Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

De weg naar duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding

Ecologie, economie en gendergelijkheid. Dit zijn de hoofdlijnen van de groene economie. Het is de weg naar een welvarend en gediversifieerd land.

In de afgelopen jaren is het gebruik van de term “groene economie” toegenomen en is het geworden om er maar een paar te noemen. Het is gebruikt door de Verenigde Naties, staatshoofden, de Europese Unie en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling om de relatie tussen duurzaamheid, economie en milieu uit te leggen. Een transitie naar een groene economie is inderdaad precies wat nodig is om meer van de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties te bereiken – zowel doelstellingen voor klimaatactie, maar ook voor economische groei, rechtvaardigheid en welzijn. In juni 2022 is er de Stockholm +50-conferentie, die tot doel heeft een duurzame en groene economie, meer banen en een gezonde planeet voor iedereen te creëren, waar niemand achterblijft.

Wat is de groene economie?

Foto: Kristen Sneeby/Unsplash

Een groene economie wordt gedefinieerd als koolstofarm, hulpbronnenefficiënt en sociaal inclusief. In een groene economie wordt de groei van werkgelegenheid en inkomen aangedreven door publieke en private investeringen in economische activiteiten en infrastructuur die het mogelijk maken om emissies en vervuiling te verminderen, de efficiëntie van energie en hulpbronnen te verhogen en het verlies van biodiversiteit en ecosystemen te voorkomen. De groene economie omvat investeringen in duurzame energie, bijvoorbeeld zonne-energie, onshore en offshore windenergie, waterstof, elektrische auto’s en energiezuinige woningen.

Het concept van een groene economie vervangt niet duurzame ontwikkeling, maar creëert eerder een nieuwe focus op financiële middelen, investeringen, kapitaal, infrastructuur, werkgelegenheid en vaardigheden, evenals positieve sociale en ecologische resultaten.

READ  Degenen die het moeilijk hebben, moeten worden geïdentificeerd, hulp geboden en het stigma op de geestelijke gezondheid wordt verwijderd

De groene economie is nauw verbonden met Global Goal 13, klimaatactie, maar vestigt ook de aandacht op kwaliteit van leven met de mens centraal.

De vier dimensies van de groene economie

De groene economie geeft prioriteit aan de gezondheid van onze planeet en haar bewoners, en kijkt naar de relatie daartussen. De prioritering en implementatie van het Groene Initiatief helpt landen ook bij het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Doel 3: Een goede gezondheid en welzijn

Grote investeringen in de energie- en milieusector zullen honderdduizenden nieuwe banen opleveren. De concentratie van schone energie en groeiende welvaart ondersteunen de uitbreiding van natuurlijk, menselijk en sociaal kapitaal en bieden zo werkgelegenheid aan ‘groene’ bedrijven en organisaties. Daarnaast creëren de activiteiten van de sector mogelijkheden voor onderwijs, duurzame infrastructuur en onderwijs zodat iedereen kan floreren.

Doelstelling Zestien: Vrede, Rechtvaardigheid en Sterke Instituties

De groene economie heeft veel economische en sociale voordelen. Om een ​​groene economie te laten slagen, moeten instellingen multidisciplinair zijn – ze moeten wetenschap, economie, kennis over sectoren heen en lokale kennis toepassen. Door de verschillende geledingen van de samenleving te betrekken, zal de groene economie in staat zijn een financieel systeem op te bouwen dat de belangen van de samenleving dient door de lokale economieën te versterken, met behoud van gemeenschappelijke normen en procedures.

Doel 13: Klimaatactie

plastic flessen
Foto: OCG De oceaan redden/Unsplash

Groene transformatie beschermt, herstelt en investeert de natuur; Een cruciaal detail van groene economieën is het tegengaan van klimaatverandering en het herstel van de biodiversiteit. Vanwege de beperkte duurzaamheid van natuurlijk kapitaal heeft herstel en groei van water, land en natuurlijke systemen hoge prioriteit. Daarnaast is de groene economie nauw verwant aan de circulaire economie: een productie- en consumptiemodel waarbij materialen en producten zo lang mogelijk worden hergebruikt en gerecycled.

