Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Discussie: Taaldirecteur Aus Vettas reageert op UiO-rector Sven Stollen over richtlijnen voor taalbeleid

Discussie: Taaldirecteur Aus Vettas reageert op UiO-rector Sven Stollen over richtlijnen voor taalbeleid

In een interview met Uniforum op 24 februari verwijst de rector van de Universiteit van Oslo, Sven Stollen, naar een interview met mij in februari over het werk van UiO met de nieuwe richtlijnen voor taalbeleid.

De Taalraad is verheugd te horen dat Svein Stølen de feiten over de taalsituatie aan UiO en andere universiteiten op tafel wil leggen. De Taalraad blijft van mening dat bij het werken aan de nieuwe richtlijnen voor het taalbeleid bij UiO zowel qua proces als resultaat moet worden geleund op het werk van UiB en NTNU. Beide universiteiten hebben hun eigen commissies ingesteld, bestaande uit wetenschappelijk personeel, administratief personeel en studenten, die met voorstellen voor richtlijnen komen. Voorstellen werden verzonden voor intern overleg voordat ze definitief werden aangenomen om richtlijnen voor de hele organisatie op te stellen. UiO had een grondig proces De huidige richtlijnen zijn in 2010 uitgekomenWe zullen het bedrijf aanmoedigen om ook deze keer hetzelfde model te volgen.

In een interview op Uniforum gaf Schoolhoofd Gestolen commentaar op taalstrategieën Universiteit van Kopenhagen (KU) en Universiteit van Amsterdam. Beide strategieën hebben geleid tot duidelijke taalvereisten voor werknemers. Stollen maakt een punt van het feit dat er geen gestandaardiseerde en gespecificeerde vereisten zijn voor vaardigheid in de Deense taal in advertenties voor wetenschappelijke functies aan de Universiteit van Kopenhagen. In advertentieteksten geformuleerde taaleisen staan ​​hierbij niet centraal. Een duidelijk centraal punt in de taalstrategie van KU is dat de verantwoordelijke manager de verwachtingen en eisen van de universiteit moet volgen dat het personeel na 3-6 jaar les mag geven in het Deens. Dit dient altijd te gebeuren bij het aanstellingsgesprek en tijdens de eerste aanstellingsjaren. KU beveelt aan dat wetenschappelijk personeel op middelhoog niveau ook een opleiding in het Deens krijgt, aangezien dit ook voor deze groep personeel de loopbaan en sociale mobiliteit vergemakkelijkt.

READ  Klimt snuift Europese kwartfinales - verslaat AZ Alcmar in finale

Stolen zegt dat er in Nederland meer Engelsen zijn dan thuis, dus hij vindt de Universiteit van Amsterdam een ​​slechte vergelijkingsbasis. Het veelvuldige gebruik van Engels in plaats van Nederlands is de basis voor het in 2018 door de Universiteit van Amsterdam opgerichte platform taalbeleid. Het taalbeleid van de universiteit vereist dat medewerkers taalvaardigheid documenteren op niveau C1 (dat is hoger dan B2 voor doceren in het Nederlands en doceren in Engels). twee jaar na aanstelling De universiteit biedt aanvullende taaltrainingen aan de verkozenen in het bestuur en de administratie van de universiteit, indien zij niet beschikken over passieve vaardigheden (lezen en luisteren) op B1-niveau in het Nederlands en het Engels.

Als gevolg van de sterke nadruk op Engels heeft de Universiteit van Amsterdam als regel dat wijzigingen in de programmataal van Nederlands naar Engels op bachelorniveau specifiek moeten worden toegepast op het rectoraat. Het veranderen van de taal moet gerechtvaardigd zijn en het veranderingsproces duurt twee jaar.

Hier in Noorwegen stellen de taalwet en de wet op universiteiten en hogescholen duidelijke eisen aan het werk van de instellingen. Elders is beleid en regelgeving anders geformuleerd. Maar velen zien waarde in de taalstrategieën en taalregels van instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa, die richtlijnen opstellen voor het omgaan met de werkdag waarin twee talen naast elkaar bestaan ​​en de nationale taal overal onder druk staat. Van Engels.

De Taalraad prijst de inspanningen van UiO om het Noorse lexicon op te slaan. Het is een van de vele belangrijke kanalen voor het delen van de Noorse professionele taal. Tegelijkertijd is niet alleen het cumulatieve aantal artikelbijdragen aan de encyclopedie doorslaggevend, maar ook hoeveel nieuwe artikelen jaarlijks worden bijgedragen door onderzoekers die actief zijn in de organisatie. Dit moet zeker worden meegenomen in de berekening van professionele verspreiding, maar ook de creatie van tijdschriften in het Engels, Bokmål en Nynorsk, evenals handboeken en gespecialiseerde boeken voor het hoger onderwijs.

READ  Noorwegen vs Nederland: hoe livestream, score-updates en WK-kwalificaties te bekijken

• Lees eerdere evenementen over taalbeleid bij UiO:

Ik denk dat het taaldebat bij UiO gebaseerd is op misvattingen

De taaldirecteur is het er niet mee eens dat de taaleisen het concurrentievermogen van Noorse universiteiten verzwakken

Discussie: Onderwijscommissie, Taalbeleid en Ruimte voor Actie

Het taalbeleid bij UiO kwam aan bod: – Ik wil niet dat ze twee jaar lang Noors leren. Ik wil dat ze onderzoek doen

Reageer op het bericht “Taalbehoeften van gehandicapten en uitgeslotenen”.

Ook taaleisen beperken de universiteit

Strenge taalvereisten zullen UiO verzwakken

Ongeldige en uitgesloten Noorse eisen