Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Deskundig advies over regressiefinanciering

Financiën

Ontwikkelingsafspraken worden serieuzer genomen als er geld aan wordt gekoppeld, aldus een Nederlandse deskundige, die daarmee in lijn is met de commissie Hatlin.

Een van de aanbevelingen van de Hatlin-commissie, die de financiering van universiteiten en hogescholen beoordeelde, is om financiering te koppelen aan ontwikkelingsovereenkomsten.

Alle universiteiten en hogescholen formuleren tegenwoordig wat ze willen meten in de nieuwe afspraken die ze maken met het ministerie van Onderwijs. Ze kregen een deadline van 20 mei om de doelen te behalen en een nieuwe deadline van 20 september om een ​​ontwerp van nieuwe overeenkomst in te dienen, die vanaf 2023 van toepassing zal zijn.

Ontwikkelingsovereenkomsten verspreiden zich

Op een symposium over onderzoeksbeleid op dinsdagmiddag in Nifu (Noordelijk Instituut voor Innovatie Studies, Onderzoek en Onderwijs) was de rol van ontwikkelingsafspraken in het bekostigingssysteem een ​​van de onderwerpen. Professor Ben Youngblood van de Universiteit Twente in Nederland merkte op dat veel EU-instellingen voor hoger onderwijs zijn overgestapt op op dialoog gebaseerde financieringssystemen, bijvoorbeeld door ontwikkelingsovereenkomsten, die meer gericht zijn op kwalitatieve doelstellingen.

Professor Ben Youngblood

Uniploid is een expert in management en toewijzing van middelen in het hoger onderwijs.

“Ik ben een fan van ontwikkelingsovereenkomsten, ze kunnen echt een verschil maken en op een flexibelere manier bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van landen voor instellingen voor hoger onderwijs”, zei hij, erop wijzend dat de trend in Europa meer financiering is op basis van ONTWIKKELINGSDOELEN.

feiten

ontwikkelingsovereenkomsten

  • De eerste afspraken zijn gemaakt in 2016 en waren onderdeel van de gunningsbrieven 2017.
  • Alle openbare instellingen voor hoger onderwijs in Noorwegen hebben nu een ontwikkelingsovereenkomst met het ministerie van Onderwijs.
  • Overeenkomsten in 2016: NTNU, Universiteit van Oslo, Universiteit van Stavanger, Universiteit van Zuidoost-Noorwegen en Ostfold University College.
  • Ingeschreven in 2017: University of Nord, University of the Arctic Norway, UiT, University College of Western Norway, University of Bergen en University College Inland.
  • Ingeschreven in 2018: Oslo School of Architecture and Design, University College Molde, University College Fulda, Oslo Academy of Arts, Norwegian School of Management (NHH), Norwegian Sports Academy, NMBU, Norwegian Academy of Music, Oslo Mate, Sami University College en Universiteit perfide.
  • Vanaf 2023 gaan alle instellingen nieuwe ontwikkelingsovereenkomsten aan met het ministerie van Onderwijs.
  • Ze kregen 20 mei de tijd om voor te stellen wat er gemeten zou worden en 20 september om een ​​concept van een nieuwe overeenkomst in te dienen.

Youngbloed merkt op dat afspraken serieuzer worden genomen als ze financiële consequenties hebben.

in de hele sector

Hoogleraar en voormalig UiT-voorzitter Anne Husebekk is een van de leden van de commissie Hatlen, die voorstelt ontwikkelingsovereenkomsten een grotere rol te geven in het bestuur van de universiteit en hogeschool. Ze staat aan de kant van haar Nederlandse collega.

– Wij vinden dat financiering gekoppeld moet worden aan afspraken, maar hier doorkruisen we de sector volgens de input die we hebben gekregen, zei ze op het symposium.

Beide beleidsreferenties, waaronder het Governance-rapport, en de meeste input van universiteiten en hogescholen aan de commissie, maken duidelijk dat men geld niet wil binden aan ontwikkelingsovereenkomsten.

Volgens het rapport van de commissie geeft de financiering de afspraken meer impact en beveelt de commissie het ministerie van Onderwijs en Onderzoek aan om met de sector in gesprek te gaan over de invulling van deze koppeling.

Het rapport van de Hatlin-commissie ligt nu ter consultatie, met een deadline van 10 juni.

onduidelijk geval

Nifu-onderzoeker Mary Elkin leidde het werk Ontwikkelingsafspraken beoordelen in 2020En Dit in opdracht van het ministerie van Onderwijs en Onderzoek en ter voorbereiding van het Departementsrapport.

Zij is van mening dat de commissie Hatlin er aan bijdraagt ​​dat ontwikkelingsovereenkomsten een onduidelijke status krijgen, wanneer de financieringskwestie weer aan de orde is. Ze herinnert eraan dat de afspraken voortkwamen uit een discussie over sectorfinanciering, toen de commissie Hægeland ze in 2015 voorstelde. Daarna stonden er in het directieverslag van 2021 duidelijke aanwijzingen dat er geen geld aan de afspraken gebonden mocht worden.

– Nu hebben we een nieuwe commissie en een tegenbericht dat het geld aan de afspraken moet worden gekoppeld zodat ze serieus genomen kunnen worden. Het geeft afspraken een dubbelzinnige status, en doet iets met het soort instrumenten dat afspraken kunnen worden. Het gaat ook om objectieve formuleringen, zei ze op het Nevus Symposium.

Een vurig debat over autonomie

Professor Youngblood signaleerde veel uitdagingen bij de afspraken, waaronder de discussie of de afspraken verder gaan dan de onafhankelijkheid van instellingen.

Veel landen zeggen dat de afspraken hen helpen om de doelen die de overheid hen heeft gesteld beter te bereiken, maar er is discussie over de vraag of ze een negatieve invloed hebben op de autonomie. Ook in Nederland is het een brandend probleem, zegt hij.

Hij merkt op dat afspraken de verschillen tussen instellingen kunnen versterken, wat een ongewenst effect zou hebben. Ook gaf hij aan dat overheden in de verleiding kunnen komen om steeds meer doelen te stellen op onderwijsinstellingen.

– Er is een tendens om steeds meer doelen te stellen en dit kan leiden tot ‘micromanagement’, zei hij en haalde een voorbeeld aan uit Berlijn, waar universiteiten klaagden dat ze steeds meer doelen werden opgelegd; doelstellingen van gendergelijkheid, internationalisering, digitalisering, enz.

Marie Elkin benadrukte dat afspraken scherp moesten zijn, om niet op het Berlijnse model te lijken.

– Er zijn hier al verwijzingen over communicatie-eisen, het belang van het beroepsleven, beroepstaal en meer in de overeenkomsten. Er zijn hier wat uitdagingen, zei ze, ik zal argumenteren.

READ  Wel of niet beleggen in aandelen?