Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Det blir dyrere være syk i år

Vanaf januari tot en met egenandelen. Du må betale 451 kronen meer voor du fr frikort.

Økningen av egenandelstaket skaper fors helseforskjeller en rammer sosialt skeivt.

Dyrere helsehjelp rimer dårlig med regjeringas uttalte mål om op det skal være vanlige mensen tur, en in bekjempe ulikhet.

En økning av egenandelstaket er nettopp en skritt mot større forskjeller.

For dem som i størst grad bruker frikortet er nettopp dem som disse hundrelappene betyr mest for.

Det blir ikke en regjering voor vanlige folk, bare de sier det mange nok ganger.

Dyrere helsehjelp merkes i hverdagen, mens politikerfraser forblir kun det. Regjeringa kunne valgt å øke skatten for the med millioninntekter og milliardformuer, i stedet for å sende regninga til folk som er syke.

Det er en sammenheng mellom økonomi en helse.

Betale meer

Folkehelserapporten fra 2018 viser tydelig at Forskjells-Norge ikke bare handler om lommeboka – de økonomiske forskjellene på folk i Norge gjenspeiles i helse.

De med lang utdanning en god økonomi gjennomgående lever lenger en har mindre helpeproblemer enn grupper med lavere utdanningsnivå en dårligere økonomi.

Derfor har folk fått dårligere livskvalitet

Det betyr at folk som har dårlig helse en større behov for legtjenester, fysiotrapi, mediciner en transport til behandling må betale mer for å nå frikortgrensa.

Kjerkol

Til tross for det øker regjeringa frikortsgrensa fra 2460 til 2921 kroner. Vi vet bij dårlig helse og dårlig økonomi henger sammen.

Vi vet bij pandemien har gjort de økonomiske forskjellene mellom oss større. Livskvalitetundersøkelsen fra SSB viser at fler mindre fornøyd med helsen sin.

Zoals blir helse dyrere.

Jeg har lyst til å gjenta et sitat fra, da Solberg-regjeringens forslag om økningen i egenandelstaket for frikort kom på bordet i fjor: «Det blir feil å påføre ø underkte utemit midt» for en sykddom.

Det er som om jeg skulle sagt det selv, men det kom ikke fra meg. Det kom fra Ingvil Kjerkol, voor hun ble helse minister.

Hun karakteriserte økningen i egenandelstaket som fryktelig usosialt en som høyrepolitikk.

Rammer treffsikkert

Mannen met altså egenandelstaket met hele 451 kronen, midt under en pandemi, met Arbeiderpartiet ved roret.

I et samfunn med store forskjeller, der det er både er forskjeller in økonomi en forskjeller i helse, betyr dyrere helsehjelp at den uretten som var der fra før, forsterkes.

Het is allemaal mogelijk om samen te werken met soortgelijke helsetjenester, uavhengig av økonomi.

Jeg tror vanlige folk, som Arbeiderpartiet og Senterpartiet sier bij regjeringa skal være til for, er helt enig i det.

Økningen av egenandelstaket rammer treffsikkert dem som allerede har minst.

Det er høyrepolitikk vi hadde forventet at ble luket ut av et rødgrønt statsbudsjett.

Voor med en ny regjering forventer vi også ny politikk.

En politikk som minsker forskjellene.

Svare op kronikken? Brenner du inne med noe? Stuur oss ​​din mening naar [email protected]

READ  Dekolonisatie zal een krachtigere wetenschap opleveren