Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Debat, gezondheid | Alleen onderzoek kan dementie stoppen

Het bericht van de lezer Dit is een inleiding tot de discussie, geschreven door een externe bijdrager. De publicatie geeft de mening van de schrijver weer.

Tegenwoordig lijden ruim 100.000 mensen in Noorwegen aan dementie, en dit aantal neemt elk jaar toe. Binnen twintig jaar zal het aantal mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie verdubbelen als we er niet in slagen een uitgestelde of curatieve behandeling te vinden. In Inlandate County stijgt het besmettingspercentage van 8.900 naar 15.500, aldus Dementie kaart.

Dementie treft vooral ouderen, maar ook jongere mensen kunnen dementie krijgen. In Noorwegen worden minstens 2.000 mensen onder de 65 jaar getroffen. Ongeacht de leeftijd is dementie een pijnlijke ziekte voor de persoon en de familie en vrienden om hem heen. Familieleden dragen een grote last, en er wordt geschat dat de inspanningen van familieleden net zo groot zijn als de algemene zorg voor dementiepatiënten. In totaal kost dementie de Noorse samenleving jaarlijks ruim 100 miljard NOK.

Voor een ziekte die zo pijnlijk en veeleisend is, zowel voor individuen als voor de samenleving als geheel, doen we weinig om de voortgang ervan te stoppen. Er is meer onderzoek nodig. Alleen onderzoek kan dementie stoppen. Hoewel er meer dan honderd jaar zijn verstreken sinds de ziekte van Alzheimer voor het eerst werd beschreven, weten we nog steeds heel weinig over de oorzaken, ontwikkeling en mogelijke behandeling ervan. Internationaal wordt er twaalf keer meer onderzoek gedaan op andere gebieden, zoals kanker en hart- en vaatziekten, dan op het gebied van dementie.

READ  Aanhoudende economische groei verergert de natuur- en klimaatcrisis

Tegenwoordig vindt de Dementiecampagne van de National Society plaats en lopen onze leden en schoolkinderen samen om geld in te zamelen voor onderzoek en lokale inspanningen voor iedereen die getroffen is door dementie. Net zoals het lang duurde voordat onderzoek naar kanker en andere ziekten tot significante resultaten leidde, zal onderzoek naar dementie ook lang duren.

Onderzoek naar dementie is een vrij jong onderzoeksgebied, vergeleken met een aantal andere medische vakgebieden, maar de laatste jaren beginnen er resultaten te verschijnen, zowel als het gaat om vroege diagnose als mogelijke behandeling.

Er is nog veel dat we niet weten, en veel moeten leren, voordat we dementiepatiënten een even goede behandeling kunnen bieden als andere patiëntengroepen. In Noorwegen hebben we enkele van de beste onderzoeksomgevingen op het gebied van dementie ter wereld. We moeten op hen wedden. Er bestaat ook geen twijfel over de noodzaak, zowel op individueel als op maatschappelijk niveau. Wij kunnen allemaal een bijdrage leveren aan dit streven. Homobedrijven welkom!