Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Directeur Gezondheid en Welzijn – Gemeente Berlevog

De gemeentelijke verplegings- en zorgdienst Berlevåg heeft een 100% ontwikkelingsgerichte en toekomstgerichte zorg- en zorgmanager nodig.

Het hoofd van de afdeling Gezondheid en Zorg leidt, organiseert en coördineert de activiteiten in zijn sector.

Berlevåg Health Centre bestaat uit een verpleeghuis, ouderdomspensioen, thuiszorg en eerstelijnsgezondheidszorg. Drie afdelingshoofden en de hoofdgeneesheer van de gemeente rapporteren aan de Chef Volksgezondheid en Welzijn.

De functie heeft personele, budget- en financiële verantwoordelijkheden en rapporteert rechtstreeks aan het bestuurslid. Het Hoofd Zorg en Gezondheid maakt deel uit van de Beheergroep Adviseur.

Vereiste kwalificaties:

Verwante gezondheidsvoorlichting

Aantoonbare ervaring met management en financieel management

Gewenste ervaren verpleegkundige service en zorg

Multidisciplinaire samenwerking is vastgelegd in een systeem in de gemeente, en het gedocumenteerde vermogen van samenwerking en communicatie zal worden benadrukt

we kunnen weergeven:

Ontwikkelingsgerichte gezondheidszorg

goede werkomgeving

Mooie kansen om hun competenties uit te breiden en bij te dragen aan een steeds betere zorgverlening

Gekwalificeerde en enthousiaste medewerkers

goede economische omstandigheden

Voor deze functie is een managementovereenkomst opgesteld met de adviseur.

Tarieven zoals afgesproken.

De gemeente helpt met huisvesting en verhuiskosten worden volgens haar eigen regels vergoed. Berlevåg heeft een nieuwe school en volledige dekking van de kleuterschool.

In Finnmark zijn er ook stimuleringsmaatregelen van de overheid, zoals het kwijtschelden van leningen in het Staatsleningenfonds, het verlagen van belastingen en het verhogen van de kinderbijslag.

Vragen over de functie kunnen worden gericht aan kanselier Jørgen Holten Jørgensen, tel. 458 79800

READ  Er werden 162 coronapatiënten opgenomen - meer dan een dozijn patiënten van de vorige dag

Deadline aanmelding: 25 augustus 2021

De aanvraag met een kopie van de diploma’s en certificaten wordt verzonden naar [email protected]