Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Een belangrijke rol voor commerciële gezondheidsactoren in plattelandsgebieden

In dit decennium worden we ernstig geconfronteerd met de gevolgen van een vergrijzende bevolking. De toenemende druk op de gezondheids- en zorgdiensten vraagt ​​om samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid, en niet andersom.

Een nieuw rapport van Menon Economics laat zien dat particuliere dienstverleners de focus zijn van de sociale dienstverlening in de regio Noorwegen. Het beperken van het vermogen van particuliere aanbieders om zorgdiensten te verlenen, zou hun aanbod aan mensen in veel provinciegemeenten kunnen verminderen.

In Noorwegen hebben we een lange traditie van samenwerking tussen publieke en private dienstverleners om te zorgen voor een goede levering in het hele land. In de kinderopvang weten we dat maar al te goed, maar ook op veel andere gebieden dragen particuliere aanbieders bij aan een goede zorgverlening. De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan een flexibele en schaalbare gezondheidsdienst om een ​​goed aanbod te garanderen, ongeacht de woonplaats en de omvang van de portefeuille. Alleen particuliere dienstverleners die diensten verlenen aan gemeenten en het rijk dragen hieraan bij.

Het platform van Hurdal stelt dat “de nieuwe regering het aantal commerciële actoren in de sociale zorg aanzienlijk zal verkleinen”, bijvoorbeeld door “grootzakelijke spelers in de kinderopvang” uit te faseren en “het gebruik van concurrentie en aanbestedingen in de kinderopvangsector te beëindigen”. We maken ons zorgen over de gevolgen voor de gezondheids- en zorgdiensten in ons lange land.

Ongeveer 90 procent van alle gezondheids- en zorgdiensten wordt geleverd door de publieke sector, zowel gemeentelijk als staat. Ongeveer 10 procent wordt geleverd door particuliere bedrijven en particuliere non-profitorganisaties namens de publieke sector. Op nationaal niveau is de aanwezigheid van particuliere dienstverlenende bedrijven echter veel groter dan die van non-profit dienstverlenende bedrijven, die in grotere mate actief zijn in centrale gebieden. Dit stond in het rapport Non-profit en commerciële actoren in de gezondheids- en zorgsector, opgesteld door Menon Economics in opdracht van de NHO Service og Handel.

READ  Dierenwelzijn is een wetenschap - Dagsavisen

De conclusie in het rapport is duidelijk: provinciegemeenten worden het hardst getroffen door de mogelijke uitfasering van zorg en particuliere zorgbedrijven. Veel gemeenten zijn tegenwoordig volledig afhankelijk van particuliere aanbieders om hun zorg- en zorgbehoeften te dekken.

Anne Cecily Kaltenborn. CEO van NHO Service og Handel. FOTO: druiven serveren

Wij zijn van mening dat private actoren – zowel privaat als not-for-profit – de komende jaren een belangrijke rol spelen als aanvulling – niet als concurrent – van de publieke sector. We moeten ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk zorg krijgen voor de kronen van luxe. Een scherp en kunstmatig onderscheid tussen verschillende vormen van bedrijfsvoering zal gebruikers die diensten nodig hebben niet gediend hebben. Op basis van de bevindingen in het Menon-rapport zou het doorvoeren van ingrijpende veranderingen in het gebruik van particuliere aanbieders een riskante sport kunnen zijn. Opties zullen beperkt en duur zijn en tijd kosten om te bouwen.

We willen pleiten voor samenwerking tussen de publieke, private en non-profitsector over hoe we het beste kunnen voldoen aan de behoeften van mensen – waar ze ook wonen. Dat kunnen kinderen zijn die snelle en goede hulp nodig hebben van een competente kinderopvang, mensen die psychologische hulp nodig hebben, of ouderen die huishoudelijke hulp nodig hebben om hun dagelijkse leven voort te zetten.

Samen moeten we van elkaar leren en ook hoogwaardige gezondheidszorg ontwikkelen, oplossingen op maat van het individu, geleverd door gekwalificeerd personeel. Bedrijven staan ​​klaar om constructief bij te dragen.

Ole Eric Elmeled,
CEO van NHO

Anne Cecily Kaltenborn,
CEO van NHO Service og Handel