Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Debat, gezondheid en zorg voor overheidsfinanciering, waar of niet waar?


Brief van de lezer Reader Dit is een discussiepost, geschreven door een externe bijdrager. De publicatie verwoordt de standpunten van de auteur.

Sinds 1 mei 2016 hebben vier gemeenten deelgenomen aan de pilot. Het doel is om erachter te komen of overheidsfinanciering van zorgdiensten zorgt voor meer gelijke behandeling over gemeentegrenzen heen en dekking van meer passende behoeften, en om ervoor te zorgen dat de behoeften van gebruikers op een betere manier worden gedekt dan nu het geval is.

Om een ​​meer accurate dekking van de behoeften en een gelijk toewijzingsproces tussen gemeenten te hebben, wordt een pilot uitgevoerd met rijksfinanciering en criteria voor de toewijzing van zorgdiensten. Een aandachtsgebied is de systematische betrokkenheid van de gebruiker bij “wat belangrijk voor je is” denken.

De vier gemeenten die deelnamen aan de proef leerden van elkaar en werden nauw opgevolgd door het Noorse Directoraat voor Volksgezondheid. De kosten van de vier gemeenten stegen, maar er werd in het experiment een veel hoger bedrag aan de staat betaald dan er van de grenzen werd afgehouden. Ze hebben naast de plafonds een aantal hulpmiddelen geplaatst, wat in het algemeen betekent dat ook de gebruikers tevreden zijn.

De gemeenten die hebben deelgenomen aan het project zijn zeer tevreden, en vanaf 2021 wordt de regeling uitgebreid naar 6 gemeenten op het moment dat sinds de start van de proef enkele meters ruimte is uitgetrokken voor proef vanwege vooroordelen, critici hebben kritiek op de regeling als “dom en duur”.

READ  Kortom, maandag 11 januari

KS verklaarde dat het voor het Noorse Directoraat van Volksgezondheid niet mogelijk zou zijn om veel gemeenten een vergelijkbare, nauwgezette follow-up te geven als deze proef na afloop van de proef zou worden veralgemeend, en dat het onwaarschijnlijk was dat de staat zou instemmen met meer financiering hele gemeentelijke sector van deze orde van grootte.

Het was nooit de bedoeling dat de regeling goedkoper zou worden, maar de dienstverlening zou over de gemeentegrenzen heen hetzelfde moeten zijn.

De gemeente Petit Lødingen is een van de nieuwe gemeenten die deel gaan uitmaken van de regeling, en in mijn land was er een gemeenteraad die unaniem instemde om deze regeling aan te vragen.

De gemeente kampt al jaren met een totaal uit de hand gelopen welzijnsdienst, en waar budgetten worden gezien alsنظر indicatief.Bij het vergelijken van Costra-cijfers voor gemeenten in dezelfde groep bleek dat onze kosten om complexe redenen veel hoger waren. We hebben onder andere een zeer groot aantal gebruikers die veel middelen nodig hebben, en dit zijn kosten die niet volledig door de staat worden gedekt.

We hebben de ervaring gevolgd en we hebben de wens om tools en toegang tot expertise te verwerven die kunnen bijdragen aan eenzelfde kwaliteit van de welzijnsdienst van de gemeente. We willen ook dat de staat in de toekomst de rekening voor de dienst volledig betaalt.

Wat is er mis met de staat die de rekening neemt?

Ik vind het erg verontrustend dat er een vleugje kritiek is om programma’s uit te proberen die zouden kunnen bijdragen aan gelijke dienstverlening in het hele land.

READ  Elisabeth Salvesen is benoemd tot Chief Operating Officer van het Department of Health and Care Services

Het belangrijkste voor mij is om te focussen op de gebruikers, niet op de financiën van de gemeente.

Het enige juiste is dat je zowel in Lødingen als in Bærum goede zorg hebt.

Het extra rijksverbruik in de pilotgemeenten is een bewijs dat de dienst niet in het belang van de gebruiker was, maar gebaseerd op wat de gemeentelijke economie zich in de pilotgemeenten kan veroorloven.

Naar mijn mening is het enige juiste dat de staat kan doen om met een regeling te komen die ervoor zorgt dat alle inwoners van het land gelijke welvaart hebben, ongeacht het postadres.

Davyn Olsen

Eerste FrP-kandidaat bij parlementsverkiezingen