Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Debat, geestelijke gezondheid | Ouderlijke begeleiding – Geestelijke gezondheidswerker in Bodo


Kroniek Dit is een artikel geschreven door een externe bijdrager. Het verslag drukt de standpunten van de schrijver uit.

Wat is ouderbegeleiding precies? En hebben we onze eigen opvoedkundige banen in de gemeente nodig als er zoveel professionals en diensten zijn die hun wettelijke taak hebben? Zoals het in budgettaal wordt genoemd, moet de gemeente Bodø flinke kortingen aanbieden. Onder de belangrijke banen die dreigen te verdwijnen, zijn er twee supervisors/handlers. Misschien is een van de redenen dat de ouderlijke begeleiding al door anderen is verzorgd. Of is weten welke aanbiedingen mogelijk verdwijnen?

Dus een beetje algemene informatie waarvan wij denken dat die nuttig is. Wij zijn medewerkers van de GGZ Kinder- en Jeugdgezondheidszorg en zijn met Gemeentepsychologen een competentieomgeving die diverse cursussen en groepspresentaties biedt voor kinderen/tieners, ouders en professionals, alsmede individuele opvoedingsbegeleiding. We hebben ons gericht op vroege preventie, waarbij we vooral gezinnen met kinderen tussen 0 en 13 jaar helpen. Gezinnen uitrusten om met hun eigen uitdagingen en problemen om te gaan, is een gezonde factor bij het opbouwen van een goede geestelijke gezondheid voor generaties.

Elk jaar ontmoeten we een paar honderd gezinnen Die delen van zijn leven en strijd in onze handen legt. Veel dappere, wrede, maar ook zwakke mensen die willen opkomen voor hun kinderen om goed toegerust te zijn om de vele uitdagingen van het leven aan te gaan en standvastig in hen te staan. Voor velen is de drempel om hulp en ondersteuning te zoeken in een opvoedkundige rol hoog. Maar respect voor de bereidheid om het verschil te maken! En laat je niet misleiden. Het zijn zeer optimistische en solide ouders die moeilijke situaties en perioden in het leven kunnen doorstaan. Het komt bijvoorbeeld vaker voor dan we ons kunnen voorstellen. Instagram, Facebook en andere sociale media.

READ  Lise Øvreås is de nieuwe president van de Noorse Academie van Wetenschappen

De families die bij ons komen Veel verschillend, maar iedereen komt vrijwillig en wil ons aanbod. Boze kinderen, verdrietige kinderen, angstige kinderen, kinderen die gepest of buitengesloten worden, kinderen die handelen – we hopen allemaal goede volwassenen te worden die actief bijdragen aan de samenleving. We denken niet dat er minder jonge mensen zullen vechten voor hun leven door de dienstverlening aan gezinnen met kinderen te beëindigen.

Veel juridische diensten Hij heeft ouderlijke begeleiding als een van hun taken. We testen dat juist deze diensten, in samenwerking met ouders, bij ons terecht komen. Dit geldt zowel voor uitgebreide diensten, zoals gezondheidsposten, gezondheidsverpleegkundigen, huisartsen, kleuterscholen en scholen, als voor meer gespecialiseerde diensten, zoals een kinderopvang, een crisiscentrum, en gezondheidsdiensten die gespecialiseerd zijn in kinder- en jeugdpsychiatrie. De achtergrond kan zijn dat de individuele professional geen tijd heeft, zich competent genoeg voelt om toezicht te houden in langdurig complexe situaties en/of niet de mogelijkheid heeft om ouderlijke begeleiding voorrang te geven boven andere werktaken. Maar het gaat ook om het feit dat onze inspanningen een positieve bijdrage hebben geleverd aan veel gezinnen – wat betekent dat zowel mond-tot-mondreclame als andere professionals hun vertrouwen in ons stellen om een ​​verschil te kunnen maken.

Het maakt ons nederig en trots.