Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Discussie, Lezersbericht | “Parodie op Helles Nord’s zet in darmkankerchirurgie bereikt nieuwe hoogten”

Lezer bericht Dit is een discussiepost, geschreven door een externe bijdrager. De publicatie verwoordt de standpunten van de auteur.

“In het achterland waar oost west is en vijf en twee negen… want in het achterland waar alles kan werken, zijn er domme, totaal rare mannen.” Deze regels kwamen tot mij in een populair kinderliedje van Alf Pruisen na het lezen in de media na de bestuursvergadering in het Helgeland Ziekenhuis (HSYK) op 25 november. Wat daar wordt getoond, brengt een simulatie van het weekendtransport van de Helles Nord-darmkankeroperatie van HSYK naar het Nordland-ziekenhuis naar nieuwe hoogten.

Voordat we daarop ingaan, is het misschien een goed idee om een ​​kort overzicht te geven van waar deze stap over gaat.

HSYK omzeild door Helse Nord

Patiëntveiligheid van darmkankerpatiënten werd in overweging genomen toen alle darmkankeroperaties voor het weekend van oktober 2020 tijdelijk werden verzameld bij HSYK Mo in Rana. Er zijn ervaren en competente chirurgen die gedurende vele jaren darmkankerpatiënten hebben geopereerd tijdens de deadlines in hun kankerbehandelingspakket. Om politieke redenen heeft het management van het Hels Nord Hospital het management van HSYK omzeild, dat de darmkankeroperatie van de weekendbewoners onmiddellijk tijdelijk verplaatste van het ziekenhuis in Mo i Rana naar het ziekenhuis in Bodø. Tot op de dag van vandaag wordt Helgelendingen geopereerd voor de behandeling van darmkanker.

De veiligheid van de patiënt is in gevaar gebracht

Toen bleek dat de patiëntveiligheid van Helgeland-patiënten met darmkankerchirurgie in gevaar komt na hun verhuizing naar het Nordland-ziekenhuis. Dit komt doordat het ziekenhuis in Bodo niet de capaciteit had om binnen twee weken te opereren, de termijn die is vastgelegd in de richtlijnen van de centrale gezondheidsautoriteiten bij de pakketoperatie voor kankerpatiënten. Dit verminderde de patiëntveiligheid van de darmkankerpatiënten uit Helgeland, die tot anderhalve maand liepen voordat ze aan het mes werden blootgesteld.

READ  Gemeente Namsos, Gezondheid | Vijf nieuwe besmette kinderen en jongeren: - We mogen verwachten dat besmetting bij kinderen en jongeren in de toekomst deel gaat uitmaken van het nieuwe dagelijkse leven

HSYK-bestuursvergadering 25 november

Alleen nu gebeurde er iets belangrijks met haar. Op de HSYK-bestuursvergadering van 25 november van dit jaar werd vermeld dat darmkankerpatiënten uit Helgeland nu binnen twee weken geopereerd zullen worden volgens de richtlijnen voor darmkanker. Tijdens de bestuursvergadering verklaarde hij dat het ten koste zou gaan van andere patiënten in het Nordland Ziekenhuis die langer zouden moeten wachten. Verder zei hij tijdens de bestuursvergadering dat HSYK kan helpen bij de behandeling van andere patiënten in het Nordland Ziekenhuis. De HSYK-manager kan Gunnlaugsdottir vertellen dat HSYK een overzicht heeft gegeven van wat er naar het Nordland Hospital is gestuurd.

Parodie bereikt nieuwe hoogten

We bevinden ons nu in de positie dat Nordland Hospital, in opdracht van het management van Hels Nord, heeft voorbereid om darmkankeroperaties uit te voeren om de deadlines in de pakketoperatie voor kankerbehandeling te halen. Als gevolg hiervan verminderden ze de behandeling van andere patiënten bij Bodo. Andere patiënten worden op de wachtlijst voor behandeling geduwd, wat die patiënten nog meer pijn doet.

Zoals vermeld op de HSYK-bestuursvergadering van 25 november, zullen andere patiënten in het Nordland-ziekenhuis worden berecht voor zorg door zich open te stellen om van het Nordland-ziekenhuis naar HSYK te worden gestuurd voor behandeling. Ondertussen worden darmkankerpatiënten nog steeds van HSYK naar Nordland Hospital gestuurd voor een operatie.

