Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Debatteren, Verpleegkunde |  Zou Florence Nightingale perfect kunnen zijn in 2022?

Debatteren, Verpleegkunde | Zou Florence Nightingale perfect kunnen zijn in 2022?

Kroniek Dit is een artikel geschreven door een externe bijdrager. Het verslag drukt de standpunten van de schrijver uit.

Net als andere noodzakelijke beroepen van de verzorgingsstaat, zoals het onderwijzen van leraren en maatschappelijk werkers, is het verpleegkundig onderwijs academisch onderwezen. Het is onderdeel geworden van het systeem van hogescholen en universiteiten en er zijn vereisten voor op onderzoek gebaseerde kennis vastgesteld als basis voor theoretische en praktische kennis. Voor sommigen wordt dit gezien als het verpleegkundige beroep dat afstand neemt van het praktische ambacht. Voor anderen, zoals ik, wordt academisch onderwijs gezien als een verbetering van praktische kennis en als een traditie waar verpleegkundigen deel van uitmaken sinds Florence Nightingale Notes on Nursing publiceerde in 1860.

Het beroep van verpleegkundige is verdeeld in twee richtingen. Een driejarige algemene opleiding die leidt tot een bachelordiploma en een tweejarige gespecialiseerde opleiding die leidt tot een masterdiploma. Het is gebruikelijk tussen bachelor- en masteropleidingen verpleegkunde dat 50% van het onderzoek hands-on moet worden gedaan met patiëntcontact. De duur van het openbaar onderwijs vanaf 1948 werd wettelijk vastgelegd tot drie jaar. Het gespecialiseerde onderwijs staat niet vast. Specialisten wisselen tussen één en twee jaar, voordat 1974 anderhalf jaar wordt. Vandaag zijn er nog ongeveer twee jaar om een ​​officiële masteropleiding in te dienen.

Wetenschap kan worden geïnterpreteerd als een systematisch, systematisch en kritisch onderzoek van een praktijk of van de theoretische kennis waarop die praktijk is gebaseerd. Florence Nightingale was een verpleegster die haar aantekeningen ordende. Iedereen kon Britse soldaten zien sneuvelen tijdens de Krimoorlog, maar waaraan stierven ze? Door systematisch onderzoek heeft Nightingale objectieve cijfers kunnen geven die aantonen dat voor elke soldaat die stierf aan oorlogswonden, er zeven stierven aan een ziekte (Wyvstad, 2018). Met deze kennis kunnen gerichte maatregelen worden genomen. Verpleegkundige notities zijn een steunpilaar van de praktijk, en hun analyse is Nightingale’s belangrijkste bijdrage aan het verpleegkundig beroep, ons vak (Elstad, 2014).

READ  Buiten zijn is goed voor bijziendheid, ongeacht het weer, doc

De aantekeningen van Florence Nightingale waren niet ‘blind om te zien’. Het was doelgericht werk waarbij je moest weten waar je naar op zoek was, wat je ermee moest doen en die kennis correct moest toepassen in de situatie (Nightingale, (1860) 1997). We kunnen hiervoor andere woorden gebruiken. We kunnen zeggen kennis (epistmê) over de aandoening, de klinische werkingsmechanismen van het onderwerp (techné) en ervaring en praktische wijsheid (fronesis) om correct te handelen (Aristoteles, 2013). Klinkt deze manier om het praktische vak van verpleegkunde te begrijpen bekend in de oren? Als kennis leidt tot actie en ervaring die de verpleegkundige in staat stelt ethisch te handelen op basis van haar begrip van de situatie?

Dit is waar de nieuwe regelgeving voor verpleegkundigen en gespecialiseerde verpleegkundigen op is gebaseerd voor de 2019-03-15-412 National Guidelines for Nursing Education en FOR-2021-10-26-3095 for Surgical Nursing Education (wat mijn specialiteit is). Ze werden gebouwd volgens hetzelfde ontwerp dat we kennen van Florence Nightingale en van de grote filosoof uit de oudheid, Aristoteles. theoretisch Kennis Enwaardigheid Om deze kennis te vertalen in de ene actie en de andere algemene efficiëntie Om het toe te passen in de huidige instelling.

Florence Nightingale schreef haar belangrijkste boek voordat ze micro-organismen kende. In ons dagelijks leven maakt het niet zoveel uit of we aan stof of bacteriën denken als we ons voor het eten over de keukentafel wassen. In een woning met een zwakke patiënt is het van belang kennis te hebben van besmettelijke stoffen en de besmettingsroute, omdat we dan gerichte hygiënemaatregelen kunnen treffen die besmetting voorkomen. Florence Nightingale zei dat we van onze ervaringen moeten leren en niet de “fouten van onze grootouders” (1860) 1997, blz. 180 moeten herhalen.

READ  Debat, geestelijke gezondheid | In de ruzie met Styggen

De Academicization of Nursing is een opleiding die onze praktijk versterkt door het Nigthingale-patroon te volgen. Onze waarnemingen moeten worden geanalyseerd om ze te vertalen in acties die worden uitgevoerd in overeenstemming met ons begrip van de situatie. Maar we moesten ook vragen stellen over onze praktijk. Is dit waar of herhalen we de “fouten van onze grootouders”? Nachtegaal is nog steeds geschikt om te oefenen, maar als beoefenaar kennen we het niet. Het belang ervan voor de praktijk is de academisering van de praktijk. De praktijk moet voortdurend worden gecontroleerd en verpleegkundigen moeten een hulpmiddel hebben om hun praktijk systematisch, systematisch en kritisch te evalueren. En daar is Florence Nightingale nog steeds perfect.

bronnen:

Aristoteles. (2013). Nicomachische ethiek. Oslo: Vidarforlaget.
Elstad, ik (2014). Verpleegkundig denken. Oslo: Gildendale Academie.
Nachtegaal, F. (1860) 1997). Opmerkingen over verpleegkunde. Oslo: Universitetsforlaget.
Wavestad, . (2018). Wetenschapstheorie in gezondheidswetenschappen. Oslo: Universitetsforlaget.