Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Deze knelpunten zorgen ervoor dat we onvoldoende verpleegkundigen opleiden

  • Nina Elizabeth Bligen

    Afdelingsvoorzitter, afdeling Verpleging en Gezondheidswetenschappen, Universiteit van Zuidoost-Noorwegen (USN)

De maatregelen van de regering lossen de kritieke en kritieke personeelssituatie in ziekenhuizen en gemeentelijke gezondheids- en zorgdiensten in het hele land niet op, merkt afdelingshoofd Nina Elisabeth Plajen van de universiteit van Zuidoost-Noorwegen op.

Wij willen verpleegkundigen opleiden die hun vak op een verantwoorde manier kunnen uitoefenen. Tegelijkertijd willen we moedig en innovatief zijn. Dan hebben we hulp nodig.

Kroniek
Dit is geschiedenis. Meningen in de tekst zijn voor rekening van de auteur.

Beste premier Jonas Gahr Stoer,

We worden getroffen door een pandemie die ernstige gevolgen heeft voor de samenleving, en u en de overheid nemen maatregelen om besmetting te verminderen en de ontwikkeling van een gevaarlijke ziekte te voorkomen.

Er is veel goeds en juist, maar deze maatregelen lossen het kritieke en kritieke personeelsprobleem van ziekenhuizen, gezondheids- en gemeentelijke zorgdiensten in het hele land niet op.

De Noorse Vereniging van Verpleegkundigen heeft opgeroepen tot de nodige crisispakketten die ervoor kunnen zorgen dat gezondheidsdiensten, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers in dit extreme geval voorspelbaar zijn. Dit zijn maatregelen die de acute en dramatische situatie waarin we ons nu bevinden kunnen verlichten, maar op de lange termijn hebben we meer verpleegkundigen nodig.

Wij zijn klaar om bij te dragen

We hebben verpleegkundigen nodig voor zowel ziekenhuizen, gezondheidsdiensten als gemeentelijke zorg. Die hebben we nodig, niet in de laatste plaats omdat het deze verpleegkundigen waren die zich later onder meer specialiseerden op de intensive care.

READ  Helgeland Ziekenhuis, Gezondheid en Zorg | Wat doet Helgeland Ziekenhuis?

Om meer mensen op te leiden, zijn meer studieplekken nodig. Het aanpassen van het aantal studieplekken is relatief eenvoudig als de politieke wil daartoe bestaat, maar er zijn ook toewijzingen voor stages nodig.

Zelfs als u en de overheid dat zouden doen, zouden we nog steeds hand en voet zijn door een EU-richtlijn die ons precies vertelt hoeveel uur studenten in de praktijk zouden moeten besteden, en hoe die praktijk eruit zou kunnen zien.

Dit maakt het moeilijk om iets nieuws en anders te bedenken. Dit weerhoudt ons ervan om nieuwe en innovatieve manieren te vinden om verpleegkundigen op te leiden, die misschien meer gericht zijn op wat wij zien als toekomstige behoeften.

Op universiteiten en hogescholen zijn we bereid om meer verpleegkundigen op te leiden. Maar helaas worden we geconfronteerd met meer obstakels dan kansen, aangezien wet- en regelgeving tegenwoordig van kracht is:

Knelpunt 1: Binding met de Europese Unie

Een student verpleegkunde buiten een Europees gereguleerde praktijk in het beroepsleven voor 50 procent van de studietijd. Aan de Universiteit van Zuidoost-Noorwegen hebben we ultramoderne simulatieafdelingen met geavanceerde apparatuur. Hier kunnen studenten oefenen, coachen en leren door middel van simulatie, niet in de laatste plaats in intense situaties.

Onze speciaal ontworpen simulatiesecties zijn echter niet geaccrediteerd als praktijkstudies door de Europese Unie. Dus ook al hebben we veel ideeën over hoe we de empirische studies kunnen oplossen, we zijn gebonden aan regels die zijn aangenomen in een tijd dat de maatschappelijke veranderingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd, niet zo waren voorzien.

