Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Directe winst van Zaptec – 168 procent gestegen

Zaptec verhoogde zijn omzet in het derde kwartaal met 168 procent tot NOK 130,96 miljoen vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar. De geregistreerde inkooporders stegen met 182 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De aangepaste EBITDA bedroeg 22,9 miljoen NOK, vergeleken met 5,1 miljoen NOK in 2020, wat overeenkomt met een EBITDA-marge van 17,5 procent. De brutomarge verbeterde aanzienlijk en eindigde op 44,8 procent.

We verhogen de omzet in alle geografische markten met een aanzienlijke stijging van de brutomarges en aangepaste EBITDA. Onze leidende marktpositie ligt in meergezinswoningen en kantoorgebouwen in Europa, zegt Anders Thingbo, CEO van Zaptec in het rapport.

Onze strategische focus zal blijven liggen op geografische expansie via het bedrijfsmodel van de systeembeheerder, lage kapitaalinvesteringen en continue technologische ontwikkeling om terugkerende inkomsten en hogere klantwaarden te realiseren, voegt hij eraan toe.

Thingbø stelt ook dat haar Zwitserse dochteronderneming Novavolt winstgevend groeit en dat het waardevol zal zijn voor de ontwikkeling in Duitsland.

– In 2022 gaan we uit van een winstgevende inkomensgroei in lijn met de toename van de Europese markten voor elektrische voertuigen. Tweederde van de omzet zal buiten Noorwegen worden verzameld, zelfs als het verkoopvolume in 2022 in Noorwegen toeneemt.

Het bedrijf stelt ook dat het is begonnen met de voorbereidingen voor de overgang naar de hoofdselectie van Euronext Growth.

Lees hier het volledige kwartaalbericht.

(Krona-molen) 3. kV/21 3. kV/20
bedrijfsopbrengsten 130,96 48,78
Bedrijfsresultaten −4,74 2,61
Resultaat vóór belastingen −4, 63 −10, 71
Resultaat na belasting −11,03 10,11