Huissen TV

Informatie over Nederland. Selecteer de onderwerpen waarover u meer wilt weten over Huissen

Een omslag naar een circulaire economie is essentieel

Een omslag naar een circulaire economie is essentieel

meer dan 400 miljoen ton plastic Het wordt jaarlijks over de hele wereld geproduceerd en slechts de helft ervan wordt één keer gebruikt. Hiervan wordt minder dan 10 procent gerecycled.

De Verenigde Naties organiseren op maandag 5 juni Wereld Milieu DagHet is het grootste milieukeurmerk ter wereld. Doe mee met de wereldwijde inspanning om #Versla plastic vervuiling.

geschat 19-23 miljoen ton Het komt jaarlijks terecht in meren, rivieren en zeeën. Dat is het gewicht van ongeveer 2.200 Eiffeltorens bij elkaar.

Plasticvervuiling in Ivoorkust. © Milieuprogramma van de Verenigde Naties

MicroplasticsPlastic deeltjes met een diameter van slechts 5 mm vinden hun weg naar voedsel, water en lucht. Geschat wordt dat elke persoon meer dan 50.000 plastic deeltjes per jaar binnenkrijgt, en nog veel meer als inademing wordt meegerekend.

Kunststoffen voor eenmalig gebruik die worden weggegooid of verbrand, schaden de menselijke gezondheid en de biodiversiteit. Het vervuilt alle ecosystemen, van bergtoppen tot de zeebodem.

Met de kennis en oplossingen die beschikbaar zijn om het probleem aan te pakken, moeten overheden, bedrijven en andere belanghebbenden meer actie ondernemen om deze crisis op te lossen.

Wereld Plastic Milieu Dag in Ivoorkust
Ivoorkust (Ivoorkust) organiseert Wereldmilieudag 2023. Hier worden plastic flessen gerecycled. © Oliver Gerard/Milieuprogramma van de Verenigde Naties

Dit bevestigt het belang Wereld Milieu Dag Transformatieve actie van over de hele wereld mobiliseren.

Waarom meedoen?

De tijd dringt en de natuur bevindt zich in de noodmodus. Om de opwarming van de aarde deze eeuw onder de 1,5 graden te houden, moeten we de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 halveren. Zonder actie zal de blootstelling aan luchtverontreiniging die de veilige richtlijnen overschrijdt, in de loop van het decennium met 50 procent toenemen. Plastic afval dat in aquatische ecosystemen terechtkomt, zal tegen 2040 bijna verdrievoudigen.

READ  Daarom moeten we ons blijven richten op de combinatie van luxe in Troms en Finnmark

We hebben onmiddellijke actie nodig om deze dringende problemen aan te pakken.

Ivoorkust - Plastic vervuiling - Plastic
Plasticvervuiling in Ivoorkust. © Oliver Gerard/Milieuprogramma van de Verenigde Naties

Wist je dat…

Elk jaar drijft ongeveer 11 miljoen ton plastic afval in zee. Dit zou tegen 2040 kunnen verdrievoudigen.

Meer dan 800 zee- en kustsoorten worden door deze vervuiling aangetast door inslikken, verstrikking en andere gevaren.

De overgang naar een circulaire economie kan de hoeveelheid plastic die in de oceaan terechtkomt verminderen meer dan 80 procent tegen 2040; Vermindering van de productie van nieuw plastic 55 procent; Red de regeringen 70 miljard dollar tegen 2040; Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door 25 procent; en creëren 700.000 nieuwe banen Voornamelijk op het zuidelijk halfrond.

Milieudag - Plasticvervuiling - Zwerfafval
Milieudag wordt dit jaar gevierd onder het thema ‘Oplossingen voor plasticvervuiling’, dat gaat over het vinden van een oplossing voor plasticafval en -vervuiling. © Milieuprogramma van de Verenigde Naties

Historisch besluit

Vorig jaar sponsorden 175 VN-lidstaten een historische gebeurtenis Een besluit om plasticvervuiling te stoppen en het ontwerpen van een juridisch bindende internationale overeenkomst die eind 2024 klaar moet zijn. Dit is de belangrijkste multilaterale milieuovereenkomst sinds de Overeenkomst van Parijs. Het is een verzekering voor deze en toekomstige generaties, zodat zij met plastic kunnen leven op een manier die veilig is voor henzelf en het milieu.