Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De weg kiezen: zo zullen we de services uitvoeren

De weg kiezen: zo zullen we de services uitvoeren

Het project “Keuze van Gezondheid en Zorg” wordt nu steeds groter. De taak in deze tweede fase is om de dimensies en organisatie van gezondheidsdiensten voor de toekomst te definiëren.

We vatten hier de belangrijkste groep projecten samen:

Versterking van het gezondheidsstation en de schoolgezondheidszorg

De projectgroep kiest ervoor om fors te investeren in preventie en gezondheidsbevordering, vooral voor kinderen en jongeren. Vandaag hebben het gezondheidsstation en de schoolgezondheidsdienst zeer weinig middelen om alomvattend en preventief te werken. Ze missen het multidisciplinaire karakter om systematischer en preventief te werken aan de geestelijke gezondheid van kinderen en jongvolwassenen.

De groep koos ervoor om de service te verbeteren, zowel op de gezondheidspost als op de schoolgezondheidsdienst. Daarvan profiteert de hele gemeente en dat zal in alle regio’s voelbaar zijn.

Zoals we eerder schreven, hebben de gezondheidspost en de afdeling Geestelijke Gezondheid en Middelenmisbruik allemaal last van dezelfde trend: velen van ons lijden mentaal, en de toename is het sterkst bij kinderen en jongvolwassenen.

Het ministerie van Geestelijke Gezondheid en Middelenmisbruik zal de bestaande middelen behouden. Dit ondanks de enorme druk en de toename van verwijzingen. De afdeling en projectgroep ondersteunen dat we prioriteit geven aan het versterken van de gezondheidspost en de schoolgezondheidszorg, omdat zij denken dat dit gaat werken.

Het doel is om diensten te verlenen op een zo laag mogelijk niveau, met degenen die kinderen en jongeren elke dag ontmoeten. Het betekent ook het bevorderen van interdisciplinaire samenwerking tussen kleuterscholen, scholen en gezondheidsdiensten. Als we dat doen, denken we dat de behoefte aan geestelijke gezondheidszorg zal afnemen.

Thuiszorg wordt gepromoot

De thuiszorg wordt gemeentebreed versterkt, zowel qua aantal chefs als qua efficiëntie. We zijn erg oud en het is absoluut noodzakelijk dat we lang, liefst ons hele leven, in het huis kunnen blijven wonen.

Prime woningen en woningcorporaties rekenen wij tot onze eigen huisvesting. Het is dus de thuisservice die zal dienen als de primaire werkgelegenheid in woningcorporaties, door diensten te verlenen in de hoofdwoningen en buiten andere particuliere of gehuurde woningen.

De projectgroep werkt aan het voordragen van een zorgmedewerker voor alle diensten binnen verpleging en verzorging. Zorgfactor betekent het totaal aantal gewerkte jaren gedeeld door het totaal aantal gebruikers van de dienst. Deze factor zorgt voor gelijkheid van diensten in de hele gemeente en voor het juiste personeel om deze diensten te verlenen.

READ  Frb vraagt ​​Kjerkol om het gezondheidsplatform op te ruimen: - rotzooi - sluiten

In het algemeen stelt de projectgroep voor om de zorgfactor in de thuiszorg te vergroten. De zorgfactor van de thuiszorg zal onder meer worden beïnvloed door de reistijd tussen gebruikers en kan daarom hoger zijn in Hølonda en Horg dan in de lagere regio van Milhouse.

Daarnaast richten we ons op de ambulante dienstverlening. Er zijn meer gespecialiseerde diensten “op wielen”. Ze komen overal in de gemeente terecht op de plaats van de gebruiker. Of dat nu in een woningbouwvereniging, verpleeghuis of in een andere particuliere woning is. Het kan een kankerverpleegkundige zijn, een ergo- en fysiotherapeut, een geestelijke gezondheidsdienst en andere diensten.

Woningcorporaties door de hele gemeente

De projectgroep gaf al vroeg aan dat we in Milhouse een woningbouwvereniging met 24-uurs medewerkers misten. Meer mensen die in een instelling (een verpleeghuis) wonen, moeten tegenwoordig in een woningcorporatie gaan wonen. Hier hebben ze hun eigen appartement, met gemeenschappelijke ruimtes.

In het projectrapport laten we in alle regio’s een forse toename van het aantal woningen bij woningcorporaties zien.

Het punt is dat er keukenwerkzaamheden moeten zijn en veel activiteiten bij woningbouwverenigingen. Ze zouden op ontmoetingsplaatsen in de regio’s moeten wonen. Het uitzicht en de activiteit van vandaag zullen worden verbeterd in Hølonda, Horg en Buen.

Deze specifieke activiteit is preventie – koffie, bingo, muziek en gezelligheid zorgen voor een goede gezondheid. Daarnaast zal dit aanbod ook dienen ter verlichting van de nabestaanden die zware zorgtaken hebben.

Hoe zit het met Nederland?

De groep stelt voor om de twee vleugels van het verpleeghuis in het Hølonda Health and Welfare Centre om te bouwen tot woningbouwverenigingen met 24-uurs personeel. Hier komen 15 woningen. De 23 masterwoningen (zorgwoningen) in Nederland blijven zoals ze nu zijn.

Zowel de woningbouwvereniging als de hoofdwoning worden beheerd door of worden geleverd door de Thuiszorgdienst. Het rapport bevat onder meer verslagen die de behoefte aan woningbouw- en werknemersverenigingen in alle regio’s laten zien, zowel op korte als op lange termijn.