Zoals ik in de inleiding al zei: met zo’n belachelijke verschuiving in patiëntuitwisselingen zoals nu gepland, bereikt de parodie van Helles Nord’s darmkankeroperatie voor de weekenddaling van het HSYK-ziekenhuis naar het Nordland-ziekenhuis nieuwe hoogten.

READ  Holmstrand, Gezondheid | Het is bijna niet te geloven

Darmkankeroperatie bij HSYK voorkomt kankeronderzoek niet

Als Helse Nord geen gevreesde plannen heeft voor iets anders dat nog moet worden aangekondigd, zal de darmkankeroperatie van het Nordland-ziekenhuis terug zijn bij HSYK. Darmkankeroperaties moeten altijd in het HSYK Mo-ziekenhuis in Rana worden uitgevoerd in plaats van in het Nordland-ziekenhuis. Toen dat niet gebeurde, had de darmkankeroperatie op zijn minst onmiddellijk moeten worden teruggestuurd naar HSYK Mo i Rana toen het eindrapport van het onderzoek van de HSYK Norwegian Health Board op 3 november werd gepresenteerd. Niets in het eindrapport verhindert dit.

Helse Nord gebruikte als rechtvaardiging voor darmkankeroperaties aan de twee weekendbewoners van Nordland Hospital dat ze momenteel een onderzoek uitvoeren naar toekomstige darmkankeroperaties in hun ziekenhuis. Er is een reden waarom er alle reden is om je af te vragen. Voor het onderzoek naar toekomstige kankerbehandeling in Noord-Noorwegen dat nu wordt uitgevoerd door Hils Nord, zou het goed zijn als de darmkankeroperatie in het weekend zou worden uitgevoerd voor patiënten terwijl ze aan het HSYK studeerden en niet aan het Nordland-ziekenhuis.

De status van Health Nord belangrijker dan darmkankerpatiënten?

Onmiddellijk na voltooiing van de verhuizing naar het Nordland-ziekenhuis werd, zoals eerder vermeld, duidelijk dat het ziekenhuis niet over de capaciteit beschikte om darmkankerpatiënten uit Helgeland binnen de in het kankerbehandelingspakket gestelde termijnen te opereren. Toen was er een duidelijke positie in deze stap voor de voorzitter en directeur van Hels Nord. Ze konden deze beweging niet terugdraaien omdat ze gezichtsverlies zouden lijden. Het leek erop dat het belangrijkste voor Hels Nord niet de darmkankerpatiënten waren, maar om het management en de raad van bestuur van HSYK te laten zien dat wij degenen zijn die beslissen over darmkankeroperaties, en dat HSYK niet hierheen zou moeten komen en hierheen zou moeten komen.

READ  Linkse onderzoekers. waarom?

Voorbeeld van “achterlijk land”

Zoals hierboven beschreven: Darmkankerpatiënten worden overgebracht van Helgeland naar het Nordland-ziekenhuis voor een operatie, terwijl andere patiënten in het Nordland-ziekenhuis voor behandeling naar het HSYK-ziekenhuis worden overgebracht. Met andere woorden, andere patiënten in Bodø worden naar HSYK gebracht die de professionals, ervaring en apparatuur hebben om darmkanker te opereren, maar zij mogen dit niet doen. Het is ondenkbaar dat Helles Nord deze belachelijke uitwisseling van patiënten zou kiezen in plaats van haar darmkankeroperatie voor het weekend naar HSYK Mo in Rana te verplaatsen en de andere patiënten in Bodø in het Nordland-ziekenhuis te behandelen.

De simulatie van darmkankerchirurgie met patiëntenuitwisseling tussen het HSYK-ziekenhuis en het Nordland-ziekenhuis als het belangrijkste hoogtepunt moet het helderste voorbeeld zijn van het ‘achterlijke land’ dat de afgelopen 10 jaar in de ziekenhuissector in dit land is gezien. Vervolgens daalde het vertrouwen in het management van de raad van bestuur van Helse Nord van een laag naar een lager niveau.

Gustav Arne Nyborg