Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Een arrogante aanval op religie

Een verontrustende post van een godsdienstleraar.

Magny Orheim Stoffland schrijft dat geloof en wetenschap elkaar niet uitsluiten. Foto: Gorm Kallestad, NTB

  • Magny Orheim Stoffland

    Gepensioneerd en voormalig universitair docent, Erdal

Gepubliceerd Gepubliceerd

icoonDebat

Dit is het onderwerp van discussie. De post is geschreven door een externe medewerker en de kwaliteit is gewaarborgd door BT Debating Department. Meningen en analyses zijn eigendom van de auteur.

Religie is ouderwetsIn BT 14 april beweert Ellen Sibjornsen dat onderwijs en verlichting religieuze overtuigingen verdringen. Hij is onwetend en arrogant tegelijk.

De erkenning van het westerse academische en culturele secularisme is haar taak, en daar heeft ze alle recht toe. Maar zo’n duidelijk superieure houding ten opzichte van religieuze gelovigen staat op de rand van minachting.

Lees ook

Het bericht waarop u antwoordt: “Ouderwets om aan het christendom te twijfelen.”

Geloof en wetenschap Ze sluiten elkaar niet uit, ze zijn enigszins complementair. Als wij mensen uit de “noordenwind” komen en met moeilijkheden te maken krijgen, denken we niet na over hoe geweldig de wetenschap is, maar over wat belangrijk is in ons leven, dat tot andere dimensies behoort, kan geloof, hoop en liefde worden genoemd. Religieuze gelovigen zijn net zo goed geïnformeerd en dol op kranten en documentaires als leken.

Magny Orheim Stoffland vindt het verbazingwekkend dat een godsdienstleraar zo’n houding heeft ten opzichte van het onderwerp dat ze studeert. Foto: privé

Universitaire wortels Het was kennis van kloosters en bijbelstudies. Bisschop en voormalig professor Per Luneng is gepromoveerd in zowel filosofie als theologie. Er zijn veel kerkgangers met een seculier doctoraat. Er is geen manier met deze mythe dat religie domheid bevordert, terwijl seculiere opvattingen ‘kennis’ bevorderen. Er is depressie en domheid bij zowel de leken als de religieuzen. Maar we zijn het erover eens dat kennis veel domheid kan voorkomen.

READ  Beheert een portaal voor seksuele gezondheid: - Liefde en erkenning van je geslachtsdelen is erg krachtig

Dit baart me zorgen Meestal schrijft Sebjørnsen als leraar in religie, sociale studies en ethiek. We verwachten van de gymleraar dat hij een sportschoolliefhebber en leraar Engels is. Het zou vreemd en verkeerd zijn als een leraar Engels zou beweren dat Engels echt zou moeten verdwijnen.

Maar Sebjørnsen leert een religie waarvan je denkt dat die dom is en geen recht op leven heeft. Het is spannend. De docenten die studenten aanmoedigen en betrekken, zijn zelf betrokken en betrokken.

Sebjørnsen positie Het wordt een groot probleem voor studenten met een christelijke en andere religieuze achtergrond. In tegenstelling tot haar wensen, zal haar visie ertoe leiden dat onafhankelijke scholen met christelijke / religieuze wortels meer steun krijgen. Omdat geloof erg belangrijk is.

Gepubliceerd