De reden waarom de projectgroep deze wijziging voorstelt aan het Hølonda Center for Health and Care is dat we hier geen gezonde verpleeghuisoperaties kunnen uitvoeren. Bedrijfsactiviteiten vereisen 24 uur per dag personeel van verpleegkundigen, iets wat we bij Hølonda niet altijd voor elkaar krijgen. Over de aanleiding voor de case lees je meer vanaf februari, toen de projectgroep het voorstelde.

READ  debat, toespraak | De geestelijke gezondheid van jongeren moet prioriteit krijgen

Het voorstel van de projectgroep is grotendeels gebaseerd op evaluaties van onze medewerkers bij Hølonda. Ze identificeerden operationele uitdagingen op verpleegafdelingen en tegelijkertijd is het duidelijk dat veel patiënten daar beter geholpen zouden zijn door de woningbouwvereniging. Er is meer activiteit en sociale gemeenschap in een veilige omgeving.

En hoe zit het met Lower Horg en Hallucinogen?

Bij het Horge Centrum voor Gezondheid en Zorg was er een spanning in verband met de verpleeghuisafdeling. De projectgroep stelt voor om door te gaan op de afdelingen van het verpleeghuis.

Ook hier is behoefte aan meer woningen bij langdurige woningcorporaties. Flow’s Seniors Centre is tegenwoordig een woonconsortium en ook hier zien we de noodzaak om uit te breiden naar meer plekken.

Ook in de regio Lower Milhouse is behoefte aan escalatie en ontwikkeling van woningcorporaties. Zoals eerder vermeld, zal de behoefte specifiek worden geïdentificeerd in het rapport dat net om de hoek ligt.

Wat betekent dit voor patiënten en medewerkers van een verpleeghuis in Nederland?

Wij zijn van mening dat sommige patiënten die momenteel op verpleeghuisafdelingen in Nederland zitten, een beter en gezonder beeld zullen hebben in de woningbouwvereniging met 24-uurs medewerkers. Zo zullen sommigen van hen zich in Hølonda kunnen vestigen. Sommigen zullen nog steeds in een instelling moeten wonen en een redelijk aanbod krijgen in een geschikte verpleeghuissuite in Horg of Buen.

Onze medewerkers zullen deskundig beoordelen en in dialoog gaan met patiënten en naasten om tot goede en juiste oplossingen te komen. Dit moet op een ordelijke en goede manier gebeuren, iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat er goed voor hem gezorgd wordt. De veiligheid van onze patiënten is het allerbelangrijkste.

Zoals we al eerder zeiden: dit is geen spaarproject – niemand mag zijn baan verliezen. Integendeel, we hebben de komende jaren meer nodig. Maar voor sommigen zal het een reorganisatie zijn. Als het voorstel wordt goedgekeurd, voeren we een gedegen proces met medewerkers, winkelmedewerkers en de personeelsafdeling. We moeten het goed doen, dialoog is het sleutelwoord.

Enterprise – rem erop

We zetten in op thuiszorg, preventie en gezondheidsbevordering. Dan durven we onze nieuwe verpleeghuisplekken ook niet uit te breiden. Er kan de komende decennia behoefte zijn aan meer institutionele plekken, maar als we er genoeg in slagen om diensten scheef te trekken, kunnen we de behoefte uitstellen.

READ  Trondheimsfjorden bezit een drijvend marien laboratorium

In de eerste fase is besloten om zwaardere zorg toe te voegen aan het verpleeghuis van Bowen.

Gezondheidsdiensten die staan

Het uitgangspunt van het project is dat we de dienstverlening moeten transformeren. Veel komen tegenwoordig in instellingen (verpleeghuizen) terecht. Velen van ons zullen en moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, bij voorkeur hun hele leven. We moeten dus de huishoudelijke diensten versterken en we hebben besloten dat preventie en gezondheidsbevordering een leidraad moet zijn voor alle gemeentelijke diensten.

Een belangrijk uitgangspunt is dat de diensten die we nu leveren duurzaam moeten zijn. Met andere woorden: de gezondheidszorg gaat nog tientallen jaren mee.

discussies

We hadden lange en goede discussies in de projectgroep, en we waren het niet altijd eens. Wanneer preventie prioriteit krijgt en diensten worden verschoven naar meer thuiszorg, zal dit ook op andere terreinen voelbaar zijn.

Maar door grondige discussies zijn we tot een voorstel gekomen waarvan we denken dat het beantwoordt aan de missie: we moeten de diensten transformeren zodat de meesten van ons thuis kunnen wonen, niet in de laatste plaats dat we een actief, kwaliteitsvol leven moeten leiden met goede fysieke en mentale gezondheid.

Als het rapport wordt goedgekeurd, wordt het normaal gesproken over een paar jaar geëvalueerd: hebben we de services kunnen veranderen? Zien we de effecten die we willen? Moeten we iets aanpassen?

verder verwerken

We zijn nu bezig met het afronden van het eindrapport. Het zou eind april, dus tijdens deze week, klaar moeten zijn.

Begin volgende week begint de politieke behandeling bij de Raad voor Ouderen en de Raad voor Personen met een Handicap en ontvangt de Commissie Gezondheid en Opvoeding deze op 4 mei. Op 10 mei neemt zij het voorzitterschap over, waarna op 24 mei de definitieve beraadslaging plaatsvindt in de gemeenteraad.

Op melhus.kommune.no/veivalg vindt u alle informatie over het project.