READ  Zijn rode groenten klaar voor mazzucato-ideeën?

Doel 12: Verantwoorde Consumptie en Productie

De groene economie is gerelateerd aan de circulaire economie. Op het gebied van consumptie moet er een verschuiving plaatsvinden om het verbruik van natuurlijke hulpbronnen terug te brengen tot een duurzaam niveau. De inclusieve economie omarmt en omarmt moderne modellen van economische ontwikkeling die gericht zijn op het creëren van welvaart binnen de grenzen van de planeet.

Milieuprogramma van de Verenigde Naties, Milieuprogramma van de Verenigde NatiesHet werkt met het concept van een groene economie en stimuleert de uitvoering van een groenere agenda in ontwikkelingslanden. De belangrijkste werkgebieden zijn gericht op groene financiering, technologie en investeringen, evenals het bevorderen van een macro-economische benadering van duurzame economische groei via regionale, subregionale en nationale fora. Ten slotte ondersteunt UNEP landen bij het ontwikkelen en integreren van macro-economisch beleid ter ondersteuning van de overgang naar een groene economie. Een van die landen is Kenia.

Kenia: voedingsdefinities

Kenia heeft een van de meest dynamische economieën van Afrika, maar staat voor een aantal economische, ecologische en sociale uitdagingen. Van klimaatverandering en uitputting van natuurlijke hulpbronnen tot toenemende armoede en stijgende werkloosheid, het land pakt deze problemen aan door zich in te zetten voor een koolstofarme en hulpbronnenefficiënte ontwikkelingsaanpak.

De hoofdstad is Nairobic
Nairobi, Kenia.
Foto: Amani Nation/Unsplash

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties benadrukte dat het overheidsbeleid een belangrijke rol speelt bij het vergroten van de prikkels om te investeren in duurzame energie. Dit kan onder meer door het invoeren van tijdgebonden prikkels, subsidies, belastingaftrek en teruglevertarieven. Dit laatste is geïmplementeerd in meer dan 30 ontwikkelde en 17 ontwikkelingslanden. Kenia voerde in 2008 een teruglevertarief in voor elektriciteit uit wind, biomassa en kleine waterkrachtcentrales en breidde in 2010 de tarieven uit met geothermische energie, biogas en zonne-energie.

READ  Zal de ervaring van de gezondheidsdiensten onderzoeken

Zoals bij elke vorm van positieve subsidie, is het ontwerp van feed-in-tarieven van cruciaal belang voor het succes ervan, afhankelijk van zaken als: subsidieperiodes, incrementele prijsverlagingen in de loop van de tijd en minimale of maximale capaciteitslimieten.

Stockholm +50

Deze groene investeringen moeten mogelijk gemaakt worden en ondersteund worden door gerichte overheidsuitgaven, beleidshervormingen en veranderingen in belastingen en regelgeving.

In 2021 besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties om de wereldwijde milieugemeenschap in Stockholm te verzamelen voor een grote internationale klimaatconferentie op 2 en 3 juni 2022, de week van de Wereldmilieudag.

Aankondiging van Stockholm +50

Het evenement geeft leiders de kans om 50 jaar multilaterale maatregelen voor milieubescherming te bespreken om te bereiken wat nodig is om een ​​betere toekomst op een gezondere planeet te verzekeren.

Het evenement erkent het belang van multilateralisme bij het aanpakken van de klimaat-, natuur- en vervuilingscrisis op aarde en zal dienen als een opstap naar het versnellen van de uitvoering van het decennium van de Verenigde Naties voor herstel van ecosystemen om duurzaamheidsdoelstellingen, de 2030-agenda en de Overeenkomst van Parijs te bereiken.

Lees hier meer over duurzaamheidsdoelen, klimaatmaatregelen en multilaterale samenwerking in de milieusector: Stockholm +50.