We zijn gebonden aan regels die zijn aangenomen in een tijd dat de maatschappelijke veranderingen waarmee we vandaag worden geconfronteerd niet werden verwacht.

Knelpunt 2: Gebrek aan training

Een oplossing zijn meer studieplekken. De manier waarop het systeem vandaag werkt, is niet genoeg, omdat we niet genoeg interne opleiding hebben. Als onderwijsinstelling zijn wij aangesloten bij het Ministerie van Onderwijs en Onderzoek, terwijl wij de studie Nursing in Clinical Reality van het Ministerie van VWS beschrijven.
Zoals we het testen, is er geen of weinig samenwerking tussen het ministerie van VWS en het ministerie van Onderwijs.

READ  Moedig iedereen af ​​om zich te laten vaccineren

De gezondheids- en zorgdiensten stonden al voor de pandemie onder druk en werden niet gefinancierd om bij te dragen aan de opleiding van verpleegkundigen.

De gezondheidsdiensten moeten worden toegerust om een ​​veel groter aantal studenten op te vangen en bij te dragen aan de ontwikkeling van andere vormen van praktijkonderwijs. Praktijkbegeleiders dienen in de gelegenheid te worden gesteld om de noodzakelijke nascholing in supervisie te volgen. Hier moet de overheid in actie komen.

Zoals wij het ervaren is er geen of weinig samenwerking tussen het ministerie van VWS en het ministerie van Onderwijs

Knelpunt nr. 3: het vermogen van de leraar

Het derde knelpunt is het vermogen van de leraar. Wie leidt de verpleegkundigen van morgen op? Krachtige krachten in de samenleving willen dat we ons richten op het snel aan het werk krijgen van verpleegkundigen via een bacheloropleiding en prioriteit geven aan de masteropleiding voor verpleegkundigen.
Het zal echter een impact hebben op de leraren van morgen in het verpleegkundig onderwijs. Verpleegkundige zijn is niet genoeg voor iemand die nieuwe verpleegkundigen opleidt.

Kennis en begeleiding moeten op onderzoek zijn gebaseerd. Vereist docenten met onderzoeksvaardigheden. Het opbouwen van onderwijs- en onderzoeksvaardigheden vereist tijd en langetermijnplanning.

We hebben educatieve cursussen nodig waar verpleegkundigen pedagogiek en lesmethoden voor hun eigen vak kunnen bestuderen. Nieuwe en alternatieve onderwijsmethoden vereisen kennis en competentie die verder gaan dan een klinische masteropleiding. Een doctoraat en onderwijskundige geschiktheid zijn vereist.

Het opbouwen van onderwijs- en onderzoeksvaardigheden vereist tijd en langetermijnplanning

We moeten nieuw en anders denken

De Universiteit van Zuidoost-Noorwegen (USN) is op weg om een ​​gedecentraliseerde verpleegopleiding te ontwikkelen die in het najaar van 2022 zal beginnen.

READ  nieuws, wetenschap | We hebben deze delen van het universum nog nooit eerder gezien

Hier proberen we alternatieve lesmethoden en lessen. Het kan verwijzen naar een nieuwe en meer toekomstgerichte verpleegopleiding.

Maar minder kolen opleiden in de provincies is kostbaar, dus ook politieke wil is nodig.

In onze schijnbaar gecontroleerde wereld kwam de pandemie als een verrassing en was er niets voorbereid. Dit is misschien wel het duidelijkste teken dat we moeten proberen om nieuw en anders te denken om de fundamentele problemen van de huidige werkgelegenheidscrisis op te lossen.

Bij USN willen we verpleegkundigen opleiden die hun vak op een verantwoorde manier kunnen uitoefenen en tegelijkertijd moedig en innovatief zijn als het gaat om het oplossen van onverwachte uitdagingen.

Dan hebben we de hulp van de overheid nodig om de knelpunten weg te werken.