Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Een derde van hen werd binnen vier maanden opgenomen:

Steeds meer onderzoeken tonen aan dat veel mensen last hebben van ernstige, laat optredende infecties na het oplopen van corona.

In een nieuwe studie uit het Verenigd Koninkrijk onderzochten onderzoekers het ziekteverloop bij 48.000 mensen nadat ze uit het ziekenhuis waren ontslagen.

Toen bleek dat bijna een derde van de patiënten binnen vier maanden een nieuwe opname nodig zou hebben.

Bovendien stierf een op de acht patiënten na ontslag uit het ziekenhuis.

In het licht van de gevaarlijke bevindingen betogen artsen nu dat patiënten meer moeten worden gecontroleerd in de tijd nadat ze ernstig ziek zijn geworden. Op deze manier kunnen orgaanschade en andere complicaties in een vroeg stadium worden opgespoord.

FHI zegt dat studies in Noorwegen ook aangeven dat mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, daarna meer behoefte hebben aan gezondheidszorg.

– Het is verontrustend

Het is bekend dat het virus ernstige ademhalingsproblemen veroorzaakt. Het is misschien niet goed bekend dat corona ook ernstige schade kan toebrengen aan organen zoals het hart, de lever en de nieren.

De nieuwe studie is een samenwerking tussen onderzoekers van University College London, de University of Leicester en het Britse National Statistics Office.

Onderzoekers bestudeerden de gegevens van 48.000 in het ziekenhuis opgenomen mensen na Corona om te zien of het daarna lukte.

Ze keken naar de noodzaak van opname in het nieuwe ziekenhuis, of mensen waren overleden nadat ze ernstig ziek waren geworden en of ze ademhalings-, hart-, lever- en nierproblemen hadden of diabetes hadden.

Na 140 dagen moest bijna een derde van hen opnieuw in het ziekenhuis worden opgenomen en stierf een op de tien.

READ  Coronavirus, India | Beloften van onmiddellijke hulp

Volgens de auteurs Het waren niet alleen de ouderen die in het onderzoek werden gescreend. Onderzoekers vinden dat de resultaten zeer serieus moeten worden genomen.

Dit is alarmerend en we moeten het heel serieus nemen, zegt dokter Amitava Banerjee van de afdeling gezondheidsinformatica van University College London. Wachter

We laten hier duidelijk zien dat dit verre van een goedaardige ziekte is. We moeten patiënten monitoren op corona, zodat we vroegtijdig op de hoogte zijn van orgaanfalen, zegt ze.

Onderzoek: na vragen van TV 2 beoordeelden onderwerpregisseur Frode Forland en collega’s van het National Institute of Public Health de studie vanuit het VK. Foto: Simen Askjer / TV 2

Verhoogde consumptie van gezondheidsdiensten

Het National Institute of Public Health heeft momenteel geen informatie die overeenkomt met Engels studeren in Noorwegen. Ze konden dus niet antwoorden hoeveel Noren na vier maanden een nieuwe opname nodig hadden.

Misschien kunnen we dit bestuderen door de verschillende records in de loop van de tijd te koppelen, zegt FHI-directeur infectiebeheersing, Frode Forland.

Hij geeft ook aan dat een Noorse studie het gebruik van gezondheidsdiensten onderzocht voor patiënten met een ernstig Covid-19-virus, die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. De studie laat dezelfde trend zien.

De studie toonde aan dat in het ziekenhuis opgenomen patiënten na Covid-19 mogelijk meer gezondheidsdiensten hebben gebruikt. Geen vergelijkbare toename werd gezien bij milde COVID-19-patiënten, zegt Forland.

Intensieve afdeling: Er is veel apparatuur nodig op de Intensive Care Unit voor coronaire hartziekten in het Hockland Hospital.

Intensieve afdeling: Er is veel apparatuur nodig op de Intensive Care Unit voor coronaire hartziekten in het Hockland Hospital. Foto: Ivar Deksel Riise / TV 2

Mogelijke zwakke punten

Als het gaat om studeren vanuit het VK, stellen de auteurs dat de nieuwe toelatingsdiagnose niet is geregistreerd. Forland vindt dit een zwak punt van de studie.

