Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Debat, geestelijke gezondheid |  Het is tijd om te werken aan het verbeteren van de geestelijke gezondheid van jongeren

Debat, geestelijke gezondheid | Het is tijd om te werken aan het verbeteren van de geestelijke gezondheid van jongeren

Discussiepost Dit is een inleiding tot de discussie, geschreven door een externe bijdrager. De publicatie geeft de mening van de schrijver weer.

Als we naar de huidige samenleving kijken, bestaat er geen twijfel over dat er onder jongeren een groeiende belangstelling is voor geestelijke gezondheid. We zijn nog nooit zo open geweest over zo’n kwetsbaar onderwerp, en het is positief dat we erover praten. Maar we moeten niet vergeten dat woorden alleen niet genoeg zijn. Nu is het tijd om te handelen.

statistieken Het is duidelijk: geestelijke gezondheidsproblemen onder jongeren nemen toe. Dat blijkt uit cijfers van het directoraat Volksgezondheid Eén op de drie jongeren – Psychische problemen zoals angst, depressie of slaapproblemen. Dit zijn alarmerende cijfers en het wordt tijd dat we ze serieus nemen.

We kunnen heel trots zijn als het gaat om het Noorse gezondheidszorgsysteem. We hebben een systeem dat ons goede toegang geeft tot gezondheidszorgdiensten, en het is belangrijk om te benadrukken dat er veel geweldige mensen in de gezondheidszorg werken die hun uiterste best doen om te helpen.

Het is belangrijk Om eerst de positieve aspecten te zien. Noorwegen heeft veel geïnvesteerd in het verminderen van het stigma rond geestelijke gezondheidsproblemen. Veel organisaties en individuen hebben geholpen de dialoog rond geestelijke gezondheid te openen, wat ertoe heeft geleid dat meer jonge mensen zich durven uit te spreken over de uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd.

We hebben ook een toename gezien van het aantal beschikbare gezondheidszorgdiensten en middelen, zoals psychiaters en adviesdiensten, om jongeren te ondersteunen met hun geestelijke gezondheid. Er is echter nog veel te doen. De afgelopen decennia hebben we het aantal mensen met geestelijke gezondheidsproblemen in Noorwegen zien verdubbelen, zo blijkt Duidelijke jacht Bij NTNU.

Laten we een samenleving opbouwen waarin wij, jongeren, zich veilig en ondersteund voelen en in staat zijn om met de uitdagingen van het leven om te gaan

Preventieve metingen Het moet versterkt worden. We moeten vroeg beginnen door kinderen emotionele intelligentie te leren en hoe ze met stress en emotionele uitdagingen moeten omgaan. We moeten ook werken aan het terugdringen van de wachttijden voor specialistische hulp. Niemand zou maanden moeten wachten om de ondersteuning te krijgen die hij nodig heeft. Het is een schreeuw om hulp waar je zelfs naar toe reikt en om hulp vraagt. We moeten degenen vieren die opstaan, en dit niet als vanzelfsprekend beschouwen.

READ  Nieuwe studie: minister van klimaat Espen Barth Eide bezorgd over de opwarming van het noordpoolgebied

Bovendien hebben we een betere samenwerking nodig tussen het gezondheidszorgsysteem, scholen en gezinnen. Dit kan helpen problemen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken. Het is ook belangrijk om de kennis over geestelijke gezondheid onder docenten en gezondheidswerkers te vergroten. Dit maakte het voor ons, jongeren, gemakkelijker om voor hulp naar leraren te gaan.

Neem geestelijke gezondheid Onder jongeren is het een serieuzere zaak dan er alleen maar over praten. Het gaat om actie en het implementeren van gerichte maatregelen om de situatie te verbeteren. Laten we een samenleving opbouwen waarin wij, jongeren, zich veilig en ondersteund voelen en in staat zijn om met de uitdagingen van het leven om te gaan. Laten we laten zien dat we echt om de geestelijke gezondheid van jongeren geven.

Het is tijd om te handelen. Nnaar.