eist dat de Taliban hun beloften nakomen

De Veiligheidsraad eist volledige en onbelemmerde toegang voor humanitaire actoren in Afghanistan en benadrukt het belang van naleving door alle partijen van het internationaal humanitair recht, zegt staatssecretaris Ine Eriksen Soreide (H) in een verklaring aan NTB.

– De Veiligheidsraad verwacht dat de Taliban zullen bijdragen aan het veilige vertrek van Afghanen. Het is belangrijk dat Afghanistan niet opnieuw een broeinest van terrorisme wordt en dat alle partijen bijdragen aan de veiligheid rond de luchthaven van KabulZegt de minister van Buitenlandse Zaken.

– De wereld volgt

De Veiligheidsraad kwam maandag bijeen in New York. Volgens de Noorse VN-delegatie is er een resolutie aangenomen die onder meer de mogelijkheid van veilig vertrek voor alle Afghanen en buitenlanders die dat wensen, verplicht stelt.

– Met dit besluit maken we duidelijk dat de wereld de situatie op de voet volgt, zegt de Britse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Barbara Woodward.

Daarnaast bevat de resolutie eisen voor onbelemmerde toegang tot humanitaire hulp, en dat mensenrechten, met name vrouwenrechten, moeten worden geëerbiedigd en dat terroristische groeperingen moeten worden bestreden.

De resolutie roept niet op tot een veilige VN-zone in Kabul, zoals Frankrijk heeft gesuggereerd.

duidelijke eisen

De Taliban hebben beloofd dat iedereen die wil vertrekken het land mag verlaten, en ze hebben beloofd de vrouwenrechten in de islam te respecteren.

Westerse leiders zeiden dat het nog niet duidelijk was of de beloften zouden worden nagekomen. De resolutie stelt duidelijke eisen aan de Taliban, die zijn aangenomen zonder dat Rusland of China hun veto hebben uitgesproken.

READ  De Groenlandse ijskap smelt: - Expert: - Het is zo enorm

De twee vetobevoegdheden stemden blanco, terwijl 13 van de 15 leden van de Veiligheidsraad voor stemden, waaronder Noorwegen.

Daarom stemde Rusland blanco

De Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties zei dat de resolutie de ISIS-dreiging niet serieus neemt en dat het risico bestaat dat Afghanistan zal worden ontdaan van competente mensen als Afghanen het land blijven ontvluchten.

– Als we meer tijd hadden gehad om aan deze kwesties te werken, zou het resultaat anders zijn geweest, zei VN-ambassadeur Vasily Nebenzia.

De vertegenwoordiger van China benadrukte dat de NAVO-landen verantwoordelijk blijven voor de ineenstorting van Afghanistan en de autonomie van het Afghaanse volk moeten respecteren. China riep ook op tot een onderzoek naar het doden van burgers door de VS.

De vertegenwoordiger van China zei dat de wereld nu moet samenwerken met de Taliban om een ​​veilig en stabiel Afghanistan te creëren.

Na de bijeenkomst zullen de vetobevoegdheden van de VN-Veiligheidsraad gesprekken voeren met VN-secretaris-generaal Antonio Guterres over de situatie.