– In de controlegroep die niet besmet was met het Covid-19-virus, werd 9,2 procent ook in het ziekenhuis opgenomen, dus nieuwe behandeling in het ziekenhuis voor Covid-19 zou veel minder dan 29,4 procent moeten zijn, zegt Forland.

De auteurs stellen ook dat de drempel voor re-entry na COVID-19 lager kan zijn dan normaal.

Er kunnen ook verschillende praktijken zijn in de snelheid waarmee patiënten worden ontslagen, waardoor de behoefte aan opname in een nieuw ziekenhuis kan toenemen. Dat kan het geval zijn in Engeland, dat ook meer druk zag op de gezondheidszorg dan Noorwegen, zegt hij.

De topicmanager zegt ook bezorgd te zijn dat veel mensen ook in Noorwegen late blessures zullen krijgen na Corona.

Hoog risico

Hoewel er voortdurend nieuwe onderzoeken worden gepubliceerd, valt er nog veel te bezien.

Onverklaarbare langdurige symptomen die meer dan vier maanden aanhouden nadat mensen het coronavirus hebben opgelopen, worden vaak een “langdurige COVID-19” genoemd. Artsen zijn nog steeds bezig om een ​​patroon te vinden dat verklaart waarom sommige mensen lang na het letsel een vertraagde verwonding hebben.

Forland wijst erop dat V. Samenvatting van FHI-informatie Ze publiceerden eerder in maart en ze ontdekten dat veel patiënten minstens één symptoom hadden in zes maanden follow-up.

De meest voorkomende symptomen waren kortademigheid, vermoeidheid en verminderde reuk- en smaakzin. Onze bevindingen in ons rapport zijn inconsistent, maar ze geven aan dat de ernst van Covid-19 verband houdt met een verhoogd risico op langdurige symptomen, zegt de subjectmanager.

De NIPH meent dat de studie aangeeft dat mensen die een ernstig ziektebeloop ontwikkelen met COVID-19 ook een verhoogd risico hebben op langdurige symptomen.

“Patiënten die met covid-19 op de IC zijn opgenomen, lijken op de lange termijn een hoger risico te lopen om covid-19 op te lopen”, zegt hij.

Toelating: Tot op heden hebben we in Noorwegen geen onderzoeken uitgevoerd naar het aantal mensen dat een nieuwe opname nodig heeft nadat ze ernstig ziek zijn met Corona.

Toelating: Tot op heden hebben we in Noorwegen geen onderzoeken uitgevoerd naar het aantal mensen dat een nieuwe opname nodig heeft nadat ze ernstig ziek zijn met Corona. Foto: Ivar Deksel Riise / TV 2

De context is onduidelijk

Tegelijkertijd is het onduidelijk of de symptomen specifiek zijn voor covid-19 of dat ze meer algemene late effecten van intensieve zorg en virale infecties weerspiegelen, aangezien er geen gecontroleerde onderzoeken zijn uitgevoerd.

Forland legt uit dat veel patiënten zijn opgenomen op intensive care-afdelingen nadat ze een invasieve medische behandeling hadden geprobeerd na het ervaren van het intensive care-syndroom (PICS), dat veel overeenkomsten vertoont met langdurige covid-19.

Onderzoekers in de Britse studie zijn van mening dat we coronapatiënten beter moeten volgen nadat ze uit het ziekenhuis zijn ontslagen om complicaties en orgaanfalen in een vroege studie op te sporen.

Hoe wordt dit werk gedaan in Noorwegen? Zijn we goed genoeg om mensen te volgen nadat ze zijn geaccepteerd?

Mensen met langdurige symptomen moeten een arts bellen voor follow-up. Onze indruk is dat primaire en tertiaire gezondheidsdiensten dit zeer serieus nemen, zegt